Květen 2015

Který ze slavných to řekl….?

30. května 2015 v 21:25 | Wess |  Politika
"Vy jste mě zplodili, vy, zkorumpovaná pravice! Vždyť já jsem byl volič ODS. Kdybyste nekradli a nepodváděli, tak bych tu nestál"P.S.

Raději jsem zveřejnil i zdroj uvedené informace (téměř generalizujícího citátu!), abych nebyl podezříván, že jsem výrok vymyslel sám, případně, že jsem tu sešlost volil!


Psáno dne 30. května 2015

Všichni jsme totiž obětí trhu….?

30. května 2015 v 8:46 | Wess |  Společnost
Tak nějak ve svém článku v Britských listech mj. píše šestadvacátník a jeho prioritním úmyslem je zmírnit současný "mezigenerační boj", který čas od času vypukává v masmédiích.

Mě zaujaly v tomto velmi zajímavém a upřímném pojetí mladíka mj. i tyto jeho názory - cituji:

"Všichni jsme totiž obětí trhu. Staří, kteří jsou označeni za nepotřebné, i mladí, kteří mají životního naplnění dosáhnout pouze skrze šidítka nastolená reklamou."

"Dnešní starší generace nemá v drtivé míře ani potuchu o tom, jaké to je být mladým člověkem na počátku 21. století. Zkušenost je samozřejmě nesdělitelná, ale snad se mi povede předat alespoň její střípek."

(Konec citace)

Wessův komentář:

K těm zmíněným "obětem trhu" snad jenom to, že princip nabídky a poptávky a také zásada, že obchod v tržním hospodářství má být výhodný a poctivý pro obě strany - prodávajícího i kupujícího a ještě celá řada jiných předpokladů známých z teorie ekonomie je nesporně správná!!

Ale ta současná "aplikovaná tržní praxe" v honbě za jediným kritériem úspěchu - osobním prospěchem za každou cenu dělá z teorie pouze idealistickou záležitost. Podobně jako kdysi jiná "centrálně plánovaná výrobně - odbytová praxe" postavená na kritériu - "všichni máme stejné žaludky….., nebo skoro stejné" a tak i odměňování bylo tomuto podobné. To tehdejší mladí viděli a věděli, a přesto mnozí z nich "tu káru táhli"!

A k tomu názoru mladého autora, že "starší generace nemá v drtivé míře ani potuchu, jaké je to být mladým člověkem 21. století", snad chci jenom sdělit nejprve následující:

- Kdysi nás ve škole učili o kapitalismu a možná v něčem přeháněli, ale v zásadě, po mojí dnešní osobní zkušenosti, - "kapitalismus nezklamal" téměř ve všem. A taky nás tenkrát, bohužel, málo učili o socialismu…., "o tom skutečně neskleníkovém, ale sociálním a humánním"
- Snad pro toto tušení "jsem tehdy nezvonil". Ostatně tehdy, v devětaosmdesátém ještě ani o socialismus nešlo, aspoň se tak zdálo….?!
- Měl jsem asi nakonec štěstí, když i během dosud 25 let prožitých v kapitalismu dnešních dnů jsem osobně nepoznal nezaměstnanost, bezdomovectví, životní apatii i přes některá společenská životní zklamání!
- Chtěl bych popřát mladým, nejen svým vnukům, kteří patří mezi "mladé lidi 21. století", aby měli elán studovat, být pracovití, cílevědomí a ctižádostiví. Mít touhu v životě samostatně se uplatnit! A mít i slušné životní hodnoty a sociální empatie k lidem, kteří uznávají stejné hodnoty, jako oni sami!

Psáno dne 30. května 2015

"Sověti se takhle nechovali"

19. května 2015 v 8:14 | Wess |  Sport
Snad každý příznivec ledního hokeje se díval na perfektní letošní MS 2015. Organizátorům snad nevyšla jenom ta očekávaná medaile našeho českého týmu.
Objektivní fanoušek však musel uznat, že naši obsadili to 4. místo zaslouženě! A také jsem obdivoval Jaromíra Jágra v utkání s Finskem.

A celé mistrovství mělo můj obdiv mužstvo Kanady za jejich týmovou vůli po vítězství, za jejich technické pojetí po vzoru Evropy a úžasnou sílu ve slušné hře. Vždyť si pamatujeme ještě hrubosti kanadských hráčů, jejich velmi častá vyloučení za hrubosti hokejkou a u mantinelu. Dostávali za to i osmibrankové příděly i od našich a jako vyvrcholení pak také zákaz startu Kanady na mistrovství světa, které jim nařídila někdejší kanadská ministryně sportu. Ty doby jsou pryč a z kolébky ledního hokeje do Evropy nejezdí rváči, ale sympaťáci, kteří hokej skvěle hrají a milují!

Jak se ale zdá, nejen jinde je ve společnosti, i v hokeji je chvílemi "všechno jinak" a tak jsem musel být svědkem nesportovního gesta ruských hokejistů při letošním slavnostním ceremoniálu, kdy mistrem světa se naprosto zaslouženě stalo mužstvo Kanady.

Také legendární brankář ČSSR a Sparty Praha Jiří Holeček hodnotí tuto okolnost takto -

cituji z tisku:

Přestože Holeček mluví o ruském národním rysu, za jeho dob, při památných prestižních bitvách proti Sovětskému svazu, prý takové chování nebylo přípustné.

"Tehdy byli Sověti také zvyklí vyhrávat, měli takový tým, že se s nimi ani NHL nemohla měřit. Přesto když prohráli, nikdy nic takového neudělali. Tuhle formu smutku prostě nikdy nezvolili," zavzpomínal Holeček.

"Třeba takový Jakušev, to byl inteligentní kluk, v podstatě náš kamarád. Neměl problém jít s námi posedět, popovídat si. A takových tam bylo víc. Samozřejmě tam tehdy také byli troubové, ale ve velké menšině," dodal trojnásobný mistr světa.P.S.

Je to škoda, poněvadž letošní finále MS 2015 mezi mužstvy Kanady a Ruska bylo oslavou ledního hokeje, vedené na nejvyšší sportovní úrovni a velmi slušně až do konce utkání!! Nebylo pochyb, že zvítězí lepší a zaslouženě se stane mistrem světa!!


Psáno dne 19. května 2015

Je zajímavé, že každoročně právě v období maturit…

17. května 2015 v 14:23 | Wess |  Školství a vzdělávání
V posledních letech vždy před zadáními maturitních zkoušek, po jejich přečtení, vypracování a vyhodnocení se ozývají střídavě studenti a učitelé. Většinou však tyto v jistém smyslu "spřátelené strany" přicházejí s negativními názory a kritikou způsobu či formulaci zadání, předmětovou skladbu apod.
Neříkám, že nemají pravdu v některých detailech! V dosti případech jsem však poznal, že "dost kantorů se těší na hlavní prázdniny již 1. září nového školního roku" a dost studentů by si přálo, aby otázky nebo maturitní okruhy by byly "předpečené jako hranolky a pokud možno stejné jako loni". A právě proto "toho mám tedy také dost" !

Je opravdu podivně běžné, kdy již více let, vždy v období maturit, mají animózní pedagogové i studenti chuť řešit "zásadní problémy" školství.
Poněvadž právě probíhá mistrovství světa v hokeji, vzpomněl jsem si, kolik fíglů např. s přeměřováním hokejek a rádiusu jejich zahnutí měla Kanada nebo i naši borci, aby zastavili "sbornuju mašinu". Cílem tehdy bylo, "aby se nehrálo nebo když tak málo"!

I v tom školství je často zřejmý jev, aby se " spíše nehrálo" a pro zmíněné učitele a studenty více než vhodné téma je po mnoho let právě "maturitní téma"!Citace myšlenek V. Klause ml.

Moderní ale není říkat, že se ve školách nemá dělat nic. Správně "máte získat kompetence k celoživotnímu vzdělávání" a "rozvíjet osobnost člověka, aby byl vybaven sociálními způsobilostmi". Znamená to sice v jádru to samé - destrukci základní vzdělanosti, matematiky, četby a tvrdého studia pro ty nadanější, ale vypadá to odborně a moderně.

Ve školách musí být vše snadné a zábavné. A jediné umění správného kantora spočívá v tom, tyto dvě věci vyvážit. I když role učitele je pochopitelně také přežitá. Mělo by jít jen o jakéhosi mediátora a pouštěče aplikací moderních technologií.

V moderních školách nesmí nikoho nic stresovat, protože i celý svět okolo nás je krásný a přátelský a nám osobně nakloněný. A na to se musíme připravit. Není potřeba dosáhnout žádného úspěchu ve vlastním konání - důležité je, že máte vlastní osobnost. Třeba osobnost mstivého a tupého lenocha.


Konec citace

Zmíněný pedagog zvolil poněkud ironicky úsměvný tón, já ale cítím, že jenom proto, že je ze stavu našeho školství rozčarován a že hovoří o těchto jevech ze současné školní praxe.

I já jsem hluboce přesvědčen, že jednou stranou "mince vzdělávacího procesu" je učitel, a ten aby mohl učit, musí umět a chtít učit.….i učit se od druhých! A student, jako druhá strana stejné mince, je na tom zrovna tak, poněvadž aby mohl žít plnohodnotný život, musí se učit mít tu vůli studovat a znát nejen u maturitní zkoušky…!

P.S. Maturitní zkoušku absolvovaly tisíce studentů v minulosti a tisíce jich budou úspěšnými maturanty v budoucnu.
Jde "jenom" o to, aby maturant svým lidským i pracovním chováním, společenským přehledem a počínáním byl k rozeznání a maturitní zkouška sama o sobě měla společenský respekt a kredit serióznosti absolventa!!

Přeji letošním maturantům "ať se práší za jejich kočárem" Smějící se, at´ oni sami a jejich nejbližší a známí mají z letošních maturitních vysvědčení radost!!

Psáno dne 17. května 2015

Superšaškárna…?!

14. května 2015 v 9:11 | Wess |  Společnost
Současná vláda chce zrušit tzv. superhrubou mzdu, která byla poprvé "předvolebně definována" v roce 2006 nezapomenutelným koryfejem ODS Vlastimilem Tlustým.
Podle tohoto pozdějšího ministra financí, jak to po volbách pravidelně bývá, důvodem zavedení superhrubé mzdy spočíval v názoru, že "zaměstnanci by měli vědět, kolik celkem stojí podnikatele jejich práce. To si sice každý zaměstnanec snadno spočítá, neboť jde o zhruba třetinu jeho mzdy, ale VT a jeho "partajní spolutvůrci" trvali na tom, že by to zaměstnanci měli vidět na "výplatní pásce".

Umím si samozřejmě představit souvislosti mezi daněmi a důchody, ale přesto chápu "Tlustého batoh" především jako politické rozhodnutí v grémiu jeho "rodné strany".
Zákonem tehdy mělo být všem zaměstnavatelům nařízeno, aby zvýšili mzdy všech svých zaměstnanců o poměrnou část částky, kterou podle zákona č. 589/1992 Sb., o sociálním a zdravotním pojištění platí zaměstnavatelé jako poplatníci tohoto pojištění a současně jim odpadne povinnost toto pojistné platit. (Pozn. Wess: V roce 2010 tisk nazval uvedené jako fantasmagorii…! :-) )

Možná, že tehdy jen chtěla ODS ukázat "pracujícím jejich skutečnou hodnotu pracovních kvalit, kterou jejich uznalí zaměstnavatele také oceňují". A když pan Tlustý navrhl, aby zaměstnavatelé zvýšili svým zaměstnancům právě o částku pojištění, kterou státu platil za zaměstnance podnik, pak si možná představoval, jak budou zaměstnanci nadšením bez sebe. Zaměstnavatel nebude mít již tuto povinnost a zaměstnanec bude platit daň z příjmu ze svého "superhrubého příjmu", který de facto pro něho skutečným příjmem není. A terčem tímto rozhněvaného pracujícího poplatníka již bude jenom "stát - zloděj"!! A tím se naplní dlouholeté motto pravicových stran "o ideálně slabém státu"

Pro ilustraci
- Superhrubou mzdu stanovuje konkrétně ustanovení §6 odst. 13 Zákona o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění) jako základ daně z příjmů při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, tedy "daně ze mzdy" u zaměstnanců.
Superhrubá mzda je tak definována jako hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální (26 % z hrubé mzdy) a zdravotní (9 % z hrubé mzdy) pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=superhruba-mzda

Konec citace

Já souhlasím s trendem zrušení superhrubé mzdy, i když vím, že i toto má politický náboj, poněvadž ČSSD chce splnit zase svůj volební program. (A koaliční partneři včetně ministra financí,…tam se neví!)

Přesto a právě proto to nazývám šaškárnou, poněvadž maně vzpomínám na vojnu a na to nádvoří našich kasáren, kdy voják v trestu "basy po službě" přehazoval lopatou drobné hnědé uhlí z České hnědouhelné pánve z jedné hromady na 2 metry vzdálenou druhou hromadu. Usmívající se

Jistý rozdíl je v tom, že tomu vojákovi takovou zbytečnou práci nařídil jeho zaměstnavatel (velitel - zaměstnavatel), kdežto našim ústavním představitelům a zastupitelům takovou nekompetentní a zbytečnou práci jejich zaměstnavatel - občan ČR neuložil a ani do budoucna ukládat nechce!!
Kdysi se říkalo: "Já předstírám, že dobře pracuji a můj vedoucí zase, že mě dobře platí!"

Tak takhle ne, kolegové, soudruzi a bratři, vážené dámy a pánové, vy jste totiž placeni zatraceně dobře! A na platy kolegů v zahraniči nehleďte, my to taky neděláme!!

Psáno dne 14. května 2015

Myšlenka nanejvýše aktuální…

13. května 2015 v 9:35 | Wess |  Společnost
"Dostatek energie, dobré nálady a kbelík náhradních nervů na novém pracovišti i v osobním životě přejí bohužel již bývalí spolupracovníci a kolegové."

Toto přání mně vložili do jimi darované knihy "Věčný inspiromat", knihy plné citátů, podnětů, jistot a pochybností. To, když jsem na konci roku 1997 odcházel zpátky do školství, abych od 1. 1. 1998 "učil jako kmenový učitel odborných předmětů na plný úvazek". Dodávám to proto, abych vysvětlil onen "kbelík náhradních nervů" při mojí budoucí práci se studenty a žáky. Nevěděli totiž o mně moji milí kolegové, že práci s mladými jsem měl vždy rád a právě proto se vlastně vracím do školy i za platově méně výhodných podmínek po sedmi letech. A následovala pak hezká i méně hezká léta až do konce školního roku 2005/06 s písničkovým krédem, "jaké si to uděláš, takové to máš".

A po celou tu dobu "mě mnohem více zlobilo a stále zlobí" současná tržní chamtivost, "podnikavost", korupce a třeba také tvrzení, že v tom marasmu tv kultury je přece možné mít volbu více než čtyřiceti kanály…atd., atd. S tím souhlasím pouze v punktu tv stanice = kanálÚžasný!!
Také bohorovnost zaměstnavatelů s krédem "za branou jich stojí..!", a ten český bulvár a kavárna tzv. VIP a celebrit je pro mě směšnou hrou.
Samozřejmě směšnou potud, pokud člověk dělá, že nevidí bezdomovce, "drogisty", lidi bez rodiny… atd.

A snad právě to bylo mojí pohnutkou zastavit se při listování zmíněnou knihou u myšlenky Josefa Čapka - cituji:

"Týti z lidské hlouposti není chytrost, nýbrž prostě darebáctví….Udělati si život co nejlacinější a sama sebe prodávat co nejdráže - je v podstatě zlodějský kšeft."

Josef Čapek - český malíř a spisovatel

Konec citace

P.S. V jeho myšlence může být pro mladší čtenáře méně srozumitelné slovo "týti", ale ze souvislostí v textu jej vnímavý a ten, kdo chce pochopit, pochopíZamračenýUsmívající se!

Psáno dne 13. května 2015

Slova jiných…

8. května 2015 v 2:05 | Wess |  Společnost
"Posledním nejhlubším smyslem politiky je prostý fakt, že žádný národ nemá zaručené své přežití. To, čím se zabývá politika ve všech svých (i těch nejsofistikovanějších) rozměrech, má smysl a konečné oprávnění právě a jenom tehdy, jestli a jak to přispívá k přežití národa. Podle tohoto pravidla by se měli (a někteří to i dělají) chovat všichni političtí vůdci."

"V politice není radno věřit nikomu. Ne proto, že do politiky jdou jenom lháři, nýbrž proto, že to, jak je tato lidská činnost dosud praktikována, se těžko snáší s přímočarostí a pravdomluvností."
Politolog a expert na mezinárodní vztahy doc. Petr Robejšek


"Mluv mírně a měj při sobě velkou hůl."
Vyslovil údajně americký prezident Theodor Roosevelt

Všechno výše uvedené je citováno z následujícího textu:Poznámka - Wess:

Jsem rád, že jsem se narodil na konci války a po celou dobu dětství a mládí jsem mohl upřímně věřit třeba ideím tehdejších mezinárodních setkání mládeže a studentstva a slovům jejich tehdejší písně - hymny:

Z národů ač jsme různých,
jedno přání teď v nás bude žít
po létech války hrůzných
znovu za blaho všech jdem se bít.
Z rozdílných světa lánů,
od moří, oceánů
k nám všichni spějte,
nám ruku dejte,
vpřed s námi máte jít.

refren
Píseň přátelství ať zpívá,
kdo je mlád, kdo je mlád, kdo je mlád,
svoji píseň nedáme si nikým brát, nikým brát.
Písničce mládeže odpověď dá celý svět!
Svoji píseň nedáme si nikým brát, nikým brát!

Od roku 1947 se mládež a studentstvo setkávala pravidelně zpočátku v evropských hlavních městech… Tak např. v roce 1959 to byl vídeňský sportovní stadion pro sto tisíc diváků,kde se uskutečnilo VII. mezinárodní setkání mládeže a studenstva ve Vídni s 18.000 delegáty z 130 zemí světa. Společným motivem a myšlenkou setkání bylo tehdy motto "Přátelství a mír bez rozdílu rasy a víry mezi všemi národy Země".

P. S.

Svojí dnešní poznámkou jsem chtěl naznačit, že současní politici a pochopitelně i politologové rozhodně sentimentem a nostalgií netrpí, o skutečně lidských přáních a hodnotách nemluvě raději vůbec.

Já, možná proto, že jsem se narodil a stále žiji na Slovácku, se při vlastními slovy nevyjádřeném spoléhám často i na písničku....
Třeba na tuto:

Bílá holuběnko poletuj nad nama.

[: Pověz ty nám všetkým,

luďom obyčajným, bude-li vojna.:]Už jsem obletěla dokola celý svět.

[: Ludé vojny nechcú, zabíjat nebudú,

chcú sa rádi mět.:]

Lidová ze Slovácka z 50. LetUsmívající se

Psáno dne 8. května 2015

Něco málo o hokejových číslech na dresech…našich zlatých kluků!!

1. května 2015 v 19:51 | Wess |  Sport
Začalo mistrovství světa v hokeji a po několika letech v Praze a v Ostravě.

Všichni chlapi a nejenom oni, mají v těchto dnech k hokeji ještě blíž. Než začne to dnešní zahajovací utkání našich hochů proti Švédsku, které jako soupeře nijak zvlášť nemilujeme, vzpomínám. Vzpomínám také na ty staré reprezentanty od padesátých let, na jejich góly a taky na čísla, které nosily naše hvězdy na svých dresech ve svých oddílech a v reprezentaci.

Třeba slavné vítězství našich nad Kanadou v Praze v roce 1959 a útočníka Miroslava Vlacha z Vítkovic (VŽKG Ostrava)
Československo - Kanada 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) - anketa nejslavnější gól - Miroslav Vlach rok 1959

15. března 1959 (15:00) - Praha (Štvanice)
Branky: 9. Starší (Vlach), 20. Volf (Jiřík), 40. Potsch (Golonka), 47. Starší (Fako), 59. M. Vlach - 29. Conacher (McLellan), 42. Bradley, 53. Berenson.
Rozhodčí: Hauser (SUI), Egginger (GER)
Vyloučení: 2:8 (1:0, 0:1)
Diváků: 13 180

ČSR: Nadrchal - Gut, Potsch, Kasper - Starší, Fako, Vlach - Prošek, Vaněk, Černý - Volf, Golonka, Jiřík.

Kanada: Bell - Lamirande, Crawford, Dewsbury, Benoit - Hildebrand, Bradley, Brown - Gosselin, Smrke, McLellan - Conacher, Boucher, Berenson.

Jednoduché to bylo s brankáři, číslo 1 měli kdysi opravdové jedničky kladenský Kulíček, slovanisté z Bratislavy Jendek a Dzurilla, Ostravák Mikoláš, Nadrchal z Brna. Tuto zvyklost porušil legendární sparťan Holeček se svým číslem 2, které nejdřív míval i Dominik Hašek (později v NHL slavná 39), brankářská legenda našeho hokeje. No a pak již byla i u brankářů běžná čísla jiná.

Z obránců Karel Gut míval číslo 2 a jeho skvělý spoluhráč Tikal 3. Tu měl také další sparťan Horešovský. Mohutný obránce kanadského typu Jan Kasper míval 5 jeho podobně hrající spoluhráč ve dvojici v Kometě Brno i v nároďáku - Ruda Potsch - číslo 4. To naopak malý útočný obránce Suchý měl číslo 17 a tvrdou střelu od modré čáry. Kapitán kladenský Pospíšil míval 7 a tvrdými bodyčky oplývající Machač také číslo 4.

V útoku mně utkvěl Vladimír Zábrodský s číslem 10 a bílým froťákem nebo mohérem jako šálou, jak jsem ho viděl i na stadionu v Rybářích na nastříkané nekryté ledové ploše v Hodoníně. Tu jeho 15 - náctku míval také rychlý střelec Josef Černý, zatímco Jaroslav Holík číslo 5 a jeho brácha Jiří 20. Vlastimil Bubník měl číslo 12 a byl kapitánem národních týmů v ledním hokeji i v kopané. V československé éře má Golonkova 9 v historii reprezentačního mužstva ČSSR významné místo. Číslo 25 míval Eberman rychlík z Plzně, kdežto 21 kapitán a později trenér nároďáku Ivan Hlinka. Václav Nedomanský měl 14 - ctku a ve svém rodném Hodoníně nosil ve druholigovém Slovanu číslo 6. Číslo 16 míval v národním týmu Jaroslav Jiřík, říkali mu "Brambor", snad proto, že jako první , ač otloukán, uplatňoval tvrdou práci kolem brankoviště soupeřova brankaře! To technik a a úžasný koumák Martinec míval 10, další rychlík Pouzar 23. Super střelec Milan Nový míval i na Kladně číslo 6 a Eduard Novák s profilem Ringo Starra číslo 22.
Náš nejslavnější hokejista Jaromír Jágr má číslo 68!

Tu velmi úspěšnou plejádu nedávných reprezentantů - nejenom z hokejově historických ZOH Nagano - i těch současných, bych si mohl vyhledat na webu. Ale to by nebylo ono, holt, každá divácká generace má svoje miláčky a také období svého mládí, kdy ještě neopotřebovaní životem jsme schopni a ochotni pamatovat si i čísla na dresech svých miláčků, jak doufám, právě po celý život!!
A nejenom těch slavných extraligáčů prvoligových a též hráčů z mého rodného města, hrajících nejdříve divizi a pak i druhou více let celostátní ligu na začátku 60. let.

Tak schválně, dávám malou vzpomínku "z první", jak říkají i fotbalisté!!

Slovan Hodonín v roce 1960 začal na novém zimáku také díky příchodu (v roce 1958) Jiřího Macelise druholigovou hokejovou a ten mistr světa v Hodoníně nosil dres s 10 - ou. Hodonín velmi čerpal tehdy i z brněnských oddílů a tak legendární obránce Bohuš Svítil, bijec malé, ale vznětlivé postavy měl číslo 3 a jeho spoluhráč Karel Kapoun číslo 8. I maličký Procházka z K. Varů měl 6, Staňa Kytlica, rodák z Hodonína, měl číslo 9, kdežto Kofroň, hbité křídlo, číslo 7. Nenápadný, ale snaživý hráč třetího útoku Řezáč míval 14. Brankáři Bartoš zvaný Gelva, mj. také skvělý fotbalový brankář, měl klasickou 1, stejně jako Lhotský nebo Tománek. To brankář Sůra měl "zaslouženě" dvojku, ale jedničkou byl prý v naší republice ve výrobě prvních brankářských masek, jaké nosili i slavný Holeček a Dzurilla.

2. československá hokejová liga 1960/1961

Systém soutěže
Soutěže se účastnilo 24 týmů rozdělených do dvou skupin po 12 týmech. Ve skupině se utkaly týmy dvoukolově každý s každým (celkem 22 kol). Vítězové skupin postoupili do nejvyšší soutěže.

Poslední dva týmy z každé skupiny sestoupily do příslušného krajského přeboru.Snad jenom podotýkám, že v mužstvu VŽKG tehdy proti našim tenkrát hráli i reprezentanti Mikoláš, Kasper a Vlach!!

P.S. Končím se vzpomínkami, hlásí se Branky - body - vteřiny z kabiny našich hráčů před bojem našich se Švédy. Již se ví, že v prvních dvou utkáních zvítězila výrazně jak Kanada i Spojené státy!!
Mistři, mistři!!
"Fandíme českému hokeji již devadesát let", křičí do světa v tv reklamě firma Colorlak!!?
Tak nevím!!

Psáno dne 1. května 2015