Únor 2015

Z Moravy

26. února 2015 v 9:17 | Wess z webu |  Muzica
V poslední době mně nějak blogování nejde?!! Islám a Ukrajina..., a do toho neskutečně Uherský Brod...!
Je toho plný internet...., jeden velký hnus!
A když vám ve chvíli jisté skepse dobrý známý pošle třeba hudební mail, jste mu velmi vděčný. Proto uvádím jeden takový - slavnou melodii ze slavného filmu...., v podání Ladislava Pavluše a jeho spoluhráčů z cimbálové muziky ze Svatobořic - Mistřína.P. S.

Hezké, díky Ivane!!

Psáno dne 26. února 2015

Války prý vyvěrají z hlouposti a sobectví…!?

16. února 2015 v 17:45 | Wess |  Politika
Mám rád IT jako celek, a také práce na počítači s textem, matematikou či ekonomikou třeba v excelu, fotografiemi, zvukem i videem i práce, vzdělávání či jenom zábavu s informacemi na webu!
I tentokrát jsem našel zajímavé a aktuální myšlenky, které opět inspirují!! Vybral jsem tři z nich a rád bych je okomentoval, poněvadž se týkají oblastí, které nutně musejí běžného občana právě v dnešních dnech zneklidňovat.

Cituji:

1. "Války vyvěrají z hlouposti, sobectví či z nezvládnutých impulzů agresivity. Všechno ostatní je pak odvozeno z těchto primárních příčin.
Chceme-li tedy zastavit války a nastolit mír, je třeba změnit lidskou podstatu, lidské
chování."

Konec citace

Wess komentář:

Toto tvrzení jako celek mně není proti mysli! Dokonce bych si přál, aby to byla opravdu jenom pouhá lidská hloupost nebo sobectví jedince, které by způsobovaly vznik války. Vzděláváním a cílenou výchovou mládeže k "moudrému vědomému humanismu" by se pak proti válkám dalo mnohé udělat!!
Leč, tak jednoduché to není a mně v tom výroku trochu mrazí spíše jeho druhá polovina, že "je třeba změnit lidskou podstatu", aby války nebyly.

Totiž v předchozím tzv. reálném socialismu bylo snahou školství vychovávat mladé lidi ke kolektivismu a ke vztahu ke společnému (socialistickému) vlastnictví. Osobní egoismus ve vztahu např. k pracovnímu kolektivu byl společensky odsuzován a dokonce "přivlastnění majetku v socialistickém vlastnictví" bylo trestáno vyšší trestní sazbou než krádež majetku soukromého!!
Před zásadní společenskou změnou - listopadovým převratem v roce 89 - právě za to vše byl ten režim odsuzován mj. důraznými slovy o přirozené soutěživosti lidského jedince potlačovanou režimem násilnou převýchovou této jeho přirozené podstaty.
Taky nevím, chce - li člověk opravdu v dnešních dnech zastavit války a nastolit mír, když je mu často vštěpováno, že je historicky vyzkoušené, že po válkách naopak vždy došlo ke všeobecnému rozvoji společnosti…!Úžasný

V této chvíli si tak trochu dělám legraci, i když je to spíše k pláči pro ty, kteří "do zákopů vždy museli a možná budou zase muset"!
A stále více vím, že to nelidské válčení nikdy nebylo z hlouposti mocných a skutečnou primární příčinou bylo naopak jejich obrovské sobectví a jeho zvláštní odnož - nezkrotná chamtivost! Sekundární příčiny válek, jako je boj mocných o surovinová a obchodní teritoria, či "pokračování politiky jinými prostředky" na tomto místě pomíjím.


Cituji:

2. "Americký psycholog William James navrhoval zaměřit nenapravitelnou lidskou touhu po válčení jiným směrem, nežli jsou vojenské konflikty mezi státy. Chtěl zaměřit energii mladých lidí spíše na budování, a nikoli ničení. James vidí spásu, respektive cestu k pacifistické společnosti, v posílání mladých branců nikoli na vojenský výcvik, ale na jakýsi program veřejně prospěšných prací, jakými mohou být těžba uhlí, služba na rybářských lodích, stavebnictví, ale i mytí nádobí nebo oken. Touto cestou by se z mládenců "vytlouklo dětství" a do společnosti by se vrátili zralí muži, zdravější a sympatičtější, a stali by se lepšími otci a učiteli mladších generací."

Konec citace

Wess komentář:
Americký psycholog navrhuje "vojnu beze zbraní", v podstatě chce "překovat meče v pluhy". Někdejší šťastné "květinové děti" ze San Francisca by mu to určitě schválily. Ovšem těm dnešním se sice na vojnu nechce (a nikdo je nenutí!), ale na svých kompjútrech nebo paintballovými či airsoftovými zbraněmi s barvícími nebo nebarvícími a drahou výstroj neničícími kuličkami ve speciálně upraveném terénu mnozí válčí o stošest. A "zralejšími a zdravějšími" touží tito bojovníci být snad jen v souvislosti se sexem Mrkající


Cituji:

3. "Stát s vysokým podílem vysokoškoláků mezi mladými lidmi bude preferovat diplomatické
řešení konfliktů před vojenským a bude se angažovat méně."

Nejvíce vzdělávané země světa

(Podíl vysokoškolsky vzdělané populace v procentech - rok 2010)
Kanada 51 %
Izrael 46 %
Japonsko 45 %
USA 42 %
Nový Zéland 41 %
Jižní Korea 40 %
Velká Británie 38 %
Finsko 38 %
Austrálie 38 %
Irsko 37 %


Konec citace

Wess komentář:

Ani z uvedeného TOP přehledu o vzdělanosti nijak jednoznačně nevyplývá, že by třeba bakaláři vyspělých zemí, kterých asi celosvětově bude nejvíc, chtěli nahradit války diplomacií Usmívající se!

Holt VÁLKA JE VŮL….! A lidé, ti se svými stále se opakujícími volovinami na tom vůbec nejsou lépe!!

Psáno dne 16. února 2015

Rádiovka

14. února 2015 v 8:29 | Wess |  Nostalgie
Dnes již málo známá pokrývka spíše mužské hlavy je rádiovka. Ve svém nejútlejším dětství jsem měl rádiovku barvy bílé, pečlivě nažehlenou se stojící anténkou uprostřed jejího talíře. Barva mně náramně ladila k námořnickému obleku se zlatými kotvami.

Později jsem měl rádiovky tmavších barev - hnědou nebo modrou a asi jednu na všední den a tu druhou na neděli! Tehdy se rozlišovalo oblečení nedělní, resp. sváteční, pak školní a také navenek, na všechny ty klukovské hry.
A ty rádiovky měly na našich klukovských hlavách i "tvarový vývoj" a to podle věku. Ty talířovité jsme na rozdíl od tehdejších děvčat, ta asi ještě po vzoru prvorepublikových slečen, nosili jenom v nejútlejším dětství, kdy nám je takto pečlivě nasazovaly maminky.

Ještě později, v padesátých létech, to byl tvar "kladivo" - rádiovka byla po bocích protlačena zvláštním pohybem vnitřního zápěstí obou rukou. To byla velká frajeřina kluků čtvrtých tříd základní školy, k níž patřila i zvláštní "páskovská" houpavá chůze na špičkách, která mně "jaksi nešla". Naopak, tak trochu křupanský byl pro nás, městské kluky, nízký tvar rádiovky, s venkovním ohrnutím spodního kraje čepice. Proslul tím ve filmových rolích traktoristy nebo kombajnéra např. herec Václav Sloup a tím snad tato móda byla obvyklá v rezortu zemědělství.

V době začátku nástupu černých "francouzských" baretů s mašličkou nad zátylkem, kterých přes velký zájem nebylo na trhu dostatečné množství, kupovali náhradou módychtiví mužové rádiovky větší, rozžehlili je a opět se vrátili k talíři, ovšem ostře nakloněnému k levému - pravému uchu! (viz Pelíšky herec Kodet - ten měl ovšem baret pravý, asi vojenský).

Barety ve vojenství mají svoji barvitou tradici i barvu. Nejproslulejší "tak i tak" byly barety zelené, v ČSLA to byly barvy výsadkářů - vínové, a dokonce vatikánská švýcarská garda má svoje typické barety, o skotských dudácích ani nemluvě!

Nechci však zapomenout ani na rádiovky, kvůli kterým to vše píši! Ty mají v ozbrojených silách také svoje místo, vždyť čs. Lidových milicích měly ty jednotné tmavomodré v padesátých létech svoje, chtěl jsem napsat nezastupitelné místo…! Byly však později zastoupeny, patrně pro snahu vedení strany o vojenštější vzezření příslušníků, podivnými čepicemi, - něco mezi buršáckými a řidičskými z ČSAD?!

Prostě ty rádiovky byly ve všech směrech lepší a proto oblíbeny u chlapců a chlapů ve všech dobách. Pro ilustraci uvádím stařičkou fotku z nostalgického Hodonína, kde z pěti k fotografovi nejblíže stojících mužů, sledujících nedělní motocyklový závod v našem městě, mají čtyři RÁDIOVKU Úžasný)))!

ilustrační foto z webu Hodonín nostalgický

A tento fakt mě dnes velmi inspiroval Smějící se!
P.S.

Snad populárnější než rádiovka byla jenom zmijovka, ale o té snad někdy jindy!

Psáno dne 14. února 2015

Je zase pátek třináctého…

13. února 2015 v 8:42 | Wess |  Aktuality
Nevšimnul bych si asi, nebýt připomenutí v rádiu. Nejsem pověrčivý, ale k číslu třináct mám vztah zvláštní z opačného důvodu.

Když jsem byl kluk, tak ve školním mužstvu v hokeji byla přímo rvačka o toto číslo! Každý jej chtěl mít a tak je dostával obyčejně ten nejlepší, poněvadž si mohl dres vybírat. Sice jsem měl tehdy "možnost exkluzivního výběru málokdy", ale záviděl jsem tu "numerickou recesi" svým lepším spoluhráčům velmi!
Tehdy i v jiných sportovních, dokonce v prvoligových mužstvech číslo třináct frčelo, uvádím s určitostí třeba košíkovou nebo odbíjenou.
Dnes letí historické "osmičky" a naopak ta třináctka neexistuje snad ani jako číslo hotelového pokoje, natož jako číslo hráčů ve velkých sportech.

Nejsem pověrčivý a nevěřím ani na černé kočky přeběhnuvší přes cestu! I když (!) - měli jsme rezavého mohutného poloangorského kocoura, který na svých pravidelných pochůzkách po plotech zahrad naší ulice, jak jsem viděl na vlastní oči, potkával jiného kocoura - černého. A nikdy mu nedovolil eventuální přeběhnutí přes svoji pravidelnou trasu, tím že ho prostě z plotu srazil packou!

Snad již tehdy znal ten náš Zrzek řešení pro případ hrozící osobní smůly nebo neštěstí, kdoví…? Rozhodně možná zanechal i vám, milí příležitostní čtenáři, radu, co se smůlou! Smějící se

Ilustrační foto


Psáno dne 13. února 2015

Víra a pravda…?

7. února 2015 v 7:25 | Wess |  Společnost
Docela rád přemýšlím o pravdě a víře a vztahu mezi nimi…?! Víra idealistické filozofie doufá v transcendentní absolutno a pravda, myslím tu rozumnou; ta zase celkem explicitně naznačuje, že absolutní jaksi být nechce!!
Snad proto je mně bližší pravda, ale poněvadž ani víru "nechci zarmoutit", tak se alespoň snažím věřit sám sobě Usmívající se!

V poslední době jsem zahlédl na webu zajímavé myšlenky a tvrzení a chci si některé z nich poznamenat do svého blogu!! Však je můj, ne?!

Poznamenávám, resp. cituji:

1. Komunismus i neoliberalismus byla a jsou svým způsobem mesiášská hnutí, který používala jazyka rozumu a vědy, ale ve skutečnosti je řídila víra. Obě bez rozdílu slibovaly lidem prosperitu a štěstí.

2. "Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."
Sókratés

3. Myslím, že naše víra v něco vyššího a svým způsobem obohacujícího, byla nahrazena vírou v pokrok, liberalismus s neviditelnou rukou trhu a nekonečným zvyšováním HDP s vidinou osobního bohatství. To nás nutí naskočit do kolotoče z něhož nelze vystoupit... Prostě šlapete do úmoru, aniž byste vnímali onu vůni růže, zpěv slavíka či svit a teplo slunce.

4. Připomíná mi to vtip o holicím strojku, který v Americe údajně vynalezli před mnoha lety. A když už se vynálezce holicího strojku chystali navrhnout na Nobelovu cenu, jeden stařík se ho zeptal: "Pane inženýre, jak je to možné? Vy máte v tom strojku jenom jeden ovál s břity, ale tvář je přece každá jiná!"a vynálezce odpověděl: "Jenom do prvního holení."

A já mám občas takový dojem, že nás všechny také chtějí oholit takovým způsobem, aby nám nezůstala žádná individualita.
Konec citace

Poznámka - Wess:
Neuvádím zdroje citovaného textu, není obtížné si je na webu "vyguglovat"! Usmívající se
Moje resumé k uvedenému:

- Nejsem pro mesiášství žádného druhu, ale přece jenom je mně mnohem bližší víra ve vědu a hlavně v rozum lidí nepostižených slepou nebo fanatickou vírou!! Chtěl bych však žít ve šťastné a důstojnost lidí neurážející společnosti.
- Sókrata si velmi vážím pro jeho moudrost myšlenek nejen v tomto okamžiku! Ovšem kéž by neměl naprostou pravdu "o té demokracii" - alespoň v tomto našem století!!
- Ano, chtěl bych vnímat vůni růže, zpěv slavíka či svit a teplo slunce….!
- Stařík měl s tou "jinakostí tváře každého člověka" velkou pravdu a ten vynálezce holícího strojku naštěstí dostal Nobelovu cenu za technický pokrok, a nikoliv za zásluhy o světový mír nebo boj za lidská práva! Usmívající se Ostatně často se měnící tvary hlavic moderních holících strojků dávají staříkovi za pravdu.
- A snaha oholit nás - normální lidi "hlava nehlava" i jinak? Ta je ve společnosti zřejmá také!!


Psáno dne 7. února 2015

Jan Werich má 100 let…

4. února 2015 v 7:17 | Wess |  Společnost
Dne 6. února 2015 uplyne 100 let od narození Jana Wericha. Pro nás, ještě žijícíUsmívající se, je to velká škoda, že není mezi námi, ale pro něho je to určitě jeho velké štěstí…?!

On totiž, i přes to, že byl odhodlán s blbostí bojovat humorem, na druhé straně věděl, že to je boj marný. Asi by byl v tom dnešním prý "globálním tržním prostředí" brzy spíše znechucen a zklamán, poněvadž ten jeho známý citát, že "proti blbosti i bohové bojují marně", zvláště v těchto dnech a rocích opravdu platí.


Ale já chci dnes pouze vzpomenout smysluplný humor Osvobozeného divadla a pány V + W díky - you tube:

Osvobozené divadlo

Ezop a brabenec
Nebe na zemi


Svět patří nám

Nikdo nic nikdy nemáProti větru


Evropa volá


Werichovy pohádky

Tuto fotografii Jana Wericha coby vášnivého rybáře jsem zařadil úmyslně!! To proto, abych se mohl pochlubit knížkou "Jan Werich Listování - úryvky z korespondence a článků", kterou vydal Čs. spisovatel Praha v roce 1988 a hlavně ocitovat z ní dopis JW na Státní meliorační úřad Plzeň. Z toho dopisu čiší úpěnlivost, vášeň rybářská a současně poctivost, upřímnost a hlavně….humor!

Cituji:

Vážení meliorační lidé,

Asi před dvěma lety jste v Ujčíně regulovali malý kousek Pstružné. Udělali jste to hezky, přírodně. Mám na Vás tento dotaz. Ve Velharticích, kde mám chajdu, bych potřeboval dát do pořádku takových 200m Pstružné. Takovým přírodním způsobem. Chtěl bych to zaplatit. Nechci shánět buldozery a kdesi cosi načerno, za úplatky z ochoty. Chtěl bych to legálně. Buď na to mám, anebo nemám.

Kdybyste byli tak hodní a odpověděli mi do Prahy. Já bych vám pak sdělil, kdy budu ve Velharticích. Zastavil bych se u Vás, ale nohy mi nechodí.
To je všechno, páni.

S pozdravem Jan Werich

P. S.
Jan Werich byl před léty jmenován národním umělcem a já jsem přesvědčen, že právě on jím pro český i slovenský národ skutečně je!

Psáno dne 2. února 2015

Selfie – fenomén dneška…!

3. února 2015 v 9:09 | Wess |  Společnost
Nenapadlo by mě přemýšlet v nějakých společenských souvislostech - o selfie…! Padla mně však do oka reklama okay.cz z každodenního balíku reklam v mojí poštovní schránce.
Ten držák za pouhých 399. - Kč, cca 60 cm dlouhý, s bluetooth spouští na rukojeti, je prezentován duchaplným sloganem "Vytvoř si pohodlně svoje selfie".

Ano, selfie držák může mít při troše fantazie i docela univerzální využití. Tak např. jako moderní pokračovatel zrcátka připevněného na tyči - pro pozorování dění takříkajíc "za rohem", nebo na botě pozorovatele - např. pro nahlížení pod sukně třeba skotské kolem pochodující dudácké kapely.

Rozhodně bude držák velmi prodejný i mezi českými politiky, kteří již v budoucnu, díky selfie držáku, zachytí mnohem více nejen z pietních akcí mezinárodního významu…Nevinný!

Ovšem nebýt poptávky po dokonalých selfies, držák by sám o sobě na trhu svoji šanci těžko nacházel!
A selfie samotné, to přece vzniklo ze společenské nutnosti?! No zkuste, přátelé, jako za starých dob foťák, dát svůj inteligentní mobil nebo tablet do rukou kolem náhodně jdoucímu s prosbou, aby vás zvěčnil pro svoje známé na sociální síti nebo na věčné časy!!?

V tu ránu jste bez aparátu!!Plačící

Tak tedy ať žije samotné selfie a taky selfiedržák a díky jemu také kvalitní autoportréty!!


Ilustrační foto
Psáno dne 3. února 2015

O Šumavě na Dvojce…

1. února 2015 v 10:44 | Wess |  Aktuality
Nedělní rána na ČRo2 bývají skvostná, zvláště ta Františka Nepila a Alfréda Strejčka, s jejich nezaměnitelnými hlasy a tématy. Dnes jsem ovšem vyslechl další moudrá slova vyslovená hlasem Václava Větvičky, tedy hlasem ze "stejného soudku těch cenných".

Co všechno jsme si museli vyslechnout o Šumavě zejména od roku 1989, ať to byly debaty o stromech v Boubínském pralesu zasvěceně i nezasvěceně ekologické, o intrikách jednotlivých vedení národního parku a hlavně o kůrovci, zde HUBIT - NEHUBIT v jednotlivých pásmech.

Pan RNDr. Větvička - český botanik a popularizátor vědy ve svých úvahách o Šumavě zavzpomínal dnes na svoji přednášku na lesnické škole v Písku, kdy na jejím konci se studenti ptali, zda tedy ošetřovat šumavské lesy proti škůdcům nebo tomu nechat volný průběh - "ať si příroda poradí"? On studentům prý tehdy řekl slova asi v tomto smyslu: Jestli po těch staletích působení člověka na přírodu necháme přírodu v důvěře, že si poradí, jako kdysi, s těmi dnešním novými pralesy, pak je to totéž, jako když od tohoto dne přestaneme s konečnou platností chodit ke svému zubaři, praktického lékaři aj. specialistům…! Pak snad můžeme očekávat, že nám vyroste nový pračlověk!!!?
Ti studenti mu poté ve stoje zatleskali a on prý si v tu chvíli uvědomil, že s takovou generací se o budoucnost nejen Šumavy nemusí obávat!!

Ve svém skvělém povídání také vzpomněl úvahu jednoho odborníka, který tvrdil, že "mrtvé stromy v nejchráněnějším "bezzásahovém" pásmu Šumavy jsou stromy mrtvé dobře a také, že žádná škoda státu tím nevznikne, poněvadž stromy v tomto pásmu Šumavy jsou vyňaty z těžební produkce lesů!! A dr. Větvička jen dodal, že osobně zažil, že takové "zasvěcené" informace dávají svým klientům i někteří turističtí průvodci na Šumavě!

Z jeho dnešního povídání dýchal jeho krásný vztah k naší přírodě a nejenom obdivný, ale také odborný s celoživotním úmyslem ji chránit a být přírodě prospěšný.Usmívající se

Životní motto pana dr. Václava Větvičky jsem naleznul na webu a zní:

"Jsme odpovědni za to, co k sobě připoutáme."
St. Exupéryho liška
Psáno dne 1. února 2015