Říjen 2014

Výstava kuriozit

28. října 2014 v 20:45 | Wess |  Společnost
Zvolil jsem nadpis svojí poznámky podle výstřižku z starých novin ze 60. let o náhodné návštěvě výstavy kuriozit, když zájezdový autobus zastavil v obci Uhlinětice. (?!)
Mimochodem, přestože se říká, že "před Googlem" se nikdo a nic neschová, obec Uhlinětice prostě nenašel.
Tím ale nechci říci, že autor tohoto fejetonu tehdy měl nějaký důvod k "virtualitě". Asi neměl, poněvadž je to vtipný text - nakonec čtěte:


Závěr fejetonu s tím "mlčícím magnetofonem", na jehož pásce "je zachycen onen velký klid a pokoj, který tolik potřebujeme k naší práci" je ovšem fascinující…. !
Snad jenom dole uvedená ilustrační fotografie tentokrát, ovšem z horké současnosti , dokládá, že klid a pokoj při práci již někteří mají…! Usmívající se( I když jsou oblečeni do pracovních keprových oděvů .)Psáno dne 28. října 2014

Kubistický portrét

27. října 2014 v 17:09 | Wess z webu |  Trocha poezie nikoho nezabije
Po přečtení několikadenní "diskuze" v "Deníku" nad koalicí v našem městě po volbách jsem si chtěl po té "společenské a duševní bídě" přečíst nějaké krásno.
Mám takových v knihovně dost, tak tentokrát to byla útlá knížka "Motýl" Jiřího Suchého, vydaná vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1965. Tu jsem si kdysi koupil jednak kvůli textům semafóráckých písniček a hlavně pro zvláštní jemnost a vtip pana Suchého rýmů…. . (Zrovna tak, jako obdivuji spisovatele Bohumila Hrabala a jeho geniální tok textu plného skvělých a velmi lidsky srozumitelných myšlenek a prožitků).
Já jsem v té knížečce nalezl výstřižek z novin - asi Mladé fronty - z konce roku 1969. To usuzuji z kresbiček typických pro Silvestrovské období - je tam nakreslen starý rok 1969 jako kmet a nový rok 1970 jako andílek.
A taky básnička Kubistický portrét, kterou složil a také v tom výstřižku ilustroval sám Jiří Suchý - tady je:

Cmi G7 Cmi
Jeden malíř, to je fakt, rozhodl se jednou
C7 Fmi B7 Es
Jeden malíř to je fakt, rozhodl se jednou
D7 Gmi Cmi D7 Gmi
Namalovat jako akt dívku neposednou

G G7 Cmi G
Připlula jak větříček hořely jí líce
Cmi G Ami7 G
Odložila svetříček malíř však chtěl více
Cmi G7 Cmi
Nejdřív kladla odpor slabý v očích měla hrůzu

C7 Fmi B7 Es
Nejdřív kladla odpor slabý v očích měla hrůzu
D7 Gmi Cmi D7 Gmi
Malíř trval na tom aby odložila blůzu
G G7 Cmi G
Cudně oči sklopila pak si dala vodku
Cmi G Ami7 G
Když se trochu opila řekla: Maluj, šotku!

/:Už jsem řekl vážení o té dívce jedné :/
Že to bylo stvoření silně neposedné
Jiná by se nudila avšak by se nehla
Tato dojem budila že ji bodá jehla

/:Malíř se však zahleděl do dívčího těla :/
Takže vůbec nevěděl co ta dívka dělá
Maloval ji odpředu maloval jí záda
Přitom ale myslel stále zdali ho má ráda

/:Velesladce se mu snilo o té její kráse :/
Tu však zjistil že to dílo jí nepodobá se
To už malíř pochopil že se dívka vrtí
Tupý předmět uchopil umlátil ji k smrti

/:A tím skončil nenadále jeden osud lidskej :/
Narodil se za to ale obraz kubistickej
Na něm dívka dává v plen zepředu své vnady
Přitom ale zároveň otáčí se zády

Zkrátka dívka ze všech stran zobrazena byla
A pochválen budiž pan Picasso a Filla


P.S.
Ač nerad, po té písničce, která se mně moc líbí, zpátky ke trapné "regionální diskuzi"! Někdy se říká, že "politika je umění možného" a někdo přitom vzpomene třeba na Machiavelliho…?!
Ale politika snad, naštěstí, není kubistický obraz, jako výsledek "umlácení soka"!


Psáno dne 27.října 2014

Je po volbách…

23. října 2014 v 10:25 | Wess |  Politika
… a mně připadají - po přečtení dnešního regionálního tisku a té stupidní diskuze kolem možných koalic "plné gramatických a jiných hrůz" - nejvhodnější pouze slova starověkého řeckého filozofa:

Jaké tedy místo budu v obci zaujímat? Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.
Epiktétos


P.S.

Vím, říká se již léta, že "každý člověk prý dostane ve své kariéře funkci, na kterou již nebude stačit". Některým místním protagonistům se to již stalo a přesto…."jim ten fakt nestačí!"

Tržní systém tady, holt, nefunfuje - poptávka po dobrých městských zastupitelech je veliká(?), ale nabídka je malá.

Ten otazník v předchozí větě má svůj význam!! Přejí si opravdu všichni neúplatné, pracovité a odborně znalé zastupitele? Vzpomenu - li na kancléře a rádce krále ve filmu Pyšná princezna, mám jisté pochybnosti.
Totiž těm již etablovaným jistá "zaprděnost prostředí" vyhovuje a těch několik nově příchozích "nějak zkorumpujeme" nebo alespoň opatříme nálepkou - "není dobrým týmovým hráčem".

A také ta 29 % volební účast, vážení, nesvědčí o ničem pěkném..., co se zájmu občanů o svoje město týká!

Psáno dne 23. října 2014

Jó množiny…!

21. října 2014 v 10:22 | Wess |  Školství a vzdělávání
"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."
Jan Amos Komenský


Nejprve něco z historie modernizace výuky matematiky - citace

Ze situace, která u nás byla v letech 1968 - 69, bylo zřejmé, že se ve stanovené době tj. v r. 1970 k zavádění nových osnov matematiky do praxe nepřistoupí. Tehdy dokonce hrozilo, že bude i veškerý výzkum vyučování matematice zastaven neboť "množiny jsou výmyslem kapitalistických vědců". Ve výzkumu bylo možno pokračovat uvedeným směrem díky návštěvě profesora Markuševiče, který byl ministrem školství v tehdejším Sovětském svazu a pod jeho redakcí byly vydávány pokusné učebnice matematiky [3, 4, 5, 6]. Ten hodnotil naše pokusné učební materiály na ministerstvu školství velice kladně. Díky tomu bylo možno dotvářet koncepci vyučování matematiky.


Od září 1976 byla zahájena v ČSSR ve všech prvních ročnících základní školy výuka
podle nové reformy, která byla prověřena na 107 základních školách v České republice a na
dalších vybraných školách ve Slovenské republice. V České republice v každém ročníku šlo
asi o 200 tříd s 5500 dětmi. Do všech prvních tříd v celé ČSSR dne 1. září 1976 vstoupila
MATEMATIKA (až doposud se vyučoval předmět POČTY) a za ruce se držela s pojmem
MNOŽINA. Bohužel pojem množina měl být prostředkem výuky a nikoliv jejím cílem.
Prostředek byl zaměněn za cíl a tím v konečném efektu zavedení pojmu množina na 1. stupni základní školy se plně nevydařilo.


Rozsáhlá reforma školství se realizovala na podkladu dokumentu ústředního výboru KSČ "Další rozvoj výchovně vzdělávací soustavy z července 1973". A 1.9. 1976 tedy začala v prvních ročnících výuka podle nové koncepce. Pro veřejnost se změnila na výuku množin. Povinná školní docházka byla rozšířena na deset let ( 8 let v základní škole a 2 roky na vyšším stupni škol a učebních oborů)
Z webových stránek jedné základní školy
(Konec citací)

Poznámka závěrem:

Mne zastihla "výuka množin" na základní škole jako otce dvou synů a neměl jsem pocit, že to byl milník ve školství a ve vyučovacím předmětu, jak jej halasně prezentovali někteří tehdejší učitelé - tzv. panikáři zejména na třídních schůzkách s rodiči.
Ti se ostatně vždy ozvali při jakékoliv změně ve školství, např. při zavádění výpočetní techniky - tehdy školních mikropočítačů IQ 151 nebo PMD. A samozřejmě v tom tito panikáři, líní k veškerým novým postupům ve výuce, pokračovali po společenském převratu, kdy byly zrušeny mj. "celostátní učební osnovy" (zdůrazněn byl "Rámcový plán učiva). Vzpomenu - li "připravenost" školských orgánů a institucí na zavádění PC a celé související IT, pak nebýt učitelů, kteří chtěli učit opravdu moderními technikami a technologiemi, asi by vyučování v Česku "neobstálo před světem dodnes".
Ale ještě k těm množinám, byl to tehdy v 70. letech správný začátek cesty k aktivnímu "objevitelskému" produktivnímu učení žáků, ne k pouhému reprodukování učitele.

Zejména matematika aplikovaná v technických disciplínách, jako je např. mechanika tuhých a pružných těles, elektronika atd., atd. si to zaslouží…! A zvláště dnes, kdy pro všechny ty "managery marketingu, finanční analytiky, makléře" na kloudného technického inovátora nenarazíš!!

P.S.
Doufám, že praktickou aplikací či názornou pomůckou pro vysvětlení průniku tří množin nebude na školách sloužit níže uvedený názorný graf takříkajíc ze současné společenské praxe Úžasný:

Psáno dne 21.října 2014

Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní…

18. října 2014 v 11:10 | Wess z webu |  Společnost

"Idea jediného bodu, která pramení z výzkumů v padesátých letech, je příliš zjednodušující."

profesor Emmanuele A. Jannini - Univerzita Tor Vegata
P.S.
Voskovec a Werich jsou ve své známé písničce s italským profesorem ve vzácné shodě i v této oblasti a tak muži - badatelé "s akcentem na detail" mohou být klidní! Ovšem neusnout při tom na vavřínech! Úžasný

Psáno dne 18.října 2014

Život je jako divadelní kus…!?

17. října 2014 v 11:41 | Wess z webu a skript U3V
Navštěvuji již druhým rokem studium "Univerzity třetího věku" a v tomto akademickém roku v letním semestru máme opět přednášku na téma "Zdravý životní styl II" aneb "Jak přežít tuto dobu".Úžasný

V úvodu studijního skripta je uveden Senecův citát: "Život je jako hra, nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale jak dobře bylo zahráno." Mohl bych uvést mnohé další varianty zmíněných Senecových slov, ale vybírám pouze jeden, který asi je méně autentický, ale odmítá současnou teatrálnost politiků a jiných "hýbatelů dějinami".

Cituji:

"Tak jako u divadelní hry ani v životě nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak byl dobrý."


P.S.
Na přednášku se docela těším, neboť končí optimistickým Renčínovým grafickým zamyšlením:

Psáno dne 17.října 2014

Nízká volební účast má mnohou příčinu…!

13. října 2014 v 10:09 | Wess |  Politika
Tak třeba Veselané se svými 38,26 % mají klesající tendenci ve volbách, ale místostarosta je klidný a sebevědomě prohlašuje - cituji:

"Veselané neměli důvod k volbám jít, protože jsou rámcově spokojeni s tím, jakým směrem se město ubírá" - konec citace.
A jiný bývalý zastupitel a poslanec z téhož města zase praví - cituji:
"Lidé o volby nemají zájem. Nerozumím tomu!"

Holt, jednomu je to jasné a druhému ne a možná proto bude "ten první" dál místostarostou a ten druhý…?

A co má říkat Hodonín se svojí účastí 29,26 %? Ani se mně nechce pátrat, zda v ČR byla někde podobně ostudná účast?! A málem si vyčítám, že jsem letošní volby musel vynechat jsa z vážných rodinných důvodů v jiném městě. Asi bych zřejmě daný stav zájmu voličů v Hodoníně neovlivnil, ale když se tak dívám na svůj nevhozený, avšak "křížky již předem vybavený" volební lístek, mohu být s výsledkem voleb vcelku spokojený. Totiž mohlo to dopadnout i hůř!!
Ovšem to, že volil jenom méně než každý třetí Hodoňák, je alespoň pro mě znepokojivé a nevěřím, že by stejně jako ve Veselí n.Mor. "byl rámcově spokojen…."!!P.S.

Víte, po webu je přeposílána úvaha nebo zamyšlení pro mě neznámého údajně vysloužilého námořníka. Je v Parlamentních listech a má název "Vyžírkové odešli s plnými kapsami…." Týká se mj. našeho celospolečenského vývoje po "sametu". A mě zaujala ta poslední otázka a odpověď - cituji!!
Je možné, že pohár trpělivosti zase jednou přeteče?
Chtěl bych, aby zase mladí vystoupili. Je nová generace…nejenom v České kotlině!


Psáno dne 13.října 2014

Kdo to vlastně tehdy vyhrál…?

7. října 2014 v 8:41 | Wess |  Politika
"Je už pravidlem, že historii píší ti, kteří ji nezažili, a pak také platí to, že tu historii píší vítězové."
Petr Miller bývalý politik a dělníkP.S.

Pro mě byl z tehdejších protagonistů ten sympatičtější, prostě chlapácky pohledný kovák z ČKD a údajně snad i hokejista prvoligového Poldi Kladno.
Jeho "vhodná aplikace citátu někoho úplně jiného" je ale trefná - u příležitosti 25. výročí převratu v devětaosmdesátém… Usmívající se. Doufám, že nepřipravuje dílo třeba s názvem Procitnutí?!?

Páni, ten čas ale pádí, když vzpomenu, že 25 let po válce se psal rok 1960…. A začaly platit tyto občanky!


A shodou okolností mám letos - 25 roků po převratu - fungl novou pěknou občanku - tu úspornou a skladnou, do níž jsem si na úřadu zcela dobrovolně nechal zapsat do kolonky "stav" - ženatý Smějící se !
To jsou věci, což!

Psáno dne 7. října 2014

Vadí vám pravolevé koalice…?

3. října 2014 v 16:28 | Wess |  Politika

Toť hamletovská otázka a našel jsem na webu i nehamletovskou odpověď, tedy s jistým prominutím docela rád cituji, že prý spíše vadí "nový vítr ze starých řitních otvorů"!!


Skutečně, na komunální úrovni by lidem pravolevé koalice vadit zásadněji neměly, tam se totiž má a musí dělat "pro všechny lidi"!! Ne vést "přiblblé parlamentní řeči obecně známé z TV!"

Přepokládám, že letos asi hodně lidí bude "hodně křížkovat" ve prospěch těch kandidátů, které dobře zná nebo si o nich myslí, že jsou schopní a ochotní pracovat ve prospěch většiny voličů v našem městě.Psáno dne 3.října 2014