Červen 2014

V dnešním ČT pořadu Otázky VM…

29. června 2014 v 15:58 | Wess |  Školství a vzdělávání
…se nejprve utkali Babiš a Kalousek. Dlužno říci, ničím nepřekvapili…! Za to v setkání ministra školství, přátelé, no to byla symfonie, na kterou nejlépe sedí název "Nedokončená".

Hlavní hosté další části pořadu: Marcel Chládek (ČSSD), ministr školství, senátor, Anna Putnová (TOP09), poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Jan Korda, prezident Asociace profese učitelství, ředitel ZŠ

Na pořadu byly: "obligátní úroveň" vzdělávání žáků, kvalita resp. kvalifikovanost učitelů a škol a finanční zabezpečení vzdělávacího procesu. A zdůvodňování… a zdůvodňování… do nekonečna "toho či onoho". Také se opět dohadovali, co vlastně dnešní mládež motivuje k sebevzdělávání a zpochybnili testování vědomostí žáků. Karol Polák - sportovní komentátor by to označil jako " trmu - vrmu pred našou brankou"...!!

Pak se pochlubil ministr, co všechno za jeho krátké vládnutí bylo v rezortu uděláno a ti dva zbývající kolegové víceméně očividně nesouhlasili s jeho grafickým tahákem zásluh, kterým mával před kamerou.

Mě zaujala vzpomínka tohoto ministra na jeho přechozí působení - na školství na krajské úrovni. Totiž on řekl, že pamatuje zcela pravidelné čtvrtletní padesátitisícové odměny ředitelů, kteří si na ně vždy pečlivě naspořili...(!) z odměn učitelů, kteří brali pouze "holý tarif a nulové odměny".

Já jsem si ze svého popřevratového učitelování odnesl vlastní zkušenost. Nastoupil jsem totiž jako "vzácně postrádaný učitel s tehdy velmi vítanou praxí ve výpočetní technice, managementu a marketinku a ekonomice soukromé firmy" a dostal jsem na škole nebývalé měsíční osobní ohodnocení - 1000.- Kč!! A pak postupně po v masmédiích hojně publikované "valorizaci platů" učitelů, kdy se však pouze přelévaly peníze z osobních odměn učitelů do tarifů, jsem odcházel po osmi létech odcházel do důchodu s nulovým osobním hodnocením. A "tu nulu" jsem před tímto odchodem pobíral nejméně dva roky a nebyl jsem naprosto sám. Také jsem si tehdy myslel, kolik asi bere ředitel školy a jeho zástupce…, když na našich poradách tak spílali nadřízeným na ministerstvu školství a na krajském úřadu ohledně peněz na platy pedagogů…? A ani ve snu mě nenapadlo, odpověď mně dá po více létech až samotný ministr školství a dokonce v televizním pořadu!

Pořad z našeho školství neměl obvyklou ministerskou gradaci, poněvadž přítomný ředitel ZŠ si pospíšil s poděkováním všem učitelům, kteří i "za takových podmínek" školní rok úspěšně odučili.
Václav Moravec spěšně poděkoval pedagogům za účast s tím, že "už odzvonilo a že si to ve stejné sestavě řeknou přítomní v srpnu před začátkem školního roku".

P.S. Hezké prázdniny!Úžasný

Psáno dne 29.června 2014

Po padesáti létech v Loretánské ulici…

24. června 2014 v 8:31 | Wess |  Hradní stráž
Po 50 letech vstoupilo čtrnáct bývalých příslušníků Hradní stráže - tehdy 7. zvláštního praporu Ministerstva vnitra - opět do kasáren s krásným kaštanem na nádvoří a romantickou kašnou.
To čtvercové nádvoří bylo dějištěm všech našich nástupů do služby na Pražském hradu, předsednictvu vlády ve Strakově akademii a Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci. Na něm také nastupovala audienční 1. čestná rota a srovnávala svůj stočlenný "šik" v dokonalé "axonometrické" rovnoběžky. Zde každý z nás také naposled stanul v uniformě a se zbraní po 26 měsících služby u tohoto čestného útvaru, na který jsme i po takové době stále hrdí.


Bylo to v tom "šedesátém čtvrtém za prezidenta Novotného", kdy jsme po dvouměsíčním výcvikovém středisku přijeli právě do Loretánské ulice.

No a v roce letošním - 2014 - nás přivítaly usměvavé tváře našich následovníků - velitele Hradní stráže se zřejmou hrdostí na svoje vojáky a jeho kolegů - vrchního praporčíka s poutavým výkladem o historii Hradní stráže, personalisty útvaru s velkým pochopením a nadšením provázejícím po současných vojenských i nevojenských prostorech HS. A byl tam také útvarový dokumentarista a "ajťák webu HS", kterého mnozí z nás znali již od roku 2008 - naší první návštěvy HS při příležitosti 90.let jejího vzniku…Má krásné jméno řeckých Titánů !!

Letos jsme opět viděli tu neformální radost současných Hraďáků, že nám mohou ukázat vše nám blízké a také nové prostory - především překrásný klášterní kostel Voršilek a velký sál kláštera, jehož strop a stěny čeká velká oprava historických fresek. Viděli jsme také nové výukové prostory a novou moderní posilovnu pro profesionální vojáky dnešní HS.

Pro mnohé z nás bylo novým poznáním také muzeum HS v hradní Prašné věži (jinak Mihulka) od středověku, ale hlavně od roku 1918 do dnešních dnů.

Vyvrcholením pro nás bylo střídání stráží ve 12. 00 hod, kdy z kasáren přicházející nová stráž si předává malou Standartu prezidenta ČR se stráží starou, která odchází do kasáren. Zvláštní důstojnou atmosféru dotvářejí trubači a bubeníci hudby HS v červených kabátcích… A taky přítomný vojenský kaplan, se kterým jsme se rádi seznámili.

Byli jsme také při tom….! Na nám vyhrazeném místě na 1.nádvoří před zraky mnoha stovek turistů - návštěvníků naší krásné Prahy.. Tam asi mnohý z nás pociťoval cosi jako hrdost, že k tomu všemu má tak blízko!


Jsme vděční všem a na prvním místě veliteli Hradní stráže plk. Ing.Radimu Studenému a jeho spolupracovníkům - příslušníkům HS za všechna slova, pozornost a nevšední ochotu ukázat nám, jak náš bývalý útvar žije dnes!

Děkujeme Vám!
P.S.

Psáno dne 24.června 2014

Komerční výrok snad i roku….

17. června 2014 v 16:42 | Wess |  Společnost

"Právo je pro šikovné…"

To je výrok moderátora - glosátora při vydání spotřebitelské příručky pro seniory a chtěl jím zřejmě vysvětlit účel té brožury, že kromě nich i děti se mají chránit proti prodejcům.

Nic proti té brožurce, jako proti tomuto "veřejnému uznání a současně přiznání", že právo v dnešní společnosti není pro základní princip, totiž pro "lidské jednání vůči lidem a nejenom vůči nim".

A za ty šikovné má národ asi považovat ty hýbatele dějinami, co rozkradli a stále "dnes a denně" rozkrádají státní majetek a stěhují jej "patřičně zprivatizován" do daňových rájů??


P.S.

Ujišťuji, že senioři nejsou "nešikovní", pouze se mnozí z nich zalykají hnusem, co všechno je na dnešním "trhu čehokoliv" také nabízeno, jakým způsobem a za jakých podmínek.... A možná jsou tím trochu zaskočeni!!
Zde snad platí opravdu pouze to známé "furt ve střehu!!" známého brněnského siláka Kocourka. A také to hamletovské, leč upravené: " být a bít", ve vztahu nejenom k autorovi výroku!!

Psáno dne 17.června 2014

Skvělé děti ze Sušilky již popáté…

15. června 2014 v 14:36 | Wess |  Nostalgie

Za řekou Moravou, tedy vlastně v zahraničí, jsme se sešli již popáté my, kluci a dívky konce 50. let ze Sušilovy ulici. Já jsem sice bydlel v sousední ulici Scota Viatora, ale do Sušilky jsem rád docházel a většinu téměř každého dne po několik roků i pobýval…
Ta ulice, v padesátých létech byť blízko středu města, byla ještě prašná ze svých dvou třetin.
A v prostřední třetině, naštěstí té prašné, byl "náš rajon". Po okrajích silnice byl mělký travnatý a suchý járek a ukrýval někdy mnohá tajemství. Nemyslím jenom ty "psí pozdravy", ale také úkryty, tedy slepé díry, po předloktí dětské ruky hluboké. Tam si někteří ukrývali svá klukovské tajemství a bylo u toho hodně srandy - jinak se to nazvat nedá. A také pozemní hokej na hlíně i sněhu s brankami postavených s kamenů nebo i z popelnic.
A na ty srandy jsme letos pro to půlkulaté výročí měli výraznou posilu - Mirka, který naprosto překvapivě avšak k radosti všech přijel až z Košic. Na Slovensku studoval geologii a tam si našel i manželku. V Košicích žije roky a já jsem ho mohl pozdravit po 50 letech. Poznal jsem ho bezpečně, stále štíhlý, usměvavý, jenom ty vlasy již nebyly "špinavě blond s kšticí", ale šedivé délky poněkud slušně obehraného tenisáku. Prostě šlank chlap…!

A s ním se znovu a přesněji vzpomínaly výlety na třešně a na jiné cizí (majetkem) zemědělské plodiny, koupání v řece Moravě a rybníku Písečný. A domácí svépomocná výroba loďky Medúza a papírové kanoe. A taky letecké modely - větroně, gumáčky i upoutané modely s motorkem, které stavěli nejméně čtyři z kluků, ale jejich vypouštění přihlíželi i všichni ostatní. Také stanování na Radějově a Lučině, na seně jenom s dekou a stanem sice s vojenským maskováním, ale také s černým gumovým pláštěm, který před deštěm jistil vchod do stanu..

Při grilovaném masíčku a cigár chutnala kromě nealka i slivovička, vínečko a taky se hrálo na kytary a zpívalo se Rodné údolí, Quadal canal, Zuzana ,Tambor a hodně dalších našich kultovních písniček, při kterých slzení očí se mohlo zdůvodnit i dýmem z praskajícího ohníčku.

A znovu byla na přetřesu základní škola s našimi nezapomenutelnými učiteli a taky vojna, která pro kluky "někdy byla i nebyla kojná"…, to se to vzpomínalo!!

A určitě každý z nás, když sedíc tak pospolu, na chvilku pohledem zastavil na každém z těch někdejších dívek a kluků s pubertálními nápady, si určitě připomněl svoji i jejich životní dráhy a uvědomil ty lidské okamžiky - radostné i smutné…

Je toho již hodně prožitého za těmi skvělými Sušiláky…., a doma je čekají jejich děti a že ty už mají také svoje děti… Máme již mezi sebou - babičkami a dědečky - i prababičku. Ale vůbec na to při těch veselých vzpomínkách nepřišla řeč, poněvadž v těch pěkných chvilkách nebyl čas uvědomit si, že "čas je běžec s dlouhým krokem a chvíli pokoj nedá si….!"

Pak kolem desáté se zase ti kluci a dívky rozjeli či rozešli - Mirek přes Frenštát do Košic, Zdeněk s Evou na jih českých luhů a hájů do Týna nad Vltavou, Mila s Jožkou za Janem Ámosem do Uherského Brodu a my ostatní jsme stále ještě Hodoňáci, "tak jsme nikam nejeli"! Smějící se

Letošní setkání bylo bezesporu jedno z nejpěknějších dosavadních setkání. Proto my všichni znovu a znovu děkujeme našemu nejmladšímu klukovi Jožkovi za nevšední péči, pohoštění a poskytnutý asyl na jeho pěkné zahrádce, stojící na "nejvýchodnější výspě Moravy a celé ČR" a současně jednom z nejvíce západních výběžků Slovenské republiky.
Ať žijí skvělé děti ze Sušilky, ať žije 6. setkání na rok, v roce 2015…


Psáno dne 16.června 2014

Prý levicový odstřelovač…?

11. června 2014 v 9:32 | Wess |  Společnost
Mám již několik let americký film Odstřelovač (2007) a zase jsem si jej pustil…. A zase jsem byl překvapen některými myšlenkami a postoji hlavních protagonistů.
Elitní odstřelovač americké námořní pěchoty, vlastenec a skvělý voják se nakonec vyrovná s padouchem senátorem a vysokým mnohokrát vyznamenaným důstojníkem a jejich kumpány.

Navzdory slovům onoho senátora, která pronesl k hlavnímu hrdinovi těsně před finále - cituji:
"Vždycky se najde blázen, který věří, že jedinec může změnit svět. Abyste ho přesvědčili, musíte ho zabít! V tom je problém demokracie…"

Mně se film líbil taky proto, že stejně jako v podobných amerických filmech slyším skutečně ryzí humánní a čestné myšlenky a obdivuji právě za ně autora nebo režiséra filmu. Zřejmě žijí ve velmi podnětném prostředí!?

Poněvadž jsem chtěl znát také mínění jiných, poohlédnul jsem se po webu a např. v oblíbené Wikipedii jsem naleznul hodnocení tohoto filmu. Ze 100 možných bodů dosáhl prý 50 bodů od amerických kritiků. Někteří američtí filmoví kritici, liberální i konzervativní, hodnotili film jako levicový, což dokládali tím, že hlavní padouch senátor Meachum je jasnou analogií k Dicku Cheneymu ( ?? souvislost k té levicovosti poněkud uniká?)
Komerčně a souhrnně je film ve světě na 3. místě a u nás obdržel 70 % kladných bodů.
( viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Odstřelovač_(film,_2007)) Nebude - li fungovat, do GOOGLE zadejte heslo "americký film Odstřelovač"!!

P.S. Je to prostředí vzniku podobných filmů tak demokratické a liberální nebo ta tolerantnost vyplývá z naprosté jistoty těch nejmocnějších podle toho velmi známého biblického: "Nechte maličkých ke mně přijíti…?"

Psáno dne 11.6.2014

To jsme si tehdy nemysleli…

10. června 2014 v 9:56 | Wess |  Společnost
Často se setkávám s normálními lidmi, přáteli a vrstevníky, kteří říkají: Tak jsme si to nepředstavovali, když jsme v listopadu 89 zvonili klíči.
Jsou to pro mě skutečně obyčejní lidi, někteří to říkají upřímně a u jiných se to ovšem jinak než ve vazbě s jejich osobními ambicemi a proto "přesednutím na rychleji běžícího chrta, byť třeba v protisměru" prostě spojit nedá .
No, jak to u lidí z davu bývá, nic nového pod sluncem…Úžasný

Ale přečetl jsem si aktuální tisk a v něm názor docela vysokého představitele naší politiky a společnosti. Jsem překvapen slovy - cituji: "…Ale my jsme nebyli na náměstích - v mém případě na Národní třídě - proto, aby se tady objevil člověk se třemi tisíci dolary, který nás všechny okrade, prodá Československé námořní loďstvo a nechá zkrachovat desítky podniků. A nebyl jediný. Ale neztotožňujme listopadovou revoluci s majetkovým převratem, který se odehrál o pár let později - ať už ve formě již zmíněné kuponové privatizace či lehkých topných olejů". (Konec citace)

Vzpomínám si všechna ta tehdejší slova našich koryfejů "o státu - nejhorším hospodáři", národohospodářském plánování a prioritě trhu. Snad i ekonomický laik musí poznat, že listopad přímo souvisel s přechodem na jiný "výrobní způsob", řečeno prostřednictvím marxistické politické ekonomie.
Po vyřazení "osmašedesátníků z fronty na společenský líz" již i ti nejvyšší sice ještě pod rouškou názvu "tržní hospodářský systém" stále jasněji mluvili o demokratických hodnotách tradičních kapitalistických zemí se vším všudy.

Já osobně pochybuji, že by vysoce postavený a vzdělaný člověk nerozeznal směřování ke kapitalismu "obvyklých atributů" včetně kriteriálního zisku jako strategického rozhodování o všech ekonomických otázkách podniku jeho rozvoje, investicích, rozdělování i motivace.
Co se privátního podniku a majetku týká, dokonalost sama. Horší to je ovšem u majetku společenského - podniků a služeb, jak jistě poznal a dále poznává i současný ministr financí pan Babiš.

Ti, co absolvovali tzv. socialistické školství od základní školy až po VŠ, dostali dostatek informací o tehdejším reálném kapitalismu a tak nechápu dost dobře, že je překvapují i po tolika létech ta "kupónová aj." rozkrádání státního majetku, neplacení daní, korupce e.t.c. a A oni...? V podstatě, jakoby se chtěli "vyvinit, že za tuto aktuální současnost přece nebojovali" ??!?

Ano, tehdy v socialismu nás učili o nezaměstnanosti, zločinnosti aj. znacích kapitalismu, ale tak nějak zapomněli zdůraznit tu obtížnost v reálném socialismu "vnutit lidem ten nelidský požadavek upřednostňovat státní majetek nás všech před tím svým soukromým". Požadovalo se tehdy, alespoň já jsem to tak chápal, upřednostňovat mravy a morálku před hamižností a nevyznávat ono pragmatické, "co není zákonem stanoveno, je dovoleno"! Holt tak nějak!

Ten lid, ten mnohdy neví, za co skutečně zvoní, ale ti nahoře by neměli předstírat, že vědí, kam to vedou….! A potom, při lámání chleba…..? Jsou opět s lidem! Perpeetum mobile??Mlčící

P.S.
Připomíná mně to, při troše osobní abstrakce a pro odlehčení, slova režisérky Chytilové:
"No jo. Mužský. Ti nestárnou. Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy.
Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium. Ale pak najednou ... zdechnou.Úžasný "


Psáno dne 10. června 2014

Et tu, mi fili ….?

3. června 2014 v 9:09 | Wess |  Společnost


P.S.
Nic jiného mě nenapadlo při pohledu na větu: " Když jste podnikatel a vypadnete z práce, je ohrožen váš byznys ."


Psáno dne 3.června 2014

Ještě něco málo k Mezinárodnímu dni dětí…

2. června 2014 v 10:07 | Wess |  Školství a vzdělávání
"Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, tak bude celý život věřit tomu, že je hloupá."

Albert Einstein


Pozn. Wess

Na to mysleme třeba v přeškolním věku našeho dítěte, když dáváme přednost kroužkům angličtiny nebo informatiky před základními primárními dovednostmi, jako jsou samostatnost při oblékání, při jídle a třeba vykonávání běžné lidské potřeby. A veďme je také k úctě ke skutečné práci a lidem, i k těm, co nepatří k nejbližší rodině...
U některých rodičů zase presumpce neviny dítěte se stala rodinným " pseudodemokratickým" dogmatem a jejich přesvědčení o výjimečnosti svého potomka jim zatemnila mysl. Takoví "liberální" - de facto však spíše slabí rodiče svým dětem věčně ustupují. Svou slabost a "opičí lásku" pak kompenzují ve vyjednávání s učiteli…!

...A psát o současném školství jako o sekundární výchově dětí se hodí spíše ke Dni učitelů a ten již letos byl…!

Psáno dne 2.června 2014