Srpen 2013

Dnešní rozbor díla…

29. srpna 2013 v 9:59 | Wess |  Politika
Četl jsem dnes v Britských listech článek "Ať žije válka", v němž je jistě zajímavou formou charakterizován vývoj válek od 2001. A také počet obětí těchto válek…
Mě však zaujal závěr článku - cituji:

…." Demokracie se mění na tržiště, kde je možné pomocí reklamy prodat jakoukoliv hloupost. Děje se tak díky státníkům jako Tony Blair, Geoge Bush ml., David Cameron, Nicolas Sarkozy či jeho epigon François Hollande. Úděsné je - jak naznačují zkušenosti od Afghánistánu po Libyi -, že nikdo z nich vůbec netuší, jak po válce tvarovat mírovou, neřku-li demokratickou společnost.
A právě takoví dekadentní politici se pak večer na banketu v divadle ušklíbnou nad prostoduchostí toho směšného doktora Galéna: "Nám se nemůže nic stát. My přece bílou nemoc nemáme!"…..


Vzpomínám na ten mnohokrát viděný film s Hugo Haasem v hlavní roli a na ten závěrečný paradox, kdy dav, fanaticky volající "Ať žije válka!", doktora Galéna, který přesvědčil dokonce samotného Maršála k zastavení válečných příprav, - ten dav ho ušlape…. Toho jediného, který umí léčit Bílou nemoc…. Holt, dav umí být blbec!

Konflikt Galénových ideálů pacifismu a demokracie s Maršálovou totalitou je zřejmě jednou z hlavních myšlenek Karla Čapka v tomto jeho díle.

V dosavadních konfliktech od roku2001 mně jaksi chybí doktoři Galénové s opravdovými snahami o demokracii a naprosto převažují Maršálové…i se svými "hodnotami západního světa…"
A dav jim to baští!? Je znovu schopen ušlapat dr. Galéna…..!?

Psáno dne 29.srpna 2013

Jánošíkovo rebierko

26. srpna 2013 v 10:20 | Wess |  Společnost
Máme v mém rodném městě ulici pojmenovanou po slovenském lidovém hrdinovi - zbojníku Jánošíkovi. A ta ulice ústí k zadní části městské radnice obrácené ke Slovensku. Má tedy naše město, jeho obyvatelé a osobně já k Jánošíkovi vztah.

Letos jsem opět využil možnosti vidět Jánošíkův kraj - Terchovou, Zazrivou, Vrátnou dolinu s lanovkou na Chleb - a vůbec i další lahůdky jako je Tvrdošín, Zuberec a jeho velikánský skanzen, kde má mezi těmi muškáty přetékajícími z oken dřevěnic člověk pocit nekonečné radosti a štěstí, cítí tu zdravou a čistou přírodu. Vidí také ty lidové řezbáře při práci a jejich díla - postavy a výjevy z prostého života na Oravě.

Projeli jsme se také Oravskou lesnou železnicou, kde pro děti jsou v lese také čarodějnice na koštěti, tříhlavá saň, velký pavouk - křižák a lidská kostra u železniční výhybky.
Viděl po mnoha létech přehradu Orava, prošel jsem se po její hrázi, obdivoval velikost její vodní plochy, která ovšem zarmucovala po letošním horkém létě - nezdravě zelenou vodou. Viděl jsem krásnou stylovou srubovou restauraci, kterou údajně stavěli polští řemeslníci - a skvěle! Měla i umělým potůčkem s živými rybami otáčející se lopatkové vodní kolo, skvělé ubytovací apartmány a terasu s lehátky.

Poobědvali jsme královsky bez ohledu na to, že jsem v jídelníčku zahlédl jako hlavní jídlo - Jánošíkovo rebierko!! Přijal jsem tento fakt s jistými rozpaky, poněvadž jsem si v tu chvíli vybavil konec slovenského historického filmu Pala Bielika z 60. let Jánošík.
Že je jiná doba, jsem si znovu uvědomil až surfováním na netu. Existuje totiž v samém rodišti Jánošíka jistá gurmánská soutěž - http://www.terchova-info.sk/novinka_detail.php?id=1929


Měl jsem tentokrát při svém týdenním pobytu skvělé průvodce, moji sestřenici a jejího manžela, kteří žijí od svého mládí v pěkném mj. i velkou literární tradicí známém městě - Dolnom Kubíně.
Od nich jsem poznal a pochopil, že i celá Orava se musela změnit…, stejně jako toto město a lidi v něm. Ubylo větších podniků a musel zvítězit jako priorita - turismus - a jeho komerční a marketingové zásady.
A já s manželkou a mým nejmenším vnukem díky tomu jsme prožili krásný sen turistů, kteří přijeli, viděli a …. Také zpět do reality, prázdniny končí! A někteří hybaj do školy, jiní do práce……!

Na Oravu se snad někdy zase rád vrátím!


Psáno dne 26.srpna 2013

Já vím…

19. srpna 2013 v 6:27 | Wess |  Společnost
Jsou určité stereotypy v mluvě naší mládeže, které jsou "nadužívány" při každé příležitosti. Třeba to velmi známé - "Já vím" - původně značí, že takto mluvící běžný člověk "ví nebo rozumí", což v dané chvíli je pozitivní, pokud se ovšem vzápětí neukáže, že "neví vůbec nic".

Moje bystrá vnučka mně ulehčila moje prázdninové přemítání o možném původu a důvodu užívání té pitomé fráze. Na otázku, proč i ona, odtušila s úsměvem: "To já jen tak, já blafuju celej život!".
Její odpovědí jsem byl doslova zaskočen, ale když dodala, že citovala nějakou postavu z dětského seriálu, oddychnul jsem si s myšlenkou: "Ještě, že to není její osobní životní krédo..., byla by to velká škoda, která i mrzí."

Ovšem na druhou stranu si uvědomuji, že dnešní mládež "nechce být přistižena při důkazu vlastní nevědomosti - nechce být za hloupého", chce být suverénní. Tak to má a musí být u té moudřejší mládeže, které má ono "já vím" podepřeno usilovným a cílevědomým sebevzděláním a usilovnou vůlí "skutečně vědět." A to nejen encyklopedickým přístupem, že "něco nějak je", ale tím hlubším "proč to tak je!"

Mám štěstí a radost, že ta naše malá zvídavá je…!

Psáno dne 19.srpna 2013

Františka mám rád…

14. srpna 2013 v 10:55 | Wess |  Kytara a texty písní ( s akordy )
Navázal tímto svým hitem na krásnou dobu "brontosauří…", kdy texty byly o něčem Usmívající se!

Kočovní herci

G
1. Laciné šminky, přilepený nos
Ami
budka s nápovědou,
C
to pro ty co zapomněli
D G
jak svou roli mají správně hrát.
C D
R: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou
C D G
principál je pán
C D
kočovní herci tu jsou, s nimi léto
C G
přijelo k nám.

2. A když lidi nejdou, prázdný mají sál
tak zas popojedou,
stejně musí na neděli
paní principálka prádlo prát.
R:

3. Všichni jsme herci, jenom někdo víc
nebo míň umí hrát,
naše trapné komedie
nikdo nechce ale vážně brát.
R:
Psáno dne 14. srpna 2013

O českých zájmech…

13. srpna 2013 v 9:57 | Wess |  Společnost
Dnes ráno při mojí obvyklé rešerši v denním tisku jsem narazil v Britských listech na následující text.
(Citace)
Nikdo se nebude zajímat o české zájmy
Dokud čeští voliči a čeští politikové nepochopí, že jsou Evropané a že z toho důvodu by měl být jejich hlas slyšen v Evropě, nikdo se nebude starat o jejich zájmy, varuje z Hamburku Uwe Ladwig. Mám dojem, že i němečtí regionální politikové vystupují více v Evropě a jsou tam známější než celostátní politikové z ČR. Kdo ale chce být provincionální a jedná podle toho, ten se nemůže divit, že je pak jako takový viděn...Ano, to je naprostá pravda! Ale jaké jsou vlastně české zájmy? Můj kamarád z dětství vždy v našich diskuzích "o stavu České kotliny" zdůrazňuje, že její stav posuzuje podle svého nejbližšího okolí. Nikdo z jeho rodiny a také z jeho nejbližších známých netrpí nedostatečnou životní úrovní, není nezaměstnaný a není bezdomovec! Čas od času vzpomene svoje vlastní začátky podnikání. Tenkrát prý, stejně jako mnozí jiní, nic z podnikání neznal a tak čerpal velmi chtivě znalosti od těch mladších popřevratových štik, z nichž některé jsou již dávno za vodou a některé naopak zprivatizované státní podniky již s mnoho násobným ziskem prodali a žijí rovněž v klidu ve svých nových domečcích.
Kamarád často při našich debatách připomene, že by měl také podobné podnikatelské možnosti a aktivity, kdyby…!? On říkává:"Kdybych se nebál….!" A když má dobrou náladu,tak to slůvko "krást" i vysloví.
A představte si, alespoň takový je můj dojem, on se čas od času stydí, že nedokázal pozměnit ono Masarykovské " Nebát se a nekrást" na v ČR běžněji se vyskytující " Nebát se a krást."

To já, který jsem nikdy netoužil sám podnikat, snad mimo dvou tří let v IT firmě velikostí do 25 zaměstnanců, při takových hovorech "při žejdlíku piva" zdůrazňuji, že na této době mě uráží, kdo a jak vede státní rozpočet. A také ti mnozí "týpci", kteří si říkají podnikatelé, kteří ani daně řádně neplatí právě v důsledku snad úmyslně děravých zákonů, které dotvářejí a schvalují zákonodárci málo schopní nebo úplatní. A pak bohatnou a bohatnou...ve vzácné shodě!
Včera jsem vzpomenul možná běžný americký film, v němž se občan v rozmluvě s policistou hájí slovy:" No dovolte, pane, jsem řádný občan a řádně platím daně!"
Ano, jsem hrdý na to, že jsem byl vždycky jenom zaměstnanec, byť i ve vedoucí funkci, ale vždy jsem daně platil - možná proto, že mně je strhávala objektivní mzdová účetní Usmívající se!?
Kromě toho jsem vždy doufal, že vzdělanost lidí bude hlavní hybnou silou společnosti mj. i v oblasti morálky a nebude možné stát se třeba ministrem bez řádného vzdělání ukončeného vysokoškolským diplomem.

A teď rychle k českým zájmům - těm strategickým evropským! Ty jsou vskutku na velmi nízké úrovni, když třeba jedni tvrdí, že nemají čas, neboť zabezpečují "chod rodiny". Jiní zase, že "mají zahrádku nebo chalupu" a dodávají, že politika je špinavá a politické strany by měli (kdo?) zrušit.
Jiní chtějí občanskou společnost, kde občan by řídil stát přímou demokracií. Ti ovšem většinou tuto "veřejně - prospěšnou činnost" na úkor své rodiny a svého majetku dělat nechtějí.
A někteří dokonce než pro přímou demokracii raději začínají horovat pro monarchii - zřejmě proto, aby po nich "nějaká ta společenská angažovanost občana" nebyla požadována.

Tak vidíte, našeho občana plně zaměstnává domácí scéna a na nějakou EU prostě není čas! A nakonec - ať toho hada někdo vytáhne, ale ne mýma rukama!


P.S.
Před mnoha léty si mezi Habsburky v daleké Evropě Mexičané nalezli svého císaře a za pár let jej sami popravili! Tento Rakušan před smrtí řekl: "Mexičané! Umírám pro Mexiko. Nedopusťte, aby někdo pošlapal vaše ideály a vaše nejsvětější práva. Doufám, že tato krev bude poslední, která byla prolita. Ať žije Mexiko!"


Sakra, ten Němec v Britských listech má pravdu, když napsal:" Kdo ale chce být provincionální a jedná podle toho, ten se nemůže divit, že je pak jako takový viděn...!


Psáno dne 13.srpna 2013

Jak to bylo s tou vílou Amálkou?

10. srpna 2013 v 10:17 | Wess |  Trocha poezie nikoho nezabije
Úplně náhodou a se zájmem jsem si přečetl jednu z mnohých "protistátních písní" mně velmi sympatického písničkáře, básníka a spisovatele Pepy Fouska:


Léčka (Kocovina)
1995

Jeden soudruh, co dřív bejval velký zvíře ve straně
teď je slavnej podnikatel, proto koukám nasraně

Čest práci mne tenkrát zdravil v ošumělým obleku
teď mi kyne z mercedesu, to je, lidi, ke vzteku

Lenina měl na klopě dneska mu tam sedí pták
místo vodky pije whisky, a já smažím bramborák

Co mně nejvíc překvapilo, odhodil srp s kladivem
připadám si jako debil, zírám jak vůl s údivem

Denně slyším, jak tu lítaj miliardy ve vzduchu
mám jako dřív stejný hovno, a jsem pořád na suchu .

Na letišti chlapy líbal, on gavaril "rebjata"
mě snad, lidi, trefí pepka, pak chtěl vstoupit do NATA

O Marxovi, Engelsovi vedl velké proslovy
a teď lítá jumbojetem, na Kanárské ostrovy

Když jsem cinkal u Václava, nebudu vám, lidi, lhát
věřil jsem, že Čechy změní, sedmnáctej listopad

Že tu bude spravedlnost, pokora a morálka
lidi, já jsem větší blbec, než-li víla Amálka ...Přátelé, mám důkaz, že víla Amálka nebyla blbá. Přečtěte si, prosím, následující větu o zrození víly Amálky, z níž je naprosto a bezpochyby zřejmé, že od počátku věděla, jak se bude jmenovat!!

Cituji z Wikipedie:

"Na lesním paloučku se udělala mlha, zafoukal vítr a najednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si bude říkat víla Amálka."


P.S.
V něčem se tedy i Pepa Fousek ve svém nesporně zajímavém textu mýlí! Totiž bytost, která sama sebe "sama od sebe" umí pojmenovat, nemůže být blbá Smějící se!


Psáno dne 10. srpna 2013

Vyšší princip… existuje!

8. srpna 2013 v 11:24 | Wess |  Politika
Kdysi se říkalo "světská sláva - polní tráva" a také slovo kariéra, či kariérista nebylo zrovna pozitivním označením životní dráhy jedince. Aťsi!
Dnes se otevřeně říká, a to prosím v našem demokratickém prostředí, že "chceš - li mít moc, musíš do politiky." Možná, že právě pod tím dojmem na tento český Klondyke směřují noví a noví bojovníci… a na počátku jejich cesty snad jsou i dobré úmysly?!
Ale co, pojďme do reality! Politika je prý především služba! Komu má sloužit a komu slouží především, toho jsme již po delší dobu svědky v naší české kotlině!!
Ti dva z ODS prostě chtěli jenom vystoupit ze "špatného vlaku", …..jsou dokonce i v ČT jsou nazýváni zrádci??
A já se ptám zrádci koho nebo čeho? Nechci být příliš patetický a ohánět se parafrází věty: "Z hlediska vyššího principu mravního jejich včerejší čin na korupčníkovi nemůže být zradou…!"
Možná se měli poslanci méně zabývat svými mnohdy osobními půtkami a hlavně zeptat se svých voličů, jak jsou oni a jejich rodiny spokojeni, jak se ve svém životě mají, co říkají na platy a osobní brebendy zastupitelů. A co na ty kauzy, za které jsou jenom někteří v úboru mravenečků od Ondřeje Sekory. Co ty stranečky, které nikdo a nebo téměř nikdo nevolil?Je třeba, "přátelé - poslanci i ti ve Strakovce", se ve své sebelásce alespoň občas podívat za sebe, zda za vámi ještě někdo jde!!
Jsem rád, že tento parlament skončí!!
Ale hráz rybníka ještě drží, kapříci ještě hledají návod na vypuštění….! Ať to dlouho netrvá!

Psáno dne 8.srpna2013

Postřehy ze včerejší parlamentní rozpravy…

8. srpna 2013 v 9:44 | Wess |  Politika
Zaujali mě snad pouze tři vystupující v rozpravě předcházející hlasování o důvěře Rusnokově vládě.

1. Paroubek, který nehlasoval s levicí…!?
2. Prezident Zeman nejenom svým projevem "bez papíru", kterým výrazně převyšoval další řečníky. Ale především zásadní zásluhou o výsledek hlasování. Vyhlásil totiž jako svoji osobní prioritu blaho ČR a jsem přesvědčen, že zasáhl i duše a svědomí dvou členů ODS, kteří svým odchodem ze sálu nepodpořili tzv. "stojedničku"… ! A kromě toho jeho strategie, kterou se netajil od svého zvolení prezidentem každým dnem, je vskutku mistrovská…
3. A samozřejmě Kalousek všemi včerejšími svými vystoupeními dokázal jediné - je vskutku nejmazanějším na naší politické scéně i když k tomu skromně říká, že "jej ková státotvornost vlastní strany a jejího moudrého předsedy". (Nemyslím teď nějakou jinou stranu, než TOP …Úžasný)
Je matadorem politiky - té pravé i levé… vládní politiky. I teď si pospíšil s připomínkou nutnosti předčasných voleb a po nich jistě bude opět plánovat " postupné znemožňování " vítězné levice buď jako koaliční partner nebo opozičník. Jsou to "Věčně zpívající lesy" v té jeho politické hře se svými voliči…

Budiž připomínkou, že talent páně Kalouska jsem rozpoznal již před léty a ve svém blogu takto ocenil:


(Doufám, že i voliči v příštích volbách jeho úsilí "padni komu padni" ocení u uren!)

Druhou mojí připomínku evokuje článek v Lidovkách, však si počtěte a úsudek si udělejte sami, tak jako si jej udělali i čtenáři tohoto novinového článku:P.S.

Jsem tentokrát spokojen, že budou předčasné volby - na současné zastupitele a další protagonisty "naší mladé demokracie" totiž už nebyl pěkný pohled!

Psáno dne 8. srpna 2013

Jeden ze školního prostředí, když jsou ty prázdniny

5. srpna 2013 v 8:41 | Wess z internetu |  Školství a vzdělávání

Jeden z těch dobrých vtipů, jaké občas dostanu mailem od svých známých - cituji:

Pokud žák v minulosti tvrdil, že krokodýl je ryba, byla to chyba. Dnes
to pochopitelně chyba není, nýbrž je to žákův osobitý vlastní názor, který
má právo zastávat. Na učiteli je, aby nezranil žákovu osobnost či nenarušil
jeho sebevědomí. Musí proto vytvořit vstřícnou edukační atmosféru a pro
dané tvrzení najít vhodnou interpretaci.
Např.: "Správně, Pepo, krokodýl patří mezi ryby, taky mezi
obojživelníky. I mezi tropický hmyz, zkrátka mezi všechny obyvatele
afrických řek. Patří mezi ně, protože spolu s nimi tvoří jednu velkou
šťastnou rodinu, které se říká ekosystém. A jinak je to plaz, ty
debile!"


Konec citaceMě tedy ten vtip pobavil náramně, když jsem si vzpomněl na některé "nové vyučovací metody dneška", které jsem naštěstí nemusel ani nechtěl se vší důsledností implementovat do svého "popřevratového" učitelování.
Možná jsem jen momentálně ironicky naladěný pedagog ve výslužbě, který závistivě pozoruje svoje mladé "vstřícně edukačně naladěné" kolegy v jejich činorodém vyučovacím procesu… při budování rozvinuté kapitalistické společnosti.
Ale stejně je to dobrý vtip Úžasný!


Psáno dne 5.srpna 2013

Mnoho bezmocných

2. srpna 2013 v 8:24 | Wess |  Společnost

Přiznám se mezi prvními brožovanými dílky, které jsem "v rámci převratu 89" zakoupil v tehdejším Papírnictví, abych "věděl", byla Havlova známá esej z roku 1978 "Moc bezmocných". Musím také přiznat, že mě zaujala svojí zvláštní pravdou.
Po několika létech mě však začaly napadat "alternativní" názvy této eseje, jako např. "Bezmoc mocných" a také nápadné shody chování jednotlivců i společnosti v reálném kapitalismu.
A myslel jsem si spolu s mnohými, inu lidé…!
A najednou se v týdeníku pro literaturu a kulturu Obrys-Kmen - příloze Halonovin, objevil Milan Kohout (http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Kohout ) s podobným tématem.
Pohleďte sami:
Docela logické a zajímavé, že ?
Ale co s tím?
Zdá se, že i název "Příliš mnoho bezmocných" by obstál… Venku ale pokračuje krásné léto…ÚžasnýŠlápnul vedle


Psáno dne 2.srpna 2013

Co bych si nepřál?

1. srpna 2013 v 16:38 | Wess |  Společnost
Jenom tak jsem surfoval na netu, až jsem narazil na resumé, že prý "demokracie je nejvypracovanější forma diktatury". Nevím, zda jsem byl až dosud nepozorný a proto jsem ji nezahlédnul již mnohem dřív…?

A nebo jsem si zatím ve svých úvahách jenom netroufl některé známé "profesionální bojovníky" za demokracii podezřívat z dnes tak módního lobbismu, čekající na svoje provize "po nastolení demokracie" v té které zemi?

Nicméně existují na netu odkazy na toto nepěkné spojení "demokracie a diktatura".
Jenom pohleďte, např. skutečnosti.cz :


nebo jiný docela populární blogNepřál bych si ani po mém případném a definitivním pochopení nutnosti světové globalizace "v dnešní podobě", aby platilo ono úvodní resumé " o až tak sofistikované demokracii ." Šlápnul vedle


Psáno dne 1.srpna 2013

Bože, kde jsem se to ocitla?

1. srpna 2013 v 8:00 | Wess |  Politika
Přiznám se rovnou! Nelíbí se mně, že premiérem v této zemi se může stát politik s pouhou maturitou na zemědělsko technické střední škole.
Vím, že léta sice přesvědčuje široké okolí, s jakou skálopevnou oddaností a fanatismem dokáže obhajovat "zakonzervovanost" svojí politické strany. Dnes se snad i zdá, že je jedinou ideovou vůdkyní strany modrých. A snad tedy proto si vysloužila již předem "stínovou vládu M. Němcové."
Pro mne však zůstává pouze nekompetentní a málo odborně vzdělanou uchazečkou o post předsedy vlády v naší korupcí zmítané zemi. A považuji to za zásadní stav nouze v naší zemi!!
Dosud jsem se podivoval, že si těchto skutečností nevšimnul žádný novinář, ani ČT 24 ??? Světe zboř se, povšimnul si vysokoškolský pedagog v Britských listech… díky!
Cituji:

Miroslava Němcová dlouhodobě zaujímala přední místo v žebříčcích preferencí. Jaký je důvod této masové oblíbenosti? Lze to vysvětlit pomocí pojmu z mediální teorie - nejnižší jmenovatel, který znamená, že intelektuální a vzdělaností náročnost pořadu je tak nízká, že umožňuje konsumaci i divákům s nejnižší intelektuální a vzdělanostní úrovní. Také Miroslava Němcová ve svých vystoupeních sděluje pouze již mnohokrát sdělené, neklade na diváky nároky nějakými myšlenkami a i ten nejméně inteligentní posluchač má pocit, že je s Miroslavou Němcovou na stejné vlně. To je tajemství jejích preferencí. - See more at: http://www.blisty.cz/art/69461.html#sthash.Soh5FY5q.dpuf

Konec citace

P.S.
A já jenom dodávám, jaké je skutečné IQ většinového občana ČR? … --- … ! (čti SOS) Asi na úrovni současných tv programů komerčních, spíše však bulvárních stanic


Psáno dne 1. srpna 2013