Březen 2012

Patříte mezi ty……

31. března 2012 v 8:56 | Wess |  Společnost
kteří:

a) si nejsou jistí, co vlastně kapitalismus je;
b) si myslí, že politika je mrhání časem;
c) se diví, proč se jim nezlepšuje život, třebaže vydělávají víc a mají k dispozici stále lepší technologie;
d) se domnívají, že víc bohatnou ti, kdo jsou schopnější, vzdělanější a podnikavější;
chtějí vědět, proč jsou chudé země chudé a jak by mohly bohatnout;
e) se odevzdali víře, že svět je nefér, ale nic na tom nezměníme.

?

Já se přiznám, že přes svoje slušné ekonomické vzdělání patřím mezi ty, kteří v některých výše uvedených punktech mají podobné elementární pochybnosti.
Upřímně uvádím především body a), částečně c), dále nesouhlasím s první částí tvrzení d) a neodevzdal jsem se dosud víře podle bodu e).

A když k tomu Jihokorejec Ha-Joon Chang, profesor ekonomie na Cambridgeské univerzitě dodá, že za dvě nejpodstatnější bláhové iluze považuje:

1. domněnku, že existuje volný trh.
2. víru, že "lidský faktor" v ekonomice funguje racionálně a ku prospěchu svému i druhých.

A jako jeden z příkladů onen profesor uvede, že

Teorie volného trhu se rozplyne, když vezmeme na vědomí, že každý trh má nějaká pravidla a hranice, které omezují svobodnou volbu: "Určitý trh vypadá volný jen díky tomu, že bezpodmínečně přijímáme jeho podpovrchová omezení, která jako omezení nevnímáme."

A vzápětí dodá, že:

Globalizaci volného trhu - s odstraněnými hraničními bariérami - se nepodařilo vytvořit bohatství pro široké skupiny obyvatelstva, nýbrž přesunula bohatství z chudších a volným trhem znevýhodněných vrstev do nadnárodních korporací a bank, z nichž žádná nefunguje jako demokracie.

A to vše uzavře tím, že:

Hranice trhu se nedají stanovit objektivně, a proto ekonomie není exaktní věda, nýbrž politické cvičení.


Pak vám musím říci, že je to síla. Prostě po tomto gejzíru názorů tohoto amerického profesora ekonomie si začínám "vážit sám sebe za svoje dlouhodobé osobní názory na tzv.volný a svobodný trh a také za svůj odpor k lobbismu v politice a ve společnosti a proti zavedení pojmů, jako je " smlouva o provizi za zprostředkování … čehokoliv", která jenom maskuje korupci.

A nemám vlastně tomuto ekonomovi co vyčíst, snad jenom jeho vlastní bláhovost, když označil "víru v lidský faktor a ve volný trh" za bláhovost konstruktérů kapitalismu….???!

A možná ještě opráším učebnici Politické ekonomie z 80. let minulého století a pravděpodobně si nebudu "až tak" připadat jako dinosaurus nebo stará struktura Smějící se

Použité zdroje:P.S.
Juraj Kukura prý řekl "že kapitalismus selhal"… No vidíte a to je jenom herec! Řekl to už loni a prý to nemůže být považováno za šíření poplašné zprávy!
Psáno dne 31.3.2012

IQ a vůbec

29. března 2012 v 10:18 | Wess |  Společnost
Inteligence, zejména ta vyjádřená výsledkem IQ testu, je jako ostatně vše v našem tržním prostředí velkým marketingovým exponentem…. Souhlasím naprosto!
O to více však mne překvapuje a současně také rozesmívá, co všechno v našich novinách je spojeno s inteligencí.
A jsem vlastně rád, že ve zkoumání inteligence a jejich souvislostí se zásadněji neangažuje náš bulvární tisk. Asi není poptávka, neboť kdo by chtěl i toto vědět o našich celebritách v showbyznysu?

( Dále citovány titulky z českých novin )

ceskapozice.cz, 6. 1. 2012: Nová psychologie úspěchu
scienceworld.cz, 25. 1. 2012: Důkaz inteligence ve fosilním záznamu?
national-geographic.cz, 7. 2. 2012: Voliči pravice jsou hloupější než voliči levice. Tvrdí to kanadská studie
literarky.cz, 8. 2. 2012: Tak už to všichni víme
rozhlas.cz, 11. 2. 2012: Mezi inteligencí stoupenců levice a pravice prý existují rozdíly
patria.cz, 1. 3. 2012: Vyšší IQ = lepší investice?
novinky.cz, 2. 3. 2012: Téměř polovina mladých žen preferuje velká ňadra před inteligencí
tyinternety.cz, 5. 3. 2012: Hlavolamy nejlépe řeší uživatelé Chromu, nejhůř ti z Explorer


( Převzato z časopisu http://casopis.mensa.cz/ )

P.S. A jsem taky rád, že právě v této době, kdy mladí studenti mají v nemilosti matematiku, příp.logiku, je to právě časopis MENSA, který umí "vážně i méně vážně", tedy zajímavou a zábavnou formou získávat právě mladé!


Již jejich úvodní krédo a cíl jsou zajímavé:
Mensa jsou lidé. Mensa je otevřenost a tolerance. Mensa je nebát se být sám sebou. Mensa je respekt k ostatním. Mensa je rozmanitost.


Psáno dne 29. března 2012

Rošťáci a šibalové

28. března 2012 v 19:16 | Wess |  Společnost
Mnohokrát při různých kauzách, které ztrapňovaly a ztrapňují "úsilí odpovědných a slušných lidí nahoře vybudovat tržní řád nového typu s vysokou mírou demokracieÚžasný, který by nežil na úkor našich dětí", jsem znova a znova překvapován, kolik mezer má náš trestní řád, soudnictví e.t.c. Samozřejmě člověka napadne, že mezery a "černé díry" tam politici a zákonodárci před volbami nechávají a po volbách přenechávají "těm druhým" úmyslně… Zřejmě proto, aby " bylo vůbec co dělat a také na co navázat."
Vyslovil jsem pojem "zákonodárci", ale je možno takto mnohé "zástupce lidu" nazývat? Vždyť často řádně nečtou předlohy zákonů a někteří dokonce hlasují o tom, čemu ani věcně, natož odborně nerozumí . ( To jenom čas od času odezírám z přímých TV přenosů z parlamentu - kromě jiných trapností.)
Pozorný volič si zřejmě nikdy nezvykne na chování a hříchy těchto našich polobohů.Našel jsem kdesi na webu něco jako úsměvné vysvětlení ….. cituji :

"Božští rošťáci jsou totéž, co lidští hříšníci, akorát s tímto rozdílem, že nemohou hřešit, protože nemají žádná pravidla definující hřích"

Pozn. Wess - Má - li tato úvaha opodstatňující smysl, pak je potvrzeno moje podezření, že skutečně politici - rošťáci a šibalové - nespěchají s definicí " společenských hříchů".
A Boha se , věru, nebojí, poněvadž asi ani Stvořitel nemá na nebesích vše v pořádku…

Na rozdíl od našich končin byl údajně již před dávnými lety pojem "pozemský hřích" definován takto ….cituji:

"Pojem hřích v řečtině i hebrejštině pochází z lukostřelby a znamená minutí cíle. K napravení hříchu nevede cesta tím, že se snažíme jej vystříhat, nýbrž tím, že se víc cvičíme k zasažení terče a splnění úkolu."


Pozn. Wess - Museli tedy být naši dávní předkové především mnohem odpovědnější v práci a životě, když považovali za hřích nesplnění úkolu. A za nápravu hříchu nebyla tehdy považována " snaha již jej neopakovat", ale usilovnější trénink, aby cíl byl zasažen…

To u nás dnes většinou od politiků stále slyšíme, že "hřích vznikl právě za vlády těch druhých." A přestože mají "hubu plnou pokory", o nějaké nápravě hříchu usilovnou prací nemůže být ani řeči.

"Inu, pořádek prý je pro blbce, inteligent ovládá chaos"……říkají si zřejmě ti "osvícenci 21.století." Ovšem jak dlouho budou za ty blbce považování daňoví poplatníci ( myšleni ti, kteří skutečně platí a neexistují pro ně daňové prázdniny a ráje, šedá ekonomika, švarcsystém a jiné vychytralé daňové manýry tzv. podnikatelů atd.)

To dnešní téma je spíše smutné ……..Věřte mi, chtěl jsem je nějak "pozitivně odlehčit"…nedá se!

Psáno dne 28. března 2012

Jeho bonmoty do každé samoty!

27. března 2012 v 11:23 | Sestavil Wess |  Politika
Nedávno byl opět v televizi. Tentokrát na Primě a opět se líbil.Jeho bonmoty většinou vtipné, hodně nemilosrdně trefné... a osobní stanoviska k vážným společenským jevům, zejména ke korupci, byla transparentní a zásadová.Imponoval určitě také jeho nadhled a znalost společenského a politického prostředí.... a také jeho pohotové a přesné reakce.
Pár z nich jsem poznamenal :

"Nemám rád novináře, poněvadž poměrně často lžou.Tentokrát jim děkuji."

Pozn.Wess Tuto překvapivou pochvalu vyseknul novinařům za to, že si jediní všimli "odposlechů telefonů" a souvislostí u bývalého primátora aj.

"... ... zbytečné, jako natírání zábradlí na potápějícího se parníku..."

Pozn. Wess: Takto popsal úsilí a aktuální počínání vlády, když jenom nevýběrem daní vznikla ztráta 453 mld. Kč za poslední 3 roky.
Já jsem si při tom bezděky vzpomněl na naše slovácké přísloví : " Nemosíš dělat, ale mrčat u teho mosíš!"

" ... ... slabá vláda a slabá opozice, neschopné vést dialog a prezident, který není neutrálním organizátorem takového dialogu ... ...".

Pozn. Wess Tak komentoval současný stav v české kotlině.

"... ... ... prý má poradce jenom proto, aby jim mohl radit ... ..." .

Pozn. Wess Ponechávám bez komentáře :-) !


Psáno dne 27.března 2012

Holt noc je ještě mladá….

20. března 2012 v 9:05 | Wess |  Společnost
Typické tvrzení proti tvrzení

Soudce : Pane poškozený, zde přítomný obžalovaný o vás prohlásil že jste vůl, můžete to nějak vyvrátit? Ano, vůl nejsem.


Kde končí ztotožnění s firemními cíli ?

Poslouchej, ty dávaš výplaty zaměstnancům, i když je krize?
Nedávám, a ty?
Taky nedávám.
A chodí do práce i tak?
Ano, chodí.
Poslouchej, neměli bychom od nich vybírat vstupné?

Pozn.Wess
Můj dnešní příspěvek odráží stav společnosti - taky nemá žádnou pointu. A tak se mi v této chvíli docela příhodným zdá být výrok Egona Lánského - cituji ze závěru jeho článku v dnešních Britských listech:

"Vládnout, to i v totalitě vyžaduje znalost a také umění. V netotalitě ještě víc."

A taky Horníčkovo:

Moudrost přichází s věkem, ale někdy věk přijde sám ….
Miroslav Horníček


Psáno dne 20. března 2012 ( první jarní den t.r.)

Jaro dělá pokusy …

16. března 2012 v 15:20 | Wess |  Aktuality
Je pátek před víkendem a skutečně jako na jaře…Proto snad právě tito dva pánové jsou nanejvýš aktuálníJ

GJaro dělá pokusy,
vystrkuje krokusy.
Dříve, než se vlády Dchopí,
vystrkuje periGskopy.

Než se jaro osmělí,
vystrkuje podběly.
Ty mu asi dolů hlásí,
čerstvé zprávy o počasí.

FJaro! Je to v Csuchu,
zima už Dnemůže,G
stoupá teplota vzduchu
a míza do růže.
Povídám: jaro! Je to v suchu,
vichry už nedujou,
nahlas nebo v duchu
lidi se radujou.

U dopravní cedule
vyrostly dvě bledule,
blízko telegrafní tyče
vyrostly dva petrklíče.

Mravenci už pracujou,
holky sukně zkracujou,
slunce svítí, led je tenký,
jaro, vem si podkolenky.

Jaro! Je to v suchu,
zima už nemůže,
stoupá teplota vzduchu
a míza do růže.
Povídám: jaro! Je to v suchu,
vichry už nedujou,
nahlas nebo v duchu
lidi se radujou,
stromy se radujou,
keře se radujou,
ryby se radujou,
mouchy se radujou,
myši se radujou,
dveře se radujou,
okna se radujou,
vopice se radujou,
kočky se radujou,
sloni se radujou,
ministři se radujou.


Nepřestávám obdivovat nápady v textech pana Svěráka.......................... přes pracující mravence, přes zkracování sukní a podkolenek až po všeobecnou radost lidí, zvířat i věcí - a dokonce i ministrů ?!
Ať žije jaro!!!!!


Psáno dne 16. března 2012

Pár vtipů z první republiky … ,

16. března 2012 v 12:07 | Wess |  Nostalgie
v níž , podle nostalgických pamětníků, snad i ta hospodářská krize byla demokratická .

Vtipy jsem našel v 6. ročníku satirického časopisu TRN z roku 1930. ( Dále jen citace i s tehdejší gramatikou - zeleně mezipoznámky i formou nadpisů )

Za dnešní krise

- Byl jste již někdy v konkursu?
- Zaplať Pánbůh, to jsem ještě nebyl.
- No a insolventní jste také ještě nebyl?
- Ani insolventní jsem ještě nikdy nebyl.
- Řekněte mi tedy člověče, z čeho jste vlastně živ?


Pozn.Wess
Ten časopis mám již mnoho roků po svém taťkovi… a teprve teď rozumím všem slovům a pojmům v tom vtipu.

Ti mladí…

Blbý a neslušný je, když mladí novomanželé někomu vykládají, že ze začátku pořád eště vytloukají klín klínem.Dobrej člověk

- Proč tomu Stříbrnému ( tehdejší ministr) pořád jenom nadávají, vždyť je to dobrý člověk. Já znám jednoho docela chudého člověka, kterýmu pomoh k dobrému postavení.
- Prosím tě, komu?
- No sobě přeci, né?


Hádej…

Co je zároveň největší řád a neřád?
Jízdní řád ČSR

I ten marketing byl tehdy lepší :

Slečna v obchodě: Odstraňuje tento krém všechny vrásky?
Prodavačka: Zajisté, po něm se narovná i vlnitý plech.


Opravená národní…

Je to chůze
Na tom světě,
Že by člověk utek:
Samá fúze
Dneska kvete
A pár pánům pupek.

Pozn. Wess - " Nikdy nevstoupíš do stejné řeky dvakrát …. ale to neplatí o exkrementu…"


Psáno dne 16. března 2012

Mám rád IT..... aj Ty? :-))

14. března 2012 v 9:46 | Wess |  Drobné moudrosti
Žena je jako počítač.
Víš kam šáhnout, ale nevíš co to udělá.

Staženo z internetu
Psáno 14. března 2012

To je ta tržní ekonomika …?

10. března 2012 v 10:56 | Wess |  Aktuality
Při taktizování s nabídkou a cenou vajec, když snížení nabídky je vysvětlováno současným "zimním obdobím nepříznivým pro nosnost slepic či zvětšením klecí pro slepice, způsobeným EU." Člověka napadnou i další komodity, naftou počínaje…
Výsledkem v poslední době je pouze zvyšování cen mnohého zboží, které se už nikdy nevrátí na původní výši. Tedy aspoň v Česku ne.
A je pikantní, že nejenom vejce přijde pro našeho občana levnější nakupovat v Německu , kde příjmy obyvatel jsou vícenásobně vyšší než u nás. ( A jak je známo, v Německu na zvýšenou poptávku díky Čechům určitě pružně reagují zvýšenou nabídkou.)

"Nedostatek vajec odkryl jeden ze základních problémů absolutizované svobody tržní ekonomiky. Vejce totiž patří do skupiny nezbytných potravin. Je sice možné je krátkodobě něčím nahradit, ale trvale jen velice těžko. Jejich nedostatečná produkce ukázala určitou bezohlednost trhu. Snížená nabídky zvýšila ceny tak vysoko, že spotřebu této základní potraviny si některé skupiny lidí musely odříct, nebo ji zásadně omezit. Při tom ale pořád existuje skupina lidí, kterou ani ještě mnohem vyšší cena by neodradila od neklesající, ba až plýtvající spotřeby této komodity." ( konec citace z BL )
Možná, že záměrem vyšších cen je odčerpat z kapes těch "neústupných stoupenců konzumace vajec z vyšších společenských vrstev", kteří si je nemusejí odříci. Jak ale "vrátit takovéto tržby z vajec" do státního rozpočtu ve prospěch sociální politiky? :-)

Vzpomínám na známý vtip o hostu v madridské restauraci, který si jako menu objednal býčí žlázy a byl velmi spokojen. Po roce byl opět v Madridu a ve stejné restauraci si po dobré loňské zkušenosti objednal opět býčí žlázy. Tentokrát tak spokojen nebyl - byly menší a na jeho otázku:" WHY?", odpověděl číšník slovy: "To víte, někdy vyhraje toreador, někdy býk."

Vtip sice neuvažuje cenu v poměru k velikosti " těch či oněch žláz"…. Pro obchodní úspěch asi se předpokládá, že byla stejná, ne - li po tom roce vyšší s odůvodněním, že toreadorova muleta musí být z přírodních materiálů (tedy dražší), aby neohrožovala při corridě býkovo zdraví. http://www.andalusie.cz/byci-zapasy/


Skutečně je nutné rozlišit pojmy TRH a TRŽNÍ EKONOMIKA. Ale přál bych, aby princip slušného obchodováním na trhu byl i společenským znakem mravnosti a přiměřenosti cen i zisků ze zboží…a jednou ze zásad tržní ekonomiky. Maximalizace zisku za každou cenu nemůže najít ani svoje příznivce, ani všeobecný společenský souhlas s " teorií neviditelné ruky trhu".
Vždyť přece v tržní ekonomice lze kalkulací pregnantně stanovit výši vlastních nákladů prodejce a z ní i přiměřenou cenu " obvyklou v kraji". Lze tedy uplatnit slušnost ve velikosti nabídky již jenom proto, že u potravin - zejména těch nezbytných - nemá mít místo chytračení a vydírání… A také upřímný lidský zájem prodejce o zákazníka a jeho potřeby.

Neumím si představit obchod zejména s potravinami v Evropě při nějaké nepředvídané kontinentální společenské krizi.
Zvláště teď, kdy, jak je zřejmé, naše země není ve výrobě potravin soběstačná a často navíc vejde ve známost informace o "kvalitě potravin z dovozu."

Proto se současnou praxí tržní ekonomiky v ČR nemohu souhlasit! Přál bych si pestrý a rozmanitý trh, ne "tržní chytračení", byť pod honosným označením tržní ekonomika…

P.S. Mimochodem, jistě jste si povšimli, kde jsou jaké ceny.... to jsou snad ceny s ohledem na parlamentní bufet, či co !?


Psáno dne 10. března 2012

Potíže s požádáním o ruku...

8. března 2012 v 9:55 | Wess |  Aktuality
Vzpomínal jsem dobu " žádání o ruku" moje vlastní i mých kamarádů. Řeknu vám, byly to zvláštní a obtížné chvilky. Někdo v těch 60. létech zvolil " klasiku " - tedy kytici pro budoucí tchýni a samozřejmě tmavý společenský oblek, jiný volil taktiku vhodné chvíle nedělního odpoledne v rodině svojí budoucí. To když siestou po obědě posílený budoucí tchán určitě snese oznam, že na podzim bude dědečkem... a tak v neděli běžně užívaný oblek uchazeče jenom dokreslil vážnost i radost té chvíle a upřesnění termínu svatby. Pro všeobecný souhlas byly oficiality v tu chvíli opomenuty. Ano, byli i někteří, co svoji budoucí romanticky, na souhlas jejich rodičů příliš nečekající , unesli alespoň do jiného kraje republiky, když ještě za svobodna dostali podnikový byt.

Snad proto ty následující řádky z knihy "Věčný inspiromat" od Břetislava Hartla odlehčí vážnost chvílí, kdy " mladý gentleman se hodlá ženit."

"Požádal jsem ji o ruku
A ona řekla" Kluku
Člověk ti tady podá prs
A ty chceš celou ruku

Jiří Suchý

Pozn.: Wess Jiří Suchý a okouzlující a jemně erotická písnička Modré punčochy, ale mnohé jiné jsou i po létech prostě paráda, ne !?!

"Promiňte, eh. ehm... totiž, když dovolíte...,
já s vaší dcerou chodím už sedm let a ..."
"No a co byste chtěl, mladíku? Snad
penzi?"

Anglický bonmot

Pozn.:Wess Klasicky "suchý anglický humor" jistě pravého mladého Angličana od úmyslu oženit se neodradil. To ho asi otec jeho milované jenom chtěl " rozhodit" při předávání kytive budoucí tchýni Usmívající se

P.S.
Všem ženám, především manželkám i taky některým tchýním, hodně štěstí a velké poděkování k jejich velkému svátku Mezinárodnímu dni žen.


Psáno dne 8.března 2012

Ze staré Indie

5. března 2012 v 17:47 | Wess |  Co napsali jiní ...
Ze staré Indie…

"Kde sídlí rozum, ctihodný?"
"Nikde, velekráli."
"Pak tedy není rozumu."

"A kde sídlí vítr, velekráli?"
"Nikde, ctihodný."
"Pak tedy není větru?"


Ze staroindického spisu
Otázky Millindovi
Pozn. Wess

Ve staré Indii spolu mohli diskutovat velekrál se svým ctihodným filozofem. Velekrál tehdy netrpěl samolibou samomluvou, při rozhovoru kladl ctihodnému otázky a podle jeho odpovědi pak také usuzoval….
A když si ctihodný nebyl jistý, zda velekrál pochopil správně jeho odpověď, položil mu kontrolní otázku ….

Dovedete si představit podobný dialog "našich ctihodných a velekrále" ….. asi je ten čas příliš hektický a "kadence kalašnikova" dostatečně známa ZamračenýZamračený .

Přesto, přátele, jistě uznáte, že citát ze staré Indie je překrásný….........
Trochu mi připomíná Čapkovy Hovory s TGM.
Psáno dne 5. března 2012

Netušil jsem…

4. března 2012 v 18:04 | Wess |  Aktuality
Když jsem dnes ráno v pořadu ČRo2 v pořadu o knihách slyšel knihkupce , jak se smutkem hovoří o nedostatečném zájmu mladých o četbu knih, netušil jsem, že jeho slova, která mně zněla jako pěkný citát, jsou mezníkem v české pozii.

Zde je, jak byl podle mojí ženy, poslouchající se mnou, vysloven v tom pořadu:

" Umění je něco pro někoho a nic pro všechny"

Já jsem slyšel špatně a byl jsem přesvědčen, že byl vysloven takto: "Umění je něco pro někoho a ne pro všechny" a právě v tomto chybném znění mne zaujal. V podstatě jsem s ním naprosto souhlasil. Řekl jsem si, že …. Ano umění je pro ty, pro které něco - např. emoci - významně znamená… a může se stát, že pro mnohé lidi různá umělecká díla neznamenají prostě nic.
Dokonce se mi zdálo, že manželka pravdu nemůže mít, poněvadž ten autentický výrok nemá logiku. Podle totiž mne, jestli je umění něco, alespoň pro jednoho člověka , pak ten zbytek lidí, pro které neznamená nic, nemůže představovat všechny Úžasný

A tak, jako vždy, jsem "vygugloval" web Nedělní kulturní revue ze 4. března 2012 a zjistil jsem, že…. manželka měla pravdu, poněvadž tam v článku Noc s Hamletem v pražské Viole stálo ( cituji ):

(…)Po památné předváděčce a premiéře ve Viole 19. listopadu 1963 (šlo o to, zda Svaz spisovatelů takového Holana s verši jako umění je nářek, něco pro někoho, nic pro všechny, nebo ale když poznávám člověka, dávám se znovu do nářku uzná za možné veřejně uvádět nebo se postaví proti, nezapomínejme, že ani oni tuto poemu neznali; ale podařilo se a inscenace tohoto Holanova díla se stala jednou provždy jedním z milníků české poezie 20. století) jsem byl spolutvůrcem různých holanovských večerů a komponoval další hudby k těmto příležitostem.(…)


Poznámka nakonec:
Netušil jsem, že zmíněný citát jsou vlastně verše básníka Holana a byly pro českou poezii 60. let přelomové - jak uvedeno v článku.

Po shlédnutí dnešních nedělních Otázek VM přemýšlím, zda fragment z veršů nejde aplikovat….
Viděl jsem dnes to "skutečně neskutečné a smutně směšné perlení" našich pánů politiků na téma, které mohlo mít název " Být či nebýt …" ( v EU ) ........a napadlo mne , když se říká, že politika je umění možného"…uplatnit dosazovací matematickou metodou POLITIKU za UMĚNÍ .

Pak by vzniklo, doufám nežalovatelné, ale bohužel také nepřelomové, že " politika je něco pro někoho a nic pro všechny."


Psáno dne 4. března 2012

Smyslem vzdělání…

2. března 2012 v 9:41 | Wess |  Společnost
Měl jsem a mám více výhrad ke školství - i vysokoškolskému… Byl jsem studentem i pedagogem a nějakou "barikádu" mezi těmito pozicemi jsem však nějak nechtěl ani vytvářet, ani vnímat..
Se smíšenými pocity se dívám na protesty studentů proti státní maturitě i proti přípravám k reformám VŠ. I k těm ekonomickým…
Někdy pochybuji o kompetentnosti studentů a na druhé straně mě zvyklává souhlas jejich učitelů s protesty studentů …proti MŠMT , byť pouze dílčímu subjektu systému.
V čem však plně se studenty souhlasím, jsou myšlenky v následujícím textu jejich prohlášení z roku 2009, cituji:

"O významu vzdělávání se mluví v kdejakém vládním dokumentu či stranickém prohlášení. Nikde se ale nemluví o tom, co to vzdělání vlastně má být.

Jeho smyslem (vzdělání) přece není stát se co nejproduktivnějším "lidským zdrojem", který v první řadě generuje zisk. Vzděláním má člověk získat schopnost rozpoznávat a rozhodovat se. A díky vzdělání by také měl znát alternativy k všudypřítomnému pragmatismu, který se pro většinu lidí stává jediným dostupným vyznáním. Jenomže právě v tom současné školství nejvíc zaostává. Školy nás nevedou ani k poznání, ani k lepší orientaci ve světě, a už vůbec ne k moudrosti. Na všech úrovních vzdělávání nám chybí odvaha hledat a ctít hodnotový systém - a stejně chybí i důraz na lidský charakter… …"
( Konec citace )

Ano, studenti se v těchto dnech brání sloganem : "Vzdělání není byznys" …. A člověka jenom tak mimochodem napadne, odkdy, odkud a proč se naučil toto slovo používat. Je poměrně snadné ověřit si, že i před rokem 1945 byly v Evropě především státní univerzity, bohatě státem dotované, byť s malou možností vzdělání pro větší počty studentů…
A po válce v podstatě všechny země chtěly a skutečně potřebovaly vyšší počty vysokoškoláků a proto ten rozkvět vzdělání, důvěra ve vědu, v kvalifikaci…a třeba i ve " světlé zítřky"…

Dnes vítězí " komerční pragmatismus" - nemusíš mít "formální vzdělání a titul". Musíš být " tržně šikovný" a když už, holt, "máme mít diplom z VŠ" , tak přece za peníze v Praze ( nebo i jinde) dům.
Ano, vzdělání není byznys, stejně tak člověk má i jiné, než tržní hodnoty. Dokud budou duchovní hodnoty mít " současnou tržní váhu", nemůže nikdo požadovat "trh nijak nepodporující" akademickou svobodu…

Jeden starý učitel řekl: "Připadám si jako stojící na mořském břehu a pozorující nekonečný pohyb ke mně se blížících vln……., a já stále starší a starší se vlastně dívám na do naší školy přicházející pořád stejně mladé studenty".
A nepřál si ten starý pán postavit těm vlnám do cesty třeba přílivovou elektrárnu. Věřil totiž pevně, že po čase se určitě jejich mladá energie ukáže prospěšnou …


Psáno dne 2. března 2012