Leden 2012

O ocelovém škrabáku…

28. ledna 2012 v 17:53 | Wess |  Aktuality
" Tak nám ukradli škrabák, paní Mullerová", řekl jsem si v duchu, když jsem vyšel z našeho činžovního domu na sobotní dopolední procházku a překročil již prázdné místo pod schody.

Musím přiznat, že moje parafráze slavné věty vojáka Švejka sice vytanula tak nějak bezprostředně a bez asociací. Vzápětí však souvislosti začaly v moji mysli naskakovat.

"Kruci - jiná nadávka , začínající na hlásku K, mne teď již nenapadá -, ten škrabák je tady tak dlouho, jako ten činžák, tedy od osmašedesátého!"

Skutečně, celou dobu reálného socialismu, o kterém "mnohý orientovaný politik říká, že tehdy kradla celá rodina", ten škrabák vydržel. Podle reakcí mých spolubydlících - čerstvých spoluvlastníků bytů v našem domě, je jako první napadla možnost, že škrabák se stal obětí " současné sběratelské vášně našich menšinových spoluobčanů".

Je to možné, v tom socialismu oni jakous takous práci měli a tak škrabák tam "nepřikován" vydržel celá léta. Snad je to tím, že možná, vyroben při režijních nákladech z výrobního hutního materiálu podniku, "byl všech" a tedy i všech zaměstnanců podniku, který byl tehdy majitelem dnes "našeho" činžáku.

Ten škrabák asi v této chvíli již " šťastný snědý nálezce" zpeněžil ve sběrných surovinách a má pěkný víkend.

A my večer, při pohledu na zprávy ČT, v nichž je zrovna vzpomínán " tunel" při přidělování státních dotací, či státních zakázek, si najednou vzpomeneme na neznámého zloděje, který nás všechny ( v činžáku ) připravil o ocelový škrabák, který z místa činu pro jeho hmotnost museli nést alespoň dva …

Ať mu současný mráz zadel roztrhne !!

P.S. Když poměříme na jedné straně hodnotu škrabáku, počtu okradených v činžáku a stupně mrazu, který má roztrhnout " okolí kruhového svalu" našeho menšinového spoluobčana a srovnáme s hodnotou okradení státu ( " stát to jsme my" ) v mld.Kč, pak se ptám:
" Jak silný by musel být ten mráz, aby si efektivně poradil s hroší kůží našich zastupitelů na různých řídících úrovních?"


Psáno dne 28. ledna 2012

Třetí cesta neexistuje…?

28. ledna 2012 v 17:02 | Wess |  Politika
Můj táta často říkával, že "zlatá střední cesta vede do p.dele", tedy třetí cesta podle něho neexistuje. Poněvadž jsem si jako pubertální chlapec přál, aby neměl pravdu, měl jsem na konci šedesátých let pocit, že díky akademikovi O. Šikovi můj táta pravdu mít konečně nebude.
Představy tohoto ekonoma z období "pražského jara" o možné třetí cestě - socialismu s lidskou tváří - pomocí zavedení tržního hospodářství sám Šik později popřel závěry svojí knihy "Iluze,jarní probuzení a skutečnost" z roku 1990. V ní tento bývalý marxista podrobil marxismus kritice, že "zapomíná na přirozenou potřebu aktivní stimulace člověka a na druhé straně, že kapitalista je představen pouze jako vykořisťovatel a zcela je opomenuta jeho schopnost neustálých inovací a zvyšování produktivity práce ve vlastním podniku."
Takže, i když jsem již " letitým postpubescentem, jsem docela smutný, že tátův " axiom o zlaté střední cestě" stále platí.
A poněvadž již přes dvacet let jsme každodenně nabádání k pozitivnímu myšlení a k odmítání černobílého myšlení a vidění i já jsem se přistihl, že " sám přestávám vidět kontrastně." Dokonce jsem málem přijal "globalizační teorii písničkáře Pepy Nosa" o tom, že " když jdeš pořád na sever, přijdeš na jih, protože země je ku, ku, kulatá."
Prostě na " třetí cestu" jsem chtěl zapomenout navzdory všem těm řečem v oficiálním, či populárním okolí o nutnosti " kompromisu, toleranci, konsenzu atd., atd."
A v této "duševní siestě smíření s protimluvy politiků, ekonomů, ideologů… a snad i geologů" - z ničeho nic a jako z čistého nebe - v internetovém tisku níže uvedená myšlenka:

(Citace):
"Obávám se, že dnešní režim zvoněním klíčů neodstraníme. Bohužel, ale lidem se do ulic zatím nechce. Zřejmě ještě neryjem držkou v zemi, jak zpíval Karel Kryl.
Závěrem tady mám něco, co jsem opsal na internetu : z naší krize vedou jen dvě cesty. Obnovení socialismu a jeho následný vývoj, nebo nastolení neomezené vlády boháčů, tak jak nám ji předvedli v Německu před a během 2.světové války a jak nám ukazují dnes. Celá "demokratická" Evropa se vždy rychle podrobí, že to stojí až za zamyšlení. Žádná třetí cesta s bohabojnými boháči, kteří se dělí o své zisky s ostatními, neexistuje."No řekněte, že by měl můj táta pravdu, no to by mě vážně naštval!Úžasný
Psáno dne 28. ledna 2012

Co všechno je možno zaslechnout… mezi námi vizionáři

26. ledna 2012 v 18:51 | Wess ( od jiných) |  Společnost
Jak to vše , níže uvedené, vzniklo? Vždycky, když je mi ouvej, zalezu někam mezi stromy a poslouchám "slovo Boží".
A tak zcela bezelstně jsem zadal do vyhledávače Google parafrázi známého motta " Funkcionáři všech zemí, spojte se!" prý od prof.Bělohradského.

A ejhle : ( Dále již jen citace, v nichž " z funkcionářů se stali vizionáři a z nich posléze možná i milionáři")

- "Za královským trůnem stojí něco většího, než je král sám. Světu vládne někdo úplně jiný, než si myslí lidé, kteří nevidí za oponu…

- "Superboháči existují a jejich vliv na vlády jednotlivých států, ale i na soustátí je nepopiratelný."

- "Představitelé nejvlivnějších lidských skupin se prokazatelně scházejí, minimálně v Davosu. Z toho plyne, že při těch seancích se nebaví o ženských a chlastu, ale o metodách, jak si udržet svou nadvládu."

- "Už v roce 1991 jsem jako odborový funkcionář veřejně napsal, že význam Marxova hesla "proletáři všech zemí spojte se" nejlépe pochopili jejich protivníci. Měli to totiž mnohem snadnější, je jich mnohonásobně méně a navíc mluví už dokonce stejným jazykem, angličtinou."

- "Pouhé demonstrace nebo stávky nemohou prolomit hradby systému, v němž jsou všechny mocenské nástroje, od bank po média, kontrolovány z jednoho centra."

- "Mnohem těžší je přijmout představu, že dnešní globální kapitalismu žádné řídící centrum nemá a nikdo jej neovládá. Je jako rozjetý vlak, který nemá brzdy …"

A nakonec výňatek z politického interwiev:

Otázka : "Je vám 73 let, svůj život jste strávil kritikou kapitalismu. Přineslo vám to nakonec více přátel nebo nepřátel?

Odpověď: Obou mám dnes méně. Přátel i nepřátel.
( Konec veškerých citací Mlčící )

Pozn. Wess Já doufám, že dnešní moje poznámka " k aktuálnímu vezdejšku" počet mých přátel i nepřátel nezmenší.
A jinak mne dnes také docela zaujal web: http://www.valach.info


Psáno dne 26.ledna 2012

Výrok týdne, ne – li roku…

24. ledna 2012 v 19:26 | Wess z tisku |  Aktuality
(……) Uvedl také, že vysoké školství neprodukuje ani kvalitní vzdělávání ani vědu. Školy podle něj usilují hlavně o růst počtu studentů a množství titulů u svých učitelů.Pozn. Wess
Neříká nic, ale na jeho slova dojde … , poněvadž na každém šprochu pravdy trochuMlčícíÚžasný

Psáno dne 24. ledna 2012O nevinnosti

21. ledna 2012 v 9:32 | Wess |  Drobné moudrosti
" V osmnácti a v politice lze uvažovat o nevinnosti většinou jen jako o prázdné množině"

inWessTanÚžasnýPřestřelka – malý román z velké doby…

21. ledna 2012 v 9:07 | Wess |  Hradní stráž
V edici Máj v roce 1964 vyšel román Přestřelka od Jana Procházky. Spisovatel vychází z vlastních vojenských prožitků ve službě u Pohraniční stráže někde na Znojemsko-Valticku.

A poněvadž v tom roce jsem i já nastoupil v srpnu t.r. na základní vojenskou službu do výcvikového střediska Barbora v Krušných horách a po dvou měsících posléze do Prahy k 7. zvláštnímu praporu Vnitřní stráže Praha - Hrad ( dnes Hradní stráž) na Loretánské č.4, byla pro mne ta kniha "velmi aktuální." I přesto, že se týkala ostrahy státních hranic, kdežto my jsme střežili OZD (objekty zvláštní důležitosti , tj. vládní budovy Hrad, Strakovku - budovu vlády a Ministerstvo zahraničních věcí na Loretánském náměstí… a také letouny vládní letky na Ruzyni ).

Jan Procházka v románu velmi vystihl atmosféru v útvarech Pohraniční stráže a mně byl ze všech nejbližší zejména níže uvedený úryvek z románu. Ten mi připadá velmi autentický, poněvadž ve výcvikovém středisku na Barboře byly dřevěné baráky a dlouhá chodba, na níž nám, vykuleným nováčkům, byly vždy o 14. hodině čteny denní rozkazy.


"Vojáka odvedou, oblečou, ozbrojí, vycvičí, voják spí, jí, pije a pochoduje, a to všechno jen proto, aby na pravém místě a v pravý čas šel do boje."

( Carl von Clausewitz - pruský generál a významný válečný stratég a teoretik)

(Motto z úvodu románu Přestřelka)


Prolog knihy

VE VÝCVIKU SE DOZVĚDĚLI od poddůstojníků, že odhadnutá cena jednoho vojáka je plus mínus 40 000 Kč. Byli mladí, zdálo se jim to hodně.

KDYKOLIV POZDĚJI UMŘEL VOJÁK, měl nad hrobem družstvo kamarádů, každý dostal ze skladu tři cvičné náboje pro tři salvy…..

ZDÁLO SE JIM, ŽE smrt člověka je třemi ranami snadno odbyta.

VŮBEC MĚLI AŽ MOC PŘEDSTAV A SNŮ, lomcoval jimi idealismus, třebaže tvořili součást marxistických branných sil.
Připisuji tuto drkotavou knížku těm sto osmdesáti šesti a všem, kteří tam byli se mnou, přede mnou, i po mně…

A JMENOVITĚ ČÁŘE, neboli hranici, i když jsme jí spílali, a někdy nenáviděli, nikdo z nás neubližoval surovým hlasitým vyznáváním lásky…
( konec citace spisovatele Jana Procházky )

Úryvek z románu:

"K rozkazu nastupovali uhonění jako králíci do dlouhé dřevěné chodby, na zdi visel kolorovaný plakát SPORT OTUŽUJE, byla na něm svalnatá vysoká žena při hodu diskem. Abnormálně vyvinutá. Disk ještě držela v ruce, paži měla poněkud před tělem, před konečným rozmachem, celé její tělo bylo napjaté v plavkách.

Staršina Legéndy: Já tu pornografiku urvu ze zdi, chlapi, budete SE DIVIT, hodím tu BABU do hajzlu a nalepím vám semka POVINNOSTI VOJÁKA. Burijánek, slyšíte mně?SLYŠÍTE MNĚ, BURIJÁNEK?
Slyším, soudruhu staršino!
Dyž stojím u rozkazu, Burijánek, NEMYSLÍM na stehna, SLEDUJU POZORNĚ, co mně čte můj staršina, NENAPADNE MNĚ VE SNU, Burijánek, rozptylovat se NAPAJEDLEMA. Tichóóóó….! Nikdo nemá volno, aby mohl řvát, je pohov a v pohovu se co…? Burijánek…?
Nemluví, soudruhu staršino.
Vezměte si kudlu, Burijánek, odšpendlíte ty štyry rajsnágle, smotáte tu PANÍ, skočíte s ní na politický ODD, řeknete soudruhům, že tuto UČEBNÍ POMŮCKU staršina Martin Légendy VRACÍ, protože někteří soudruzi eště PLNĚ NEDOROSTLI a vidí jenom URČITÝ VĚCI.
TICHÓÓÓ…!"
( Konec citace )

Muž nemusí být ani krasavec, ani génius, ale musí být spolehlivý.Víš, co myslím…?
Ne,mami.
Mám strach, Arnoštko, abys nebyla po mně.
(Rozhovory o manželství - Arnošta, dívka, jedna z hlavních postav tohoto "malého románu z velké doby", která milovala hlavního vojenského hrdinu Vojtu…ve chvíli, kdy uvažuje o sňatku s ním a radí se s matkou )
( Konec citace )

P.S. Román odráží velmi přirozeně tehdejší dobu a rozhodně má co říci i k dnešku a mladým chlapům, když ti ovšem na povinnou vojenskou službu nemusí…
A do svého blogu tuto vlastní recenzi dávám jako upoutávku na letošní letní setkání nás, kteří jsme před léty sloužili na Hradě… a věřili, hrdě a nehnutě stojíc na dvouhodinovém " čestném stanovišti", že k žádné přestřelce nedojde.


Psáno dne 21. ledna 2012

Moji dvá Valaši…a jejich jadrné myšlenky

20. ledna 2012 v 10:07 | Sestavil Wess |  Co napsali jiní ...
I. Ludvík Vaculík
československý novinář a spisovatel.

"Lidová volba prezidenta bude chyba. Protože čím větší počet lidí něco rozhoduje, tím nižší je výsledek. Proto bývají rozhodnutí Vysoké búdy ve Zlíně tak správná: má pět členů."

Ludvík Vaculík je bývalý komunista i disident, moralista i hříšník. Loni oslavil 85. narozeniny.

(...) Kam mně ale opravdu nepustili a kam jsem chtěl, byl balkon Melantrichu na Václaváku. Když jsem pak viděl v televizi, jaká je to příležitost, tak jsem telefonoval přes jednoho známého, který byl členem výboru Občanského Fóra, že bych chtěl na tom balkonu promluvit. A pak mně volala jedna moje vzdálená neteř: -"Tak strýcu, tak mám vám vyřídit, abyste nechodil. Že vaše úloha je psat." Konec citátu.


II. Můj velký přítel Ing. Josef P.- zemřel vloni v nedožitých 80letech - mně v jednom ze svých posledních dopisů píše:

(…..) Při těch hodinách čekání ve zdravotnických objektech,jsem se ujišťoval, že přece nejsem první případ - na léčení a tak jsem ale zjistil, že už i pan "Šejkspír" v " Mnoho povyku pro nic" píše a říká :"... konec žití , život v řiti ... ."
Takže ta staroba je taková , jaká je a potvrzuje to i jeden , jak my říkáme, nevyvedený Valach Ludvík Vaculík : " dyž včil čtu, tak si připadám, jak dybych šel velikým rákosím, keré sa přede mňů otvírá a za mňů zavírá. Má cenu, aby taký blb neco četl?!. "
No a on maturoval ve Valašských Kloboukách rok po mně ! ( Konec citace z dopisu )


Pozn.Wess: No řekněte sami, Valašsko, tak jako jeho lid, je hrdý a moudrý kraj…

Psáno dne 20. ledna 2012

Mladé čarodějky…

20. ledna 2012 v 8:28 | Wess |  Společnost
Zase byl konec dubna a já na mojí obvyklé projížďce na kole k veslařskému klubu a pak kolem staré Moravy jsem potkával nastrojené čarodějnice a jinak převlečenou mládež. Všichni mířili v předvečer 1. máje 2011 na " pálení čarodějnic" k tradičnímu táboráku na klub.

Nestmívalo se ještě a tak měli všichni dost času, táborák ještě nehořel. Proti mně šly perfektně oblečené čarodějnice ve věku asi 12 roků a velmi způsobně mě pozdravily. Ta jejich slušnost mě v tu chvíli až upřímně dojala - ta dnešní mládež! Odpověděl jsem rád a dal jsem si záležet, aby po hlasu poznaly, že mě to jejich pozdravení těší.

Ilustrační foto

Až čarodějky byly za mnou, zasmály se a uslyšel jsem jejich rozhodné: "Spadni do vody, dědku!" Nejprve mně to trochu namíchlo a tak jsem se otočil a zavolal na ně: " Ať se nevrátím" , ale pak jsem se taky smál a představoval si, co by řekly tomu, kdybych opravdu vjel do Moravy. Ty by byly vykulené, jak ta jejich kouzla fungují! Škoda, že mě to napadlo o trochu později, …….. ale to by asi už neviděly, jejich švitoření už nebylo slyšet.


Ilustrační foto

A směju se té drobné příhodě dodnes…..Smějící se ! A ikdyž je leden, těším se již na ty letošní čarodějnice!

Psáno 20.ledna 2012

Kdo to řek…?

17. ledna 2012 v 15:49 | Volně z iDnes - Wess |  Co napsali jiní ...
- Se sousedy na chalupě člověk zedničí, tahá kolečka s maltou a podobně. To jsou světy, o kterých veřejnost nemá ani ponětí, a myslí si, že jsou tam nějaké čety pracovníků, které to za člověka dělají. Ale to vůbec není pravda.

- Prostě letíme letadlem, vládní letkou, a najednou turbulence. A teď někteří zblednou - a já nehnu brvou, čtu a podtrhávám si dál.

- Musím říct, že to není pero, je to normální propiska. Aby nebyly nějaké velké oči.


Pozn. Wess: K těmto výrokům mám osobní vztah - jsem totiž chatař, rád si čtu i podtrhávám a jsem rád, když mám čím… snad ta turbulence...?!
A proto je miluji - pro jejich vtipnost a skromnou přirozenost. A je jich prý takových a podobných známo kolem sedmdesátky!


Psáno dne 17. ledna 2012

Co ti v práci vadí nejvíc?

15. ledna 2012 v 17:34 | Wess |  Společnost
To je sugestivní otázka i pro mne, člověka , který byl větší - jen o málo větší - polovinou svého života produktivním v systému "plné zaměstnanosti".
V dnešní době, kdy plná zaměstnanost zdaleka nehrozí a to ani formou pracovní povinnosti, mladý - teprve stážista a student VŠ odpoví na otázku v nadpisu třeba takto:

"Nejprotivnější asi je, když klient zavolá, že máš něco udělat do druhého dne. Ty přitom víš, že máš ve stejný den ještě tři různé deadlinySmějící se, a že není šance to stihnout."

Smějící se" Deadliny" rozuměj z angl. deadline - poslední termín, nejzazší časová hranice


Přátelé uznáte sami, že odpověď onoho stážisty vyvolá určitě úsměv mnohých zkušenějších managerů….
A jeho odpověď na další otázku již čtenáře naladí jen na humornou notu a k té jistě patří Studio Ypsilon…. Tak nejprve ta otázka:

Je k této práci nezbytně nutné vysokoškolské vzdělání?

"Určitě ne, ale určitě to pomáhá.."

A teď již Ypsilonka a její hra DEADLINE:

Ukázka z představení díky YOU TUBE po kliknutí na odkaz


Ano, dnešní doba chce větší odvahu spojenou s trvalou chutí do práce - holt, "náš klient - náš spokojenec".

Tedy hodně zdaru v kariéře a méně "deadlinů"Úžasný !

Psáno dne 15.ledna 2012

Gé bod

12. ledna 2012 v 17:22 | Wess |  Aktuality
Název mojí dnešní úvahy nijak nesouvisí se známým a hodně zejména mezi muži diskutovaným G neboli Grafenbergovým bodem.

Moje téma Gé bod svůj název získalo díky skutečnosti, že klíčové slovo MARKETING má na svém konci také písmeno G ( fonetické - gé ).

Nedávno jsem si povšimnul, jak moje páková umývadlová vodovodní baterie na teplou i studenou vodu se kývá ze strany na stranu. Bylo zřejmé, že " do velikonoc" by nevydržela, přestože svoji funkci směšování teplé a studené vody dál plnila bezvadně.
Po ohledání situace jsem zjistil, že kovová upevňovací přírubka podkovovitého tvaru se korozí téměř úplně rozpadla. Korozi způsobila tekoucí voda z umývadla kolem baterie pod něj, přestože tam mělo být utěsněno a chránit 2 šrouby M 6 proti zrezivění.
A poněvadž těsnění svoji funkci neplnilo, myslel jsem, že je stačí nahradit novým upínačem.
Prodavač se mému předpokladu smál a řekl: "Pane kupte rovnou celou novou baterii, poněvadž ty zrezivělé šrouby zašroubované v tělesu baterie utrhnete. Vrátil jsem se domu a zkusil baterii demontovat. Dopadlo to přesně, jak předpokládal zkušený prodavač. Bylo zřejmé, že jako výkonný instalatér i z praxe dobře znal svoje zboží.
Prostě vrátil jsem se do prodejny a koupil za 401.- Kč novou pákovou baterii dokonce i s náhradními opancéřovanými hadičkami a kompletním upnutím. Až jsem ji namontoval, tak jsem pocítil velké štěstí.

Totiž, kdybych nejprve koupil to náhradní upínání, tedy 2 ks šroubů M 6, novou přírubku podkovovitého tvaru a 2 ks speciální matice s šestihranem, na který byl maticový klíč vel. 10 velký a vel..9 těsně malý , zaplatil bych 70.- Kč. A stejně bych pak musel za 402.- Kč koupit i baterii.
Že jsem je však později koupil vše výše uvedené až s novou baterií, měl jsem náhradní upínání v ceně baterie, dokonce se slevou 1.- Kč proti ceně stejného vystaveného zboží. ( To je praktická výhoda volné tvorby cenÚžasný )

Bod G této pákové baterie tedy byl odhalen - slabým článkem trvanlivosti a životnosti pákové baterie je upínání k umývadlu. Jak to selže díky korozi, pak i fungující baterie musí být vyměněna za novou .
Věřím, že konstruktéři technických výrobků chtějí objevit i na svém výrobku bod G a ten v utajení před zákazníkem " opečovávat", aby jim na delší dobu zaručoval rezervy na budoucí inovace a také opakovanou produkci těchto výrobků.

Takový marketingový bod mají jistě i další současné výrobky. Často je ukryt mnohem rafinovaněji. Maně vzpomenu na levné sady vrtáků, které na pohled bezvadné pro vrtání kovu, dřeva i betonu, zajišťující trvalý marketingový úspěch. I přesto - že nevrtají, ohýbají se, při vrtání tvrdšího dřeva hrozí založení požáru apod. Tam bod Gé ovlivňuje přímo základní funkci výrobku.
Jiným Gé bodem jsou klíčová ustanovení pojistných a jiných obchodních smluv, napsána " někde na konci textu" velmi malými písmeny. Ostatně i slovo MARKETING má to Gé až na konci a mohlo by se zdát, že je to také " třešnička na dortu."

Prostě Gé bod je těžké odhalit a ve srovnání s bodem Grafenbergovým, který je uživatelem odhalen někdy za vydatné pomoci poskytovatele, je to opravdu velmi obtížné.
Tam platí totiž ono známé Plzákovo : " Zatloukat, zatloukat, zatloukat " a to jak výrobcem, tak prodávajícím…

A konečnému uživateli ( a plátci DPH ) může být útěchou, že častými výměnami osobně užívané techniky podporuje zaměstnanost - " Musíme si přece pomáhat "

Marketingový mix 4 P je v takových případech " šedivou teorií proti zelenému a hoódně košatému stromu současné obchodní praxe." Mlčící

Psáno dne 12. ledna 2012

Niagara

11. ledna 2012 v 17:43 | Z internetu a tak.... |  Nostalgie
Poprvé jsem se asi setkal s hučící Niagarou ve známé trampské písničce - tedy platonicky.
Niagarské vodopády byly pro mne dlouho místem pouze hlukem oplývajícím a množstvím nesmyslných pokusů o jejich překonání, prostě živlem vzbuzujícím respekt až hrůzu.To asi ten pochmurný text písně...Zamračený

Mýlil jsem však, Niagara není v pusté divočině, zákeřně čekající na Indiána v kanoi, aby ho stáhla do svých bezedných hlubin.
Niagara dnes je, ať se romantici brání, uprostřed civilizace.... Ale ta zasněná holubice na vzácné fotografii mně utvrzuje, že ta nespoutaná voda svoje neobyčejné kouzlo stále má.A podívejte se, jak se ta holubice vyjímá v koláži Niagarských vodopádů....je krásná i tajemná.Nechť vás nic nemýlí, u Nigary jsem skutečně dosud nebyl, ale možná... až bude 3 D všude, kdoví :-) ?

Tak alespoň video z YOU TUBE s pěknou melodií.

Psáno dne 11.ledna 2012

Výroky „ hozené jako perly…. na zeď“

10. ledna 2012 v 19:11 | Sestavil Wess |  Aktuality
Zbytečná skromnost chudému škodí.
Homér - nejstarší řecký básník
Wess - Pevně věřím, že věhlasný řecký básník nenabádal svým výrokem prostý řecký lid k rozmařilosti na straně jedné a nekritizoval jejich přílišnou společenskou smířlivost.

Za to Václav Klaus ve svém novoročním projevu naopak lid nabádal:.
"Česko se neobejde bez reforem, jež se musejí provést co nejrychleji. Lidé musejí změnit zásadně přístup a nezvyšovat své nároky, pokud to ekonomika neumožňuje."
Wess - Nevím ovšem, zda myslel i ty, kteří nepatří mezi těch více než 70 % platově podprůměrných…

Wess - Premiér Petr Nečas a jeho postoj k silvestrovským oslavám je pochopitelný. Ví zřejmě, co může čekat v příštím roce:
"Kdyby všude nebyl takový randál, tak bych klidně šel na Silvestra spát jako v kterýkoliv jiný den. Trošku to povinné veselí poslední den v roce neuznávám."

Wess - To ministr školství Josef Dobeš "opravil" návrh svého úřadu, který počítal se zkrácením přestávek ve škole z deseti na pět minut s neotřelou elegancí:
"Přestávky ve vyučování na základních školách se zkracovat nebudou, protože žáci by neměli dost času na hygienické potřeby a přípravu na další hodinu."

Ministr financí Miroslav Kalousek komentuje návrhy VV na odložení církevních restitucí:
"Je zřejmé, že to byly nápady z pátku na sobotu, pravděpodobně ještě při několika lahvích těžkého francouzského vína."

Wess - Holt, pít těžká vína se nemá, mohlo by se schválit omylem referendum o navrácení či nenavrácení církevního majetku!


Psáno dne 10. ledna 2012

Pravda a lež

7. ledna 2012 v 10:03 | Wess |  Společnost
Jistěže jednou ve světě zvítězí pravda,
ale až dokáže to, co dokáže lež!
Vladimír VysockýCo vlastně dokázala až dosud lež? Nic?! Nic, protože, jak se mezi lidem prostým traduje, "má krátké nohy" !

"Berme si příklad z našeho zesnulého pana prezidenta a žijme jako on - v pravdě a pro pravdu. Lži, ty nechme těm chudákům a slabochům, kteří nemají sílu a odvahu žít v pravdě, za své skutky se stydí a následně mají tisíce výmluv a omluv. Nechme lži těm, kteří sami sebe obelhávají a zastírají svůj život do mlžného závoje polopravd a nepravdy a své okolí záměrně uvádějí do omylů. Těm, kteří se tak úporně snaží, aby v očích druhých vypadali poctivě a čistě. Nechme tyto havrany, převlečené za holubice míru, ať tedy sami sebe obelhávají. Ať obelhávají i ty, kteří se jimi ochotně obelhávat nechají, ale nedovolme jim, aby obelstili i nás. Abychom uvízli v lepkavých sítích jejich vykonstruovaného světa, a nechali se jimi manipulovat. Vždyť pokud máme oči otevřené, dokážeme vidět prostou, nahou pravdu."

( Citováno z novoročního příhovoru prostého občana svým spoluobčanům )

Pozn. Wess
Já v tuto chvíli věřím písničkáři Vysockému….. !


Psáno 7. ledna 2012

K+M+B 2012

6. ledna 2012 v 8:36 | Wess |  Aktuality
Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů: Kašpar, Melichar, Balthasar. Je to sice starobylý, přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (benedicet). Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné. Může to být odsunutím h z písmene ch, může to být latinský přepis řeckého k. Mnoho na tom nezáleží. Tato zkratka znamená Pán žehnej tomuto domu.


Svátek tříkrálový mám rád i nerad. Rád, poněvadž stále ještě trvá výzdoba vánoční a lidé, ikdyž již znovu zbláznění slevami v obchodech, se ještě chovají tak nějak podle svých novoročních předsevzetí.
Nerad proto, že zase " to krásné končí " a je mi připomenuto, že je čas odzdobit náš krásný vánoční stromeček, sundat adventní věnec a další vánoční snítky ..... to vše při nostalgické vůni purpury na již prozaické plotně plynového sporáku.
A zmizí také vánoční výzdoba našeho města.... díky živému smrku na náměstí však pro mne bude trvat až do příštích Vánoc.


Hodně štěstí a zdraví v tomto novém roce 2012, přátelé !
Wess

Psáno na Tři krále 2012

Nejsou lidi jako lidi…

1. ledna 2012 v 10:16 | Wess |  Společnost
O Vánocích - vlastně již loni - jsem dostal pod stromeček kouzelnou knížku od Milana Lasici " O lidech a lidech" s krásnou předmluvou Zdeňka Svěráka.
Ta knížečka se čte jedním dechem, poněvadž již názvy fejetonů jsou mnohoslibné a určitě měla pravdu autorova paní učitelka, když k jedničce z jeho školní slohové práce prý připsala: Úsporné a nápadité.

Nemám ještě knížečku dočtenou, ale neodpustím si poznamenat pár poznámek o jednom fejetonu. Jmenuje se asi " Jak vím, máme tady demokracii," Proč píši asi? Poněvadž po několika slovech jsem si povšimnul, že M.L. nedělá interpunkci na konci věty. A to proto, že celý fejeton je vlastně jedna věta rozvitá nebo, chcete-li mnoho možných souvětí " souřadných a podřadných atd.,atd..
Mezi výše uvedenými začátečními slovy a pár slovy na konec M.L. umístnil cca 400 slov, když odhaduji, že kniha má formát zhruba A6 a text je na 2 a ¾ listu běžného písma, přičemž skupiny slov jsou odděleny pouze čárkami. Nemají sice délku mnohem proslulejších " Dvou tisíc slov" , ale jejich počet je také obdivuhodný, jsa velmi dovedně a vtipně poskládán.

A poněvadž ten téměř nekončící příval slov náhle skončí slovy a vlastně "konečným koncem" věty: …., a tak ta politika vypadá tak, jak vypadá, jebu na to." , napadlo mne, že by se dalo ukázat, jak lze pomocí extrakce a následným spojením úvodní a konečné věty vysvětlit " věty hlavní i vedlejší " a jejich funkci v souvětí…. ÚžasnýSmějící seMlčící


P.S. Tučně vytištěné extrakty jsou citací z knihy a jenom puritán nebo extrémista, případně terorista by neocenil neobyčejný šarm a vtip autora knihy, pro který je oblíbený a obdivovaný mnohými včetně mne.

Ještě poznámka nakonec:
Možná, že pointa fejetonu je jiná, než že by mohla být pokládána za, byť možná netypické, novoroční předsevzetí na prahu roku 2012.
Ostatně ten fejeton byl panem Milanem Lasicou napsán v květnu roku 2009.


Psáno 1. ledna 2012