Červenec 2011

To letošní léto … když nastaly deště

31. července 2011 v 18:54 | Wess |  Aktuality
O " tradiční podivnosti letošního léta " roku 2011 bude ještě mnohé vysloveno . Lituji svoje vnuky a vůbec školní mládež . Celý rok se těší na léto …. a !?
A meteorologové se nějak předpovídat již bojí , neboť již mnohé manažery napadlo žalovat je za špatnou předpověď , kdy následně např. pracovník odpovědný za provoz metra chybně nepředvídal , že hrozí zatopení kolejiště .

Ano , než chybně prognózovat , je lepší pouze ex post konstatovat průběh způsobem proslaveného Kemrova filmového citátu - " a chčije a chčije " a optimisticky zdůraznit , že by taky mohlo " srát a srát … "
Mám díky počasí náladu nedobrou a proto jsem našel několik optimistických předpovědí a úvah - bohužel netýkajících se počasí :

( Citace z internetu - vždy doplněna modře označenou glosou Wesse )

Stejně jako doba kamenná neskončila na nedostatek kamene, ropný věk neskončí na nedostatek ropy. Skončí proto, že budou k dispozici levnější a efektivnější alternativy….
……Jak a proč skončit !

Nenechávejte se ale vidinou budoucích hospodářských depresí srazit do deprese: budoucnost patří připraveným a ten, kdo počítá s horšími variantami vývoje, může být jedině mile překvapený, když se vývoj nakonec vydá lepší cestou.
Být připraven na to , že život je jen náhoda !


Co předáme potomkům? Požadavek enviromentalistů šetřit surovinami pro naše potomky je stejně logický jako snaha neandrtálce šetřit ložisko pazourku pro naši vzdálenou generaci. Netušíme, jaké technologie budou naši potomci ovládat a co k nim budou potřebovat. Téměř jistě budou neskonale bohatší, než jsme my. Jejich bohatství však bude vycházet z našeho bohatství. Otázka tedy stojí, zda jim předáme díky všemožným limitům chudý svět plný ropy nebo svět bohatý, kde ropu snadno nahradí něčím jiným.
Odmítáme žít na úkor našich potomků !


Vysoká míra nezaměstnanosti a vzestup samostatně výdělečných povolání vede v Americe k tomu, že lidé zůstávají více času doma, aby ušetřili za benzín a ubytování. Zábavu tak nacházejí v sexuálním experimentování, které často vyústí v touhu po důkladnějším prozkoumání sexuálních "možností" svého a partnerova těla.
Proto investujte do erotického průmyslu !


Je poslední den v měsíci červenci a já pevně věřím , že záplavy budou jenom minimální a pouze v rámci stabilizace spodních vod a pak nastanou " srpnové tropy "
Smějící se


Psáno 31.července 2011

Procitnutí nebo jen náhoda … ?

27. července 2011 v 9:18 | Z Britských listů 26.7.11 |  Společnost

Přijel Brežněv a Husák svolal na Staroměstské náměstí manifestaci pracujících aby ukázal, jak už má zemi pod kontrolou. Od příštího měsíce se zdvojnásobují ceny, vyhlásil. Ať žije KSČ, začal skandovat dav a Brežněv uznale pokýval hlavou. Platy se snižují na polovinu, vyhlásil dál. Ať žije soudruh Husák, skandoval dav a Brežněv údivem zakroutil hlavou. A polibte nám všichni prdel, zakončil Husák projev. Skandování utichlo, v davu to začalo šumět. Teď jsi to přehnal, povídá mu Brežněv. Vzápětí se k nim prodral jeden z organizátorů. Soudruhu, lidé potřebují vědět, jestli se mají řadit do dvoustupů či trojstupů.

K oblíbeným diskusím, zda bylo hůře dříve či dnes budiž připomenuto, že za minulého režimu to byl jen vtip.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Když režim skončil, byla země bez dluhů a disponovala majetkem kolem 15 bilionů korun v dnešních cenách, neboli kolem 1 milionu korun na každého občana. Z jeho výnosů mu hradila školy, zdravotní péči i důchod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stát je nejhorší hospodář, vyhlásil Klaus. Ať žije privatizace, skandoval dav. Není špinavých peněz, vyhlásil Klaus. Sem s nimi, skandoval dav. Bohatství zlodějů bude prokapávat ke každému, pokračoval Klaus. Ať žije Kožený, skandoval dav. Vytvoříme kapitálově silnou vrstvu obyvatel, vyhlásil Klaus a dav se začal řadit do čtyřstupů na kupónové knížky.
Už nic nezbylo, jsme v dluzích, potřebujem další, vyhlásil po dvaceti letech Kalousek a rozeslal občanům složenky. Ať žije rozpočtová zodpovědnost, skandovali a šli ho zvolit.

Pozn.Wess - Vše , dosud výše uvedené , je citace z novin - viz níže uvedený odkaz :

Snad ještě moje osobní poznámka - tady někde ( a tak ) končí tradiční český sarkasmus ....Psáno 27.července 2011

Společenská objednávka na pravdu …

18. července 2011 v 9:01 | Wess - komentář |  Co napsali jiní ...
... aneb " Zpravodajec je jediné povolání, v němž se nesmí lhát "
" Být zpravodajec je práce na doživotí. Jste placen za pravdu, ale to také znamená, že placen nejste, protože jsou doby, kdy není objednávka - právě na tu pravdu . "


Pozn. Wess - Vždycky mne fascinovaly filozofické i pragmatické úvahy o pravdě - o té absolutní , relativní , objektivní , subjektivní , historické atd. atd. …
Zdá , že mám jasněji …..prostě ten , kdo nemluví pravdu , není placen nebo je jen na " jakýchsi sociálních dávkách " …… na první pohled je to vše O.K. .
Co však na druhý , případně na třetí pohled … ?

Psáno 18.července 2011

Rakouské feministky prosadily změnu v hymně

15. července 2011 v 9:10 | Wess |  Aktuality
Rakouská státní hymna se bude měnit. Je to průlom po mnoha letech debat kolem rovnoprávnosti pohlaví. Tu má nyní odrazit úprava textu hymny, která má nově opěvovat nejen "vlast velkých synů", ale v zájmu rovnoprávnosti napříště i "vlast velkých dcer".
( PRÁVO 15.července 2011 )

I v naší hymně " je co zlepšovat " .Mohli bychom např. - v zájmu upevnění vlastenectví a vztahu k vlasti - přestat se ptát v naší hymně , kde je náš domov a určili pregnantně místo našich předků v rámci nového evropského uspořádání .

Domnívám se , že v tomto případě by nebyly ideálními lobisty české feministky , ale univerzální prosazovatelé nejvlastnějších zájmů - VV .

Jak je na tom zainteresovat………. ?

Psáno 15.července 2011

Jaké byly ( sociální ) předpoklady stavby pyramidy … ?

12. července 2011 v 19:04 | Wess
" Musíme především počítat s poměrně dobrou produktivitou práce - stavebníci nebyli , alespoň rozhodně ne většina , lhostejní a pasivní rezistenci či aktivnímu odporu a sabotážím naklonění otroci , ale dělníci s relativně rozsáhlou samosprávou , kteří obsazovali nejnižší instance mezi sebou vybranými lidmi .
Faraón s nimi uzavřel jakousi " kolektivní smlouvu " , která jim zaručovala osvobození od daňových břemen a ochranu proti královským verbířům do armády a na jiné veřejné práce.Zásobování potravinami bylo zabezpečeno předem a jak se zdá , v dostatečné míře … "

( Volně citováno ze slovenského vydání knihy Tušenie súvislostí - dr.Ludvík Souček 1978 )

Pozn. Weiss
Z předchozího je zřejmé , že vždy byly upřednostňovány " stavby faraóna " , ať ten byl vnímán jako soukromá osoba či jako stát samotný . A stejně tak " relativní samospráva složená z vybraných - rozuměj stavbě oddaných lidí - drábů či poháněčů ."

Prostě pyramida byla státní zakázkou , řešící obživu desetitisíců lidí a sloužící pak jedinému člověku .

Korupce , známá z dnešní , prý moderní doby , nebyla tehdy nutná , poněvadž " investor byl současně i sám sobě schvalovatelem stavby ." ( To dnešní - na|ne|štěstí - zastupitelská demokracie neumožňuje …;- )

A tenkrát již také " fungoval salámový systém s pověstnou láskou , která prochází žaludkem ".

Psáno 12.července 2011

Slova o vědě

12. července 2011 v 18:56 | Z citátů slavných sestavil Wess |  Co napsali jiní ...
" Jedním z nejsmutnějších závěrů , plynoucím z dějin vědy , jsou dlouhá časová zpoždění mezi myšlenkou a jejím uplatněním . "

John D.Bernal

" Teoretik , který vytvoří novou teorii na základě nové události , mnoho škody nenapáchá . Avšak teoretik , který nejprve zplodí falešnou teorii a potom vidí ve všem její důkazy , je nejnebezpečnějším nepřítelem lidského rozumu . "

Gilbert Keith Chesterton

" Dokud vědní obor poskytuje hojnost problémů , dotud je živý . Nedostatek problémů je příznakem vymizení nebo stagnace jeho nezávislého vývoje . "

David Gilbert

Psáno dne 12.července 2011

A skutečně tady nejsou ?

12. července 2011 v 18:48 | Volně z knihy L.Součka |  Co napsali jiní ...
Věříme - li , že existuje život ve vesmíru a mimo naši Zemi ( a těžko tomu nevěřit nejen s ohledem na ony triliardy hvězd podobných Slunci , musíme si dříve , či později položit otázku :
" Proč tady ještě nejsou ? " .

Skeptici mimozemských civilizací odpovídají : " Poněvadž tady nemohou být . Prostě neexistují ! "

A přemýšliví optimisté mají spíše oprávněnou otázku : A skutečně tady nejsou … ?

( Volně převzato z knihy Tušení souvislostí - Ludvík Souček - 1978 )

Psáno 12.července 2011

Albert Einstein jinak ...

11. července 2011 v 18:20 | Z internetu opsal Wess |  Co napsali jiní ...

Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje.

(Albert Einstein)


Pozn. Wess 

No uznejte ,
aniž jeho teorii relativity většina lidí rozumí
, ona přesto platí ,
- to jsou paradoxy, Vaňku ...Psáno 11.července 2011


Na západní frontě klid …

9. července 2011 v 8:34 | Wess |  Společnost
Vypůjčil jsem si název známého románu , abych vyjádřil atmosféru " okurkové sezóny " s krásným počasím na dovolených …. bez hloupých záběrů z parlamentu , napětí kolem státních maturit … Není o čem psát …..nic negativního , kromě přibývajících let se kolem mne neděje .

Mám čas a tak jsem se vrátil ke knize " Do posledního kmotra " z roku 1984 a hned v jejím úvodu mne zaujal pokus o definici nejenom slova MAFIE .
Dříve lidé prý považovali mafii za spolek drobných loupežníčků …. Mafie nemá svoji uniformu , pouze stejný pohled na svět , svoje hodnoty .Kromě toho ji spojuje OMERTA - zákon mlčení…

Nu vida , tak tedy proto je slovo mafie použitelné , ba dokonce často frekventované i v našich končinách . A já , řádný občan , chtěje porozumět všem společenským poměrům a otázkám či problémům , nahlédnu do Wikipedie - " tam najdu , co to je " . (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mafie ).

" Život je hrou vyhranou " se zpívá v jedné písni , tak proč se nevyhrát s mafií (http://www.mafiagame.cz ) , je vhodné zejména pro mládež , kterou ještě nezajímají LTO , likvidace ropných odpadů , prodeje státního majetku " za babku " , korupce při zadávání státních zakázek apod.


Česká losovačkaSkvělá mafiózní animačka


Málokdo ví , že Maffie ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Maffie ) byla také česká odbojová organizace během první světové války.Ta jediná v historii Československa snad s kladnou historickou rolí .


Nu vidíte a pak že nic …. Stále se něco děje …. brněnský silák , herec a recesista říkával : " Furt ve střehu " …..

Psáno 9. července 2011

Je zase po svátcích , proto chutě do práce ….

7. července 2011 v 7:49 | Wess |  Společnost
Internetové Britské listy - " deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví " mám rád a včerejší článek k aktuálním státním svátkům k tomu jenom výrazně přispěl…
V článku totiž autor jednoduchou a elegantní úvahou vyslovil to , co ve svých úvahách mám i já,ale tak rigorózně a srozumitelně se mi to ještě graficky nepodařilo .
Já , který mám rád Mikulčicko a s vykopávkami , vypovídajícími o Velké Moravě … Já , který jsem hrdý na husitské tradice , nichž si myslím , že na ně má být hrdý každý Čechoslovák …. I když po převratu jsem se musel dovědět , " že Žižka byl jenom sprostý lapka a Hus typický český rebel,který nemohl jinak skončit " .A pak tentýž nový režim vyhlásil zbrusu nové státní svátky - překvapivě celebrující bratry ze Soluně provádějící osvětu mezi Slovany a " rebela " Husa . Why ?

( Citace z článku , který se táže a vzápětí i odpovídá : )
Dnes a zítra jsou státní svátky v silně sekulárním a ateistickém Česku možná na první pohled nepochopitelné: dnes svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, zítra si připomínáme výročí upálení Jana Husa. Proč tyto svátky brát vůbec v potaz? Kvůli minulosti.

V článku autora - vysokoškolského pedagoga jsou zvýrazněny aspekty negativního myšlení a postojů mládeže a rozhodující části populace , která je takříkajíc " u společenského vesla ."

( Citace z článku … )
Už neplatí, že 1+1=2, aspoň v myšlení mnoha půjčujících si, už neplatí, že prestižní má být náročné studium, jež bude odpovídat za chod průmyslu a jeho zlepšování (kde se nesmí nic fatálně pokazit, jinak hrozí výbuchy, hromadná umírání, zamoření oblastí) nebo za lidské zdraví, dnes je čas "hravosti" bez důsledků, čas ne-budoucnosti a ne-minulosti, čas kdy je za umění považováno cokoli, co tvůrce baví, čas vtípků a toho být "happy", čas úniku před problémy a racionálním hledáním cest, jak se s nimi vypořádat. Kéž by to byl aspoň čas hříchu a bylo by nad ním možno husovsky moralizovat! Hřích a moralizování už vyžadují jakési ponětí o vážnosti situace.

Jak jednodušeji lze vysvětlit , proč chtějí maturanti " maturitu zdarma " , proč ani občanům ve vysokém společenském postavení " nesmrdí tituly z Plzně " .
Proč naopak " zdarma nechtějí " schválit státní zakázky nebo další výhodné privatizace ti kompetentní ( nebo pomazaní ? ) , " co jsou u toho , a proč naopak jim smrdí někteří naši občané , kterým říkají " socky " , stejně , jako se teď říká v " high sociéty " pražskému metru .

Radujme se , veselme se . K tomu je však nutné najít si dobré přátele , a s nimi třeba na ohništi skvěle opečené makrely ….
Letos jsem to štěstí měl !

Použité autorské prameny :
Psáno 7.července 2001

Knihy

1. července 2011 v 5:59 | Wess |  Obrázky - Fotografie
Na počátku je patrná určitá snad progrese - od Oty Šika přes Gorbačovovu Přestavbu až po Brzezinského Velkou šachovnici ... a také přiznání reformátorů a bývalého významného politika , dosud prognózujícího ...

A postupně se tituly začínají vybarvovat - do skutečných barev .....

A v této etapě již dochází k hektickému víření " dějinných faktů a vůbec " ....


A na konci vývojové řady jsou patrné neklamné příznaky globalizace ... bohužel s nejasnými zemskými póly ....


Vidíte a na začátku jsem chtěl jenom skenovat obaly některých knih v domácí knihovně ....., abych z nich udělal koláž běžnými free SW !


Na konci toho všeho může být dálnice s perspektivou ..... nebo jen jednosměrná neustále se zužující cesta ..... kampak vede ?
Poněvadž začínají prázdniny , přál bych svým vnukům a jejich rodičům , aby jejich životní dálnice byla skutečnou dálnicí a měla smysl , směr a perspektivu !

Psáno 1. července 2011