Červen 2010

Vaňku , jsou to ale paradoxy , že …

20. června 2010 v 9:30 | Wess |  Aktuality


Při svých toulkách po internetu jsem naleznul také zajímavý citát L.N. Tolstého (1828 - 1910 ) :

" Je třeba milovati pravdu tak , abychom byli v každém okamžiku připraveni zříci se všeho , co jsme dříve považovali za pravdu , když poznáme pravdu vyšší " .

Po jeho přečtení jsem pomyslel na pojem " absolutní pravda " a na nekonečnost jejího hledání .
A na jiném místě v dnešním e - tisku jsem našel posudky charakterových vlastností předních členů jedné aktuálně významné strany viděných takto jejich neméně významným kolegou :

( Citace ) :

" Uvážlivý člověk s jasným viděním světa, pevným ideovým ukotvením, pevnými postoji."

" Politik se širokým rozsahem působnosti, jasně ukotvenými názory, se schopností diplomata, ale současně s tahem na branku. Jeho handicapem je krátké členství ve straně a poměrně paradoxně raketový kariérní růst ve straně . "

" Spolehlivý, velmi osvědčený, kvalitní člověk s velmi nosnými politickými názory. Charakterově pevný, slušný člověk, který má jasné politické vidění světa. "

( Konec citace )

Po přečtení těchto hodnocení , němž byla zvýrazněna zejména ukotvenost názorů a postojů , jsem nabyl pocit , že tito lidé zřejmě již   poznali ( viděno v intencích výše zmíněného citátu L.N.T.) " vyšší pravdu " , ne - li tu nejvyšší ………

V hodnocení snad ještě chybí to známé - " v kolektivu oblíben " .Psáno 20.června 2010Úvaha patřičně nepozitivní ...

19. června 2010 v 20:02 Společnost

Gilles Lipovetsky:

Éra prázdnoty ( úvahy o současném individualismu )

( Citace z knihy )

Dnes i to "nejslavnostnější" prostě vyznívá komicky. Návrat do dob, kdy byl každý druhý voják ochoten zemřít kvůli vlajce, je asi nemožné.Pozn. Wess

Určitě i vy , tak jako já , se setkáváte s lidmi , kteří " myslí pozitivně " osobitým způsobem . Svět je pro ně velká legrace , plný komických situací . Nad podstatou vnějších jevů a věci tito lidé nikdy přemýšlet nechtějí .

Hrozí - li nebezpečí , že by  snad někdo z jejich okolí po nich názor chtěl , pak se slovy , " nezlob se , ale nemám čas " a nebo " mně je už sedmdesát " ,  se účinně a rozhodně vyhnou zásadnějšímu postoji , prostě   " nedopustí se myšlenky ".

" Zemřít kvůli vlajce " je pro tyto současné " hyperkonzumní " občany opravdu komické .... a pokud , pak na to přece máme vojáky - profesionály .......


P.S. Možná  je dobře , že za " vlajku nikdo umírat nechce " , ovšem jenom v případě , že tak chce vyjádřit svůj pacifismus a nikoliv svoji lhostejnost  ke stavu věcí veřejných .


Psáno 19.června 2010
Expanze Českého lva na Britské ostrovy

19. června 2010 v 8:18 | Wess |  Obrázky - Fotografie
Pomocí free SW mohou vzniknout i pěkná a úsměvná spojení starých pohlednic ( v tomto případě německé z Varnsdorfu ) , poštovních známek ( na obálce letecké pošty s britskou královnou)        a heraldických znaků ( v našem případě Českého lva ) ....


Expanze českého lva


Psáno dne 19.června 2010

Kdože to vlastně zvítězil a kdo ne ?

17. června 2010 v 19:28 | Wess - Glosy k článku v Britských listech |  Co napsali jiní ...
" Pravice dosáhla po více než půldruhém století toho, že střední vrstvy budou mít stále méně, stále více budou muset za všechno platit, ale a přitom budou stále pravicovější, stále více budou obviňovat ty pod sebou a stále více budou proklínat solidaritu."

z přednášky Jana Kellera


Mít moc, znamená mít možnost přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli.

 formuloval  Max Weber už před sto lety

A kdyby žil v dnešní době , tak by jistě dodal :

" Dnes  této moci není třeba dosahovat ideologií strachu ani zbraněmi, stačí šikovný marketing tužeb a dobře postavené " hodnoty demokratického světa ."

A možná i : " Lidé , mějte mne rádi , jděte ... "


Psáno 17.června 2010Jak a proč rozepnout kabát a nebýt přitom považován za exhibicionistu … ?

12. června 2010 v 9:25 | Wess |  SpolečnostOd Švejnarovy " Strategie ekonomické přeměny Československa " z roku 1990 , přes další odborné statě , nejen jeho , ale také dalších renomovaných ekonomů jsem se zájmem , ale také s rozpaky , pochybnostmi i vírou ve zdar přečetl rozhovor Jany Šmídové 2.6.2010 (ČRo 6 ) s prof. Janem Švejnarem o korupci v České republice.

Z něho vyjímám tyto autentické části - ( citace )

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha

Korupce je , a vidíme to všude ve světě , tam , kde se rozrostla , je to jako rakovina. Jakmile se rozroste , tak ničí ekonomiku, ohrožuje demokracii , funkčnost celého státního systému . Čili tam se musí opravdu nastoupit tvrdě proti korupci , postih , postih , je potřeba mít postih . Je výborné , že se všichni politici nyní zaměřují právě na tuto problematiku, a já myslím, že volič musí nyní požadovat specifické reálné kroky.

Zahraniční účastníci na naší ekonomické scéně na korupci začnou nejenom poukazovat , ale vlastně se snaží pomoci tím, že vypracovávají plány, jak by se ta korupce dala omezit , popřípadě eliminovat , tak to znamená, že jsme ve velmi špatné situaci. Vidíme to na příkladech, kdy se nám lidi svěřují, jak korupce postupuje . Někteří zahraniční investoři dokonce říkají, že v určitých okresech, nebo v určitých částech Prahy nebudou podnikat . Čili jakmile to dosahuje těchto rozměrů, tak vidíme, že ten problém přerůstá a že ta rakovina opravdu se stává zhoubnou.

Jana ŠMÍDOVÁ, redaktorka

A čím to je, že jsme se dvacet let po listopadových událostech dostali do tak neblahého stavu, kde vidíte ty kořeny? Nikdo se tomu nevěnoval?

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha

Já vidím ten problém v tom, že jsme opravdu nedali dostatečný důraz na vytvoření silného právního státu, rámce ...

( Konec citace )


Přiznám se , že ani tento rozhovor " neuspokojil moji touhu po slově Božím " , jak se praví ve známé a krásné písničce Rangers - Plavců " Balíček karet " .

" Vtesat zlatým písmem do kamene " tímto hodlám část mailu svého přítele , který mi napsal s nevšední filozofickou elegancí následující :

( Citace mého přítele )


Pan Švejnar, jakož i všichni učení pánové, kteří se pokouší najít recept na celkovou patovou situaci hospodářství na celém světě , se nedá vylepšit jinak , než , že se odstraní příčina - tj . podle mne  nemravný kapitalismus .

Žádný špatně zapnutý kabát i ten nejlepší krejčí nespraví , pokud jej nerozepne . Staří to již nedokáží a mladé čeká fůra práce v tomto směru .

Nikdy to nebude ideální , to je jasné.

( Konec citace )


Co říkáte , případní čtenáři mého blogu , není právě v jednoduchosti krása i genialita současně a koneckonců i pravda …


Psáno 12.června 2010

Týden po volbách , když přestalo pršet

9. června 2010 v 15:18 | Karel Havlíček Borovský a Wess |  Co napsali jiní ...


" Je po volbách a voliči si štěstím pletou noty ,
je po volbách , ta chvíle nehodí se pro trampoty ,
už je po volbách  a svět je zářivý ,
tak bejci nezkažte ho ani vy  ... "

( Vítězní středopravicoví voliči svým vyjednavačům ve vládní koalici )


Motto:

"Tak to chodí na tom světě,
každou chvíli jinak,
dneska ctí tě za svatého,
zejtra budeš sviňák."


(Karel Havlíček Borovský)Psáno 9.června 2010

Ladislav Smoljak

9. června 2010 v 8:44 | Wess |  Nostalgie


Pro mne , moji generaci a nejenom to je také  Ladislav Smoljak člověk , herec , režisér , myslitel a bohém , o kterém naprosto neplatí , že " každý je nahraditelný " .

Myslím si , že nejvhodnější formou trvalých vzpomínek na neobyčejného baviče jsou :

Slavné Smoljakovy výroky :


1. Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš!
(Jáchyme, hoď ho do stroje)  

2. Jo, vypadá jako Vrána, ale je to Králík!
(Vrchní, prchni)  


3. Chčije a chčije.
(Na samotě u lesa)  


4. Nu, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším!
(Marečku, podejte mi pero!)  


5. STS Chvojkovice Brod? Zřejmě dobrej oddíl!
(Jáchyme, hoď ho do stroje)  


6. Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude.
(Dlouhý, Široký a Krátkozraký)7. Světla? - Světla svítí! - Stěrače? - Stěrače stírají! - Klakson? - Klakson troubí!
(Vrchní, prchni)  


8. Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje pivo?
(Jáchyme, hoď ho do stroje)  


9. Já dělám, že nevidím, ale já vidím!
(Trhák)  


10. To jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky - pár švestiček, jestli se neurazíte.
(Marečku, podejte mi pero!)  


11. To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
(Na samotě u lesa)  


12. Hliník se odstěhoval do Humpolce!
(Marečku, podejte mi pero!)  


13. Hledej, šmudlo.
(Rozpuštěný a vypuštěný)  


14. On teda cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatý.
(Na samotě u lesa)  


15. Kolik máš hodin? - Osm, pane Klabouch. - A už jsi dostal v osm přes držku?
(Kulový blesk)  


16. Chtěla bych nějaký milostný román. - Prožít nebo přečíst?
(Vrchní prchni)  


17. Já když se holím, tak krvácím!
(Marečku, podejte mi pero!)  


18. Slezte z toho lustru, Donalde! Vidím vás!
(Jáchyme, hoď ho do stroje)  


19. Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je mi smutno.
(Dobytí severního pólu)  


20. Lepší pivo v žaludku nežli voda na plících.
(Posel z Liptákova)  


21. Zavolejte Chocholouška! - Vy nás ale zásobujete, pane Karfík!
(Jáchyme, hoď ho do stroje)  


22. Kachny, kachny...
(Rozpuštěný a vypuštěný)  


23. Teplé pivo je lepší než studená Němka.
(Posel z Liptákova)  


24. Tady všude seděl, jak sedíš ty, ty, ty a ty.
(Dlouhý, Široký a Krátkozraký)  


25. Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí.
(Jáchyme, hoď ho do stroje)  


26. Tady je to všechno černé na bílém, samej debil nebo blbeček. Jenom támhle vzadu je výjimka, tam sedí dva blbečkové vedle sebe.
(Vyšetřování ztráty třídní knihy)  


27. Jak se daří nebožce, pane doktore?
(Záskok)  


28. To je ale pěkná půdička. Ta se vám povedla. Tady se mi to bude věšet.
(Kulový blesk)  


29. Na čem pracujete, doktore Čechove? - Píši dvě sestry. - A není to málo, Antone Pavloviči?
(Jára Cimrman, ležící, spící)  30. Kolik třešní, tolik višní!
(Jáchyme, hoď ho do stroje)Není neznámo , že slavné výroky z českého filmového plátna je možno si připomenout také na :Psáno
7.6.2010

Budova č. 21 Zlín

4. června 2010 v 11:31 | Wess |  Nostalgie
Nedávno jsem po několika letech navštívil město Zlín , dříve také Gottwaldov . Poněvadž to byl zájezd poznávací , zaměřili jsme se tentokrát na Baťovo muzeum a návštěvu budovy č. 21 - mrakodrapu se 14 podlažími .

Mrakodrab21


Lze znovu a znovu obdivovat Tomáše Baťu a jeho manažerské schopnosti , jeho komplexnost v zajištění výroby a odbytu zboží atd.,atd.

Některé z myšlenek Tomáše Bati

Buďme věřiteli, ne dlužníky.  

Čistota a pořádek = kvalita.

Dělejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti.

Malý člověk - malá práce, velký člověk - velká práce.

Nejlepší kvalita, nejnižší ceny.

Nepokračuj na špatné práci.

Plať hotově, nevypůjčuj si !

Pro nás je dobré jen to nejlepší.

Učte se jazyky !

Zbavme se své malosti a velikost si nás najde sama.

Zkušenost - matka vedení.

Mnoho dalšího bylo napsáno o Tomáši Baťovi a o jeho synovi .

Mne však v budově č. 21 , kromě pojízdné kanceláře J. A . B - zaujal také písemný vzkaz Jana Antonína Bati  Ing.arch.Karfíkovi - hlavnímu architektu Baťových závodů a tvůrci budovy č. 21 - po cestě kolem světa :

" Je dobře , že jsme viděli římské lázně . Bude to mít značný vliv na utváření zlínských lázní  . "

( Ing.arch . Karfík - vzít na vědomí )

Sice právě Jan Antonín Baťa nedosahoval proslulosti  obou Tomášů Baťů , ale zasloužil se o rozvoj kultury v předválečném období 1932 - 39 , kdy byl považován za " pokračovatele Tomáše Bati " . Další léta tohoto dalšího ze slavného rodu Baťů byla plná rozporů ...

Ovšem tak , jako Tomáš Baťa se uměl dívat kolem sebe , kdy poznal hromadnou výrobu automobilů u Forda , kdy uměl odhadnout význam tohoto kterého technického patentu a požadovat po svých konstruktérech ještě lepší verzi , tak také jeho nevlastní bratr Jan Antonín uměl inspirovat svoje nejbližší spolupracovníky k rozvoji firmy Baťa a jejího okolí ....

A v tom zřejmě je odkaz Baťovy rodiny všem nejenom našim manažerům .


Psáno 4. června 2010

Povolební čas ...

2. června 2010 v 11:05 | Voltaire + Wess |  Drobné moudrosti
" Pouze šarlatáni jsou si něčím jisti . Pochybnost není příjemným stavem , ale jistota je směšná ."

( na klasika níže klikni )

( 1694 - 1778 )


Pozn. Wess

Přesto je mi tak trochu líto , že podle jeho uvažování jistota by měla být v kategorii hodnot zařazena jako směšná  . Vždyť si jistě přejeme , aby ropný gejzír u Floridy byl určitě zastaven , nebo aby celosvětová finanční krize byla napříště regulována s určitou jistotou . Chceme jistoty pro naše rodiny a komu je toto přání směšné , " toho nemáme rádi " .

Jistota není směšná ani v případě , kdy jistě nevíme koho volit , i když s určitostí nevíme proč ?Prostě všichni bychom si přáli , aby nahodilostí v našem životě bylo pouze přiměřeně a jenom takové , aby činily ze života sled pestrých zážitků , ale povětšinou příjemných .

Voltaire , tento osvícený člověk byl mj. určitě velkým optimistou s pozitivním myšlením . Jenom tak lze vysvětlit jeho další myšlenku :

" Člověk jako rozumná bytost je schopen díky vědě, technice, kultuře a správnému společenskému řádu vést svůj osud k lepší budoucnosti " .

Dává mi hodně práce dát za pravdu Voltairovi . Přesto věřím , že důvěru  projevenou lidstvu tímto velikánem historie  , nezklame ani naše malá zemička ...

Voltaire se zajímavě staví i k pojmu svoboda , když píše :

" Svoboda začíná právem říct, že dvě a dvě jsou čtyři . "

Já nepředpokládám , že by Voltaire  poznal společnost , kde by podobná práva v projevu byla lidem jeho úrovně upírána . Vím určitě , že uvedeným citátem měl na mysli obecnější stav věcí veřejných .

Kdyby žil dnes , možná , že by měl na mysli právě současnou typicky českou situaci , když za schopné života jsou považování pouze lidé pravicově smýšlející a " dobře to myslící se státním rozpočtem " a naopak ti nezodpovědní , neschopní a líní , potřebující ochranu státu , prostě ti jsou levicoví . A těm , i kdyby    " svobodně tvrdili , že dvě a dvě jsou čtyři " , by to stejně nebylo uvěřeno .

Jistota není směšná  dokonce ani teď - po volbách - i když  jisté sebejisté politiky už rozesmála .
Lze jenom doufat , že jsou současně i odpovědní a nebudou jistotu jako hodnotu zesměšňovat svým chováním a rozhodováním o jistotách svých voličů .

A ještě pro úplnost - doufáme , že naši politici nejsou šarlatáni ( viz úvodní citát Voltairův )

Ať tedy žijí klasici a jejich výroky a citáty , poněvadž v " české kotlině nikdo z místních není prorokem " !

Psáno 2. června 2010