Březen 2010

S poctivostí nejdál dojdeš …

23. března 2010 v 14:07 | Wess |  Společnost
Lidová moudrost , o které se na Slovácku ustálilo následné rčení : " Naša Anča s ňú došla enom na kraj lesa " .
Tak jak to tedy vlastně je ?
U nás známe také přísloví prezidenta TGM : " Nebát se a nekrást " .
Známý mladý ekonom Tomáš Sedláček ve své knize " Ekonomie dobra a zla " má jednu část svojí knihy nazvánu " O poctivých lotrech " . Vzpomíná v ní Bernarda Mandevilla a jeho veršovanou " Bajku o včelkách " .
V ní M.B. popisuje prosperující společnost , v níž však " bují neřest a kde není řemesla bez podvodu a není úřadu bez úplatku a korupce " " Každá část celku trpěla neřestí , však celek sám topil se ve štěstí " - ( citace z bajky ) Pracovité včelky si stěžují a chtějí žít ve spravedlivé a poctivé společnosti . Včelí bůh je promění v poctivé a ctnostné .
Nu a co potom následovalo : " Vězení od těch dnů zela prázdnotou , dlužníci spláceli hned a s ochotou ….. " a jako důsledek , kdy " není třeba mříží , kováři přicházejí o práci , a také soudci , právníci a advokáti … . Jelikož zmizel přepych , obžerství a luxus a celková poptávka po spotřebě , pykají i obyčejní lidé …. .
Včelí národ se stane mírumilovným a přestává i zbrojit . Národ vymírá , poněvadž se nemůže uživit a nakonec jej z původního hnízda vyžene jiný roj včel ….. " .
Závěr z té bajky má prý býti tento : Hříchem včel bylo jejich pokrytectví a proto je jejich bůh potrestal poctivostí a ctností se všem následnými důsledky .
Smutná bajka , asi proto , že ji nenapsal Ezop . Co když ale je stejně poučná ?
Nedalo mi to a našel jsem mnohem staršího ekonoma Václava Klusoně, který vychází ve svém článku " Počestní darebové " rovněž z Bernarda Mandevilla .
Tento jeho článek mne rovněž velmi zaujal a vzpomněl jsem si při jeho čtení na skutečnost , že např. i velmi významné a vážené americké rodiny mají na svém počátku rodinného stromu života mnohdy " pionýry se zajímavou životní drahou " .
Máme se smířit s myšlenkou Mandevilla , byť považujícího stále neřesti za neřesti , " že nebude lidstvo ctnostnější jenom na základě toho , co se řekne nebo napíše … " ?
Nemáme tedy věřit slovům slavného rodáka z našeho města , který hovoří o té " odvaze a nekradení " a spíše brát citát Bernarda Mandevilla : " I ten nejhorší z celého zástupu pomáhá ekonomickému rozvoji " ?
Nebo vzpomenout na citát Jana Wericha , že : " Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat " a aplikovat jej na jinou velikou neřest společnosti ?
( Pozn. na závěr )
Já vím , srovnávat nebo spojovat nějakým způsobem prosperitu s nepoctivostí je blbost !?!
( To bych mohl být podezříván z velké osobní závisti , vázající se " k sousedově koze " ) ….
Psáno 23.března 2010

Ekonomie dobra a zla

16. března 2010 v 10:33 | Wess |  Co napsali jiní ...

Nedávno jsem od svých blízkých dostal k narozeninám mj. také knihu . A to prvotinu přes své mládí již známého ekonoma Tomáše Sedláčka " Ekonomie dobra a zla " . Již sám název knihy sliboval " inovativní přístup " autora a rozhodně nezklamal , naopak potvrdil moje očekávání .

Patřím k jiné věkové kategorii a přiznám se , že až dosud jsem nazíral na tento vědní obor - ekonomii - z toho obvyklého pohledu , uznávaje přitom jeho rostoucí a nezastupitelný vliv v lidském vědomí a místo ve společnosti .

A jenom tajně jsem doufal , že v tomto vědním oboru existuje i nějaký jiný pohled a přístup v pohledu na smysl života a lidského zejména , na naší planetě , než jenom pojmy " neustálý růst , zisk , efektivita a produktivita " . V jednom místě knihy např. je uvedeno " že logika se nemůže měnit , může jenom být či nebýt ... , že tedy svět logiky je mrtvým světem " a na jiném místě zdůrazněna je vyváženost " rozumu a citu " , které určitě nestojí proti sobě ... . A celá řada názorů slavných osobností , známých z oblasti filozofie , matematiky i bible a dovedně propojených v mysli mladého autora do komplexní úvahy o ekonomii .

Mladý autor této neobvyklé a zajímavé knihy v ní uvedl i svůj - velmi zajímavý citát :

" Snaha dnešní ekonomie převést vše na sebelásku a kalkul je tak silná , že podobné úvahy se neodvážil ani Epikuros ."

I v ČRo byl s autorem odvysílán zajímavý rozhovor - poslechněte si jej :Jsem také knihou nadšen - čtu ji postupně a vracím se , srovnávám - obdivuhodné !!


Psáno 16. března 2010

O čem můžeme mluvit ?

8. března 2010 v 20:08 | Wess |  Společnost
V neděli 7. března 2010 proběhly v Hodoníně oslavy k 160 . výročí narozenin prezidenta T.G.Masaryka . Byly pěkné a zajímavé a také pečlivě připravené . Zvláštní vlak prezidenta , historické vojenské uniformy a také přítomnost příslušníků Hradní stráže a hudby Hradní stráže umocňovaly slavnostní atmosféru zejména při kladení věnců u pomníku TGM .
Promluvila řada řečníků , přičemž bez vyjímky všichni o pravdě , morálce a dalších bezesporu vzácných atributech v životě a veškerém konání slavného hodonínského rodáka . Pravděpodobně nejenom já jsem si , poslouchajíc tyto projevy , řekl , zda někteří tito profesionální politici mají vůbec morální právo .... ,vzpomenu - li na způsob jednání v Parlamentu , či trapné divadlo vždy v období před volbami ?

" Tož demokracii bychom měli , teď ještě nějaké ty demokraty ," ocitoval známý Masarykův bonmot hejtman Hašek ve svém projevu .

Nesporně velmi vtipnou formou poukázal tehdy TGM na nedostatečnost v demokracii tehdejší politické scény . Pomyslel jsem v tu chvíli na častá slova o první republice jako " ostrůvku demokracie uprostřed Evropy " a napadlo mne , co by o " dostatku demokratů " řekl TGM dnes ?


O čem můžeme mluvit , máme - li demokracii ? A o čem nemůžeme ?

Zadal jsem tedy ve světě údajně nejlepšímu internetovému vyhledavači Google heslo " O čem nemůžeme mluvit " .

A tak se dostal do mojí úvahy Ludwig Wittgenstein ( klikni a pochopíš , proč je níže uvedeno známé a velmi krásné logo zapomenuté firmy POLDI Kladno ) , jeho Traktát a poslední věta tohoto díla
" O čem nelze mluvit , o tom se musí mlčet " .

A rozhodně také Wittgensteinova slova , která prý psal svému nakladateli , jsou pozoruhodná svojí hloubkou : Moje dílo se skládá ze dvou částí , z té , kterou zde předkládám , a ze všeho toho , co jsem nenapsal .
A je to ta druhá část , která je tou důležitou . .... Zkrátka tedy věřím , že tam , kde dnes mnozí jenom žvaní , mně se podařilo vše umístit tam , kam to patří tím , že jsem o tom mlčel . "


Jak je známo , Čapkovy " Hovory s TGM " mají také svoji nedílnou část " Mlčení s TGM " , která je pro každého stejně moudrá a inspirativní , neboť prezident tehdy v tom hlubokém mlčení viděl světový řád a možná i spojenou Evropu atd .atd . )

Nu vidíte , moje úvaha šla nakonec trošičku jiným směrem . Nechci se již vracet nejenom proto , že já jsem si v této chvíli vzpomněl na známý citát :

" Mluviti stříbro , mlčeti zlato " , ale také proto ne , že to dnešní směřování nebylo zase tak špatné .


Psáno dne 8. března 2010

P.S. Všem ženám vše nejlepší v životě !

Vzdělání není zboží, vysoké školy nejsou výcviková centra !

7. března 2010 v 7:48 | Wess |  Aktuality


( Pod tímto názvem zveřejnily dne 5. března 2010 BRITSKÉ LISTY - " deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví " - jak , v úvodu jejich webstránek uvedeno - článek , který mne velmi zaujal ) .

Jako pedagog , který jsem přednášel na střední škole mj. i ekonomická témata , jsem si kladl a stále kladu otázky typu :

- " je opravdu pravda , že trh vyřeší vše ?

- a že stát , jako nejhorší hospodář , musí být umenšen maximálně ? " , jak mnozí koryfejové hlásali a někteří i dosud hlásají

- " jaký vlastně je současný výrobní způsob , který preferuje exkluzivně zisk , jako základní kritérium ekonomické a nakonec i společenské úspěšnosti člověka ? "

- " má být člověk - jako pracovní síla opravdu být brán pouze jako zboží , na které plně platí vztah vzájemný vztah poptávky , nabídky a ceny ? " když pro zaměstnance podniku je užíván název " lidské zdroje ? "

- " má být za podstatný atribut činnosti managera považována schopnost tréninkem a každodenní řídící činností vychovat loajálního zaměstnance bez vlastního kritického názoru ? "

- " má být vzdělání zejména na vysokých školách komercionalizováno ? " a tím , myslím v tom lepším případě spíše propojení vědecké práce pedagogů a vynikajících studentů se základním , či aplikovaným vědeckým výzkumem a komerčním uplatněním výsledků této společné činnosti na trhu ?
( V žádném případě však nemám na mysli " plzeňskou komercionalizaci - turbostudium " a jeho umožnění za bůhví jakých , možná i korupčních podmínek ….. )


( Dále citováno z článku )
5.3.2010

tisková zpráva studentské iniciativy "Vzdělání není zboží!"

Nově vzniklá studentská iniciativa Vzdělání není zboží! připravila na pátek 12. března 2010 protestní pochod proti komodifikaci vzdělávání a podřizování vysokých škol tržní logice. "Pochod produktů" začne ve 14 hodin na pražském Albertově před Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, projde centrem města a bude zakončen na Palachově náměstí divadelním sketchem. Účastníci průvodu budou symbolicky označeni čárovými kódy, které mají symbolizovat přeměnu vzdělání ve zboží a absolventů v produkty škol. Na vysoké školy budou také připevněny čárové kódy jako znamení podřizování škol zájmům firem a trhu.

Vzdělání není zboží! se inspirovalo rakouským studentským hnutím, které nedávno reagovalo na boloňské reformy masovými demonstracemi a obsazováním univerzit.

( Konec citace )

Pozn. Wess
Přiznám se , že mi studenti ve svojí iniciativě " Vzdělání není zboží " v podstatě, k mojí velké radosti ,
odpovídají na otázky tak , jak i já si odpovídám již velmi dlouho .

Studentům vadí ty " tržní " skutečnosti společnosti , které možná obyčejný člověk v někdy i dvanáctihodinovém každodenním pracovním procesu ani nemá kdy sledovat . A nebo ani nechce , poněvadž všeobecná loajalita ke stavu , který " nejde změnit " , se mu zdá být snažší .

Ne však studenti , ti vzdělaní a sebevědomí , chápající souvislosti , které hrozí s komercionalizací školství !

( Dále citace z článku )

Ohrazujeme se především proti:

1 . Podřízení obsahu vzdělávání zájmům firem
2 Podfinancování školství
3 . Hrozícímu poklesu úrovně vzdělávání - místo rozvoje kritického myšlení "vyrábění" loajálních zaměstnanců firem
4 . Zavádění školného
5. Manažerskému vedení a oklešťování autonomie univerzit
6 . Důrazu na "produktivitu" a "efektivitu" vzdělávacího procesu, tj. tržní přístup ke vzdělávání
7 . Iniciativa také reaguje na celkový stav společnosti, ve které je zisk a osobní prospěch kladen nad veškeré ostatní hodnoty. Jako velmi problematickou vidíme letargii občanské sféry, která je frustrovaná z oficiální politiky, ale nepostaví se ani proti oklešťování vlastních práv a komercializaci veřejného sektoru. Nejde nám o výhody pro nás, ale o pozitivní změnu.

( Konec citace )

Pozn. Wess

V každém režimu existovala snaha některých vysokých a středních škol především v odborných předmětech určitým způsobem zaměřit obsah předmětu výrobním zájmům blízkého podniku - např.ve strojírenství spolupráce se Škodou Plzeň, ZPS Gottwaldov - Zlín , v metalurgii s ostravskými Vítkovickými železárnami a pod . Proslulá z první republiky je také Baťova škola práce - nevím ovšem , zda právě ona by dnes nebyla spíše studenty kritizována .

Často byly tyto podniky i sponzorem takto zaměřených škol a poskytovaly možnosti odborných stáží studentů a konzultanty k diplomovým a jiným závěrečným pracem studentů . Traduje se však , že zájmy firem až dosud nebyly nadřazovány nad univerzálnost a standardnost obsahu učiva škol .

Zavádění školného nemá určitě prapříčinu v tvrzení zarytého tržního liberála , že " jenom když si svoje studia student zaplatí , studuje poctivě, pilně atd. " , ale spíše ve špatném přístupu státu k umožnění vzdělání , tohoto veřejného statku , pro všechny .

Přál bych si , ať se v přerozdělování financí na veřejné statky konečně projeví často ústy svých představitelů znějící proklamace , že " vzdělání je investicí do budoucna " a také , že " vzdělaná mládež je největší bohatství státu ."

A v koncepci školství se alespoň blížit vyřešení prý nekonečného problému " zda učit vzdělané univerzalisty nebo omezené specialisty . " a směřovat spíše ke prospěchu vzdělanosti ducha , osobní a společenské morálky a lidskosti …

Tak jsem já osobně pochopil současnou iniciativu studentů " o vzdělání jako zboží " .Psáno dne 7. března ( ke 160.výročí narozenin TGM )

Samantha Fox je stále jenom jedna ...

2. března 2010 v 20:23 | Wess |  Obrázky - Fotografie
Nedávno jsem úplně náhodou nalezl na internetu několik fotografií zpěvačky Samanthy Fox . Tu jsem si zapamatoval , nikoliv pro její zpěv zasluhující většího pozoruhodna , ale spíše díky celému jejímu exteriéru , již v 80. létech .

To její velký plakát hrdě visel na čestném místě v pokoji mých synů - tehdy ve věku maturantů . Vedle Samanthy tam byli ještě DEPECHE MODE a řada tehdejších nejlepších světových fotbalových týmů ...


Věci se daly do pohybu tím , že můj mladší syn přišel domů ostříhaný v duchu nově nastupující účesové módy , charakteristické holícím strojkem " na doraz " vybranými blatníky nad ušima . Opálená pleť syna pak ostře kontrastovala s čerstvě vystříhanými boky jeho hlavy . Měl tehdy " před zákrokem " pěkné vlnité vlasy a delší , spíše jako Beatles - moji velcí oblíbenci . A já jsem snad právě proto toto nové " neestetično " , jsa přímo šokován , prostě nechápal .

Syn v parném odpoledni dřímal na válendě a já jsem se jenom nevěřícně díval na jeho " novou fazónu " , za kterou bychom se na vojně styděli i v 1. ročníku ...
Konec mému rozjímání učinil zvonek našeho bytu a když jsem otevřel , uviděl jsem synova nejlepšího kamaráda " s ušima a kolem vyholenými blatníky " , co by věrnou kopii mého syna .
Na jeho otázku , zda je syn doma , jsem odpověděl : " Není a pro tebe již nikdy nebude .." a zabouchnul jsem dvéře .

Mezitím se syn vzbudil a překvapeně na mne zíral , když jsem strhával ze stěny plakát stejně ostříhaných " depešáků " !

Jedinou výzdobu , kterou jsem ušetřil mé zloby , byla Samantha Fox . No a proto se mi dodnes celá rodina směje , zvláště , když hrají oblíbený český film Pelíšky , v němž v této souvislosti " válí " Miroslav Donutil .

Já se směji poněkud rozpačitěji a vlastně jsem hrozně rád , že tehdejší " únik " mě byl hlavně mými syny asi již odpuštěn .


Psáno 2. března 2010

Pokrok lidstva ...

1. března 2010 v 19:22 | Wess dle J.W.Goetheho |  Drobné moudrosti" Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný . "

Johan Wolfgang von Goethe


P.S. Wessova poznámka

Vždy , když se jedná o " směřování lidstva " , vzpomenu si jednak na Marxovu " vývojovou spirálu " nebo na píseň Pepy Nosa s názvem " Země je kulatá ... "

Prostě s klasikem nelze nesouhlasit , mnohdy je to ale smutné .

Psáno 1. března 2010

K.Č. tentokrát novinářem ...

1. března 2010 v 11:52 | Wess |  Společnost
Karel Čapek - chlouba i svědomí českého národa


"Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem, ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nich strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy….

Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! Ne, je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie."

Karel Čapek: Politikum, Lidové noviny 21. 9.1925


P.S. - Wess

Jak neochvějná jistota ve věcech pravdy , kterou K.Č. vyslovuje v tomto článku , je i po létech cítit z jeho slov... a jaká aktuálnost i v dnešní době .

Nelze snad slovy lépe vyjádřit pocity běžného a myslícího občana naší země .

Ale vzpomeňte - všechna občanská sdružení se nakonec stejně promění v " občanské strany " ...

Kdyby K.Č. věděl ....Psáno 1. března 2010