Srpen 2009

Kde se vzali běloši – vědci mají novou teorii

30. srpna 2009 v 15:49 | Wess |  Aktuality
" Předchůdci dnešního člověka byli černí. Proč se některým změnila barva kůže? "
To je žhavé téma na Aktuálně.cz právě dnes 30.září 09
A před nedlouhým časem zase Občanské sdružení Plus 50 učinilo objev , že v ČR jsou v obtížné pozici , myšleno na trhu práce , z ničehož nic - padesátníci .

Obtížnou pozici lidí starších padesáti let na pracovním trhu potvrzují i statistiky. Zatímco v září minulého roku hledalo v Česku práci 92 880 lidí nad padesát let, v prosinci stoupl jejich počet na 103 063 a nyní jich je téměř 120 000. Tato vzrůstající tendence, vyhrocená krizí, je patrná v celé EU. Občanské sdružení Plus 50 chce v pracovním uplatnění starších ročníků pomáhat.
Lidé v předdůchodovém věku, ale vlastně již lidé těsně nad padesátkou, jsou skupinou, která nezaměstnanost vnímá nejcitlivěji. Bez práce se mohou ocitnout i erudovaní starší pracovníci, jejichž kvalifikace ztrácí v důsledku restrukturalizace výroby význam. Lidé s dlouholetou pracovní kariérou se náhle potýkají s pocitem, že o ně nikdo nestojí.

"Zbyteční" padesátníci

Zakladatelkami občanského sdružení Plus 50 jsou tři ženy, které prostřednictvím svých rodinných příslušníků diskriminaci starších ročníků pocítily. Možná právě ony před 20 léty , kdy se " přepřahalo spřežení " , patřily mezi schopné a pro vedení vybrané třicátnice , které ještě problém tehdejších padesátníků " neřešily " , zvláště , když nezaměstnanost ještě nebyla na pořadu dne .
Dnes ovšem mají zcela jiný přístup a vyzývají naopak k odpovědnému celospolečenskému řešení tohoto problému . ( dále citace z www.plus50.cz ).

"Zřejmě bychom se měli zamyslet nad tím, proč se ujalo označení kinder management jako synonymum pro vrcholové vedení, a to zejména v postkomunistických zemích. Domníváme se, že by bylo zdravé navrátit se k funkčnímu modelu, který převažuje na západ od našich hranic, a to k modelu přirozené autority, kterou lze získat zejména zkušenostmi. Měli bychom vzít na vědomí, že produktivní věk sahá skutečně až k hranici důchodového věku, často i výše. Užitečná by byla orientace na tzv. znalostní management, čímž je myšleno profesionální nakládání se zkušenostmi a znalostmi. Jejich kvalitní předávání je základem prosperity každé firmy, každé společnosti," objasňují zakladatelky svou filozofii.

"Třicátníci" versus "Padesátníci"

Problém věkové diskriminace se na poli zaměstnanosti v našich zeměpisných šířkách řeší již delší dobu, a to nejen v rámci odborné veřejnosti. Domníváme se, že se v širších souvislostech jedná spíše o problém celospolečenský. Každý z nás zřejmě již slyšel o situaci, kdy má například firma několik kandidátů s prakticky podobným odborným profilem, liší se však rokem narození. V dnešním celospolečenském klimatu v oblasti zaměstnanosti jsou lidé 50 a výše věku prakticky vždy bez šance v konkurenci s tzv. "třicátníky".

Je tedy prakticky pravidlem, že dravost a sebevědomí dostává přednost před zkušeností a rozvahou. Naše "porevoluční" společnost již naprosto přivykla faktu, že na předních managerských pozicích, ale bohužel i na vysokých postech státní exekutivy se zcela samozřejmě zabydleli "třicátníci" a leckdy ani ne "třicátníci". Že nikdy v oboru nepracovali? Že nemají dostatek řídících zkušeností? Že dochází občas k trapným situacím při mezinárodních jednáních i na nejvyšší úrovni, jelikož ne všechny kultury jsou schopné tento typicky "postkomunistický" trend pochopit?

To vědí všichni, ale i tak jsme zřejmě všichni ochotni tento fakt akceptovat - možná proto , abychom nebyli sami považováni za staromilce , dinosaury , nechápající " nové požadavky doby " .
Naše společnost se vyznačuje velmi často diskutovanou tolerantností v oblasti morálky. Většině populace připadá dnes již naprosto normální, když si tzv. "zralý padesátník" založí novou rodinu a vůbec nepochybujeme o tom, že je schopen se správně a zcela plnohodnotně postarat o své malé děti. Proč se ale řada personalistů zároveň domnívá, že tito "zralí padesátníci" nejsou již schopni plnohodnotně řídit společnost v oboru, ve kterém mají leckdy i 30 letou praxi? Právě toto budou otázky, na které se bude občanské sdružení Plus 50 snažit hledat odpovědi. A nejen u personalistů (dnešní terminologií řečeno managerů řízení lidských zdrojů - pozn.Wess ) . Ti používají velmi často jako argument technologický vývoj, globalizace, flexibilita,…. Ale páni personalisté, to vše tady již bylo, jen se to možná jinak nazývalo, např. mezinárodní spolupráce, přizpůsobivost, atd.

Dalším častým argumentem je, že nasazení a výkonnost starších pracovníků údajně není na požadované úrovni. Není spíše problém v tom, že "třicetiletý" manager raději řídí podřízené, kteří nejsou ve věku jeho rodičů?V rámci objektivity musíme přiznat, že starší a zkušenější pracovníci se firmě zdají mzdově náročnější. Je pravdou, že mladší ročníky akceptují i nižší nástupní platy, avšak je nutné se na problém dívat z širšího hlediska ,jelikož právě náklady na zapracování nového pracovníka se ztrácejí v propadlišti dějin v momentu, kdy mladý - perspektivní pracovník, po získání náležité praxe, využije veškeré získané informace a odchází tzv. "za lepším". Opět tedy stojí na vahách častá fluktuace a loajalita.

Vzhledem ke stárnoucí celoevropské společnosti je statisticky nanejvýš jasné, že "třicátníků" bude relativně ubývat. Možná je také dobré si uvědomit "sladké tajemství", většina z nás se dožijeme situace, kdy právě my budeme v pozici "padesátníků" a zřejmě ne všem se nám podaří vydělat za období "perspektivních třicátníků" tolik, abychom se v tomto období stali pouhými rentiéry.
Tolik tedy zakladatelky občanského sdružení Plus 50 . Jejich názory a snahy jsou podnětné a inspirativní , je třeba přát si jen , aby nezůstaly samy .

Můj závěr :

Takže , přátelé - kde vzali se běloši ? No přece přišli , jako černí otroci z Afriky a v Evropě pracovali , až v evropském klimatu zběleli . Nebo , že by jenom zbledli závistí ?
A druhá otázka - kde se vzali padesátníci a jejich problémy na pracovním trhu ? Prostě vyrostli z těch , před dvaceti léty , třicátníků a mladších .
V té době se teprve ještě nově upřesňovala definice - pracovní síla jako lidský zdroj absolutně dominantního trhu , který je rovněž předmětem konkurečního boje , a ovšem také případné nekalé soutěže .
Psáno 30.srpna 2009

Pacholkem na vlastním gruntu

24. srpna 2009 v 11:11 | Wess |  Aktuality

V průběhu krásného léta , kdy si rozumný člověk " dá pokoj od všedních každodenních starostí , případně od politických výlevů a předvolebních " canců " , jsem přece jenom v neděli 23. srpna 09 dal přednost v ČT Otázkám Václava Moravce .

Sešli se tam toho dne k diskuzi ministr zemědělství dnešní " úřednické vlády " a dále
šéf Agrární komory pan Veleba a zástupce obchodní komory .

Téma bylo široké a málo přehledné - vazby případně " nevazby " výkupních cen výrobků zemědělců na ceny a marže prodejců potravin občanům . Tradičně byla probrána byla efektivnost zemědělské výroby a marže prodejců potravin . No prostě " jedno oko nezůstalo suché " a jako obvykle - žádný závěr . Jediný , kdo se o to snažil , byl pouze moderátor Moravec .

Mne však zaujala zmínka p . Veleby o dění ve slovenském zemědělství , kde v poslední době údajně jsou zemědělské podniky vykupovány houfně zemědělci z Dánska . Okomentoval stav vcelku zajímavě , že slovenští zemědělci se tak stávají " pacholky na vlastním gruntu " . ( Nizozemci na Šumavě mají zase zřejmou obavu před stoupající hladinou moří ) .

Napadá mne , zda toto trefné přirovnání nesedí také na naši malou českou , moravskou a slezskou republiku a to nejen v zemědělství .

Jak jinak si mohou připadat např. občané , sledující čilý stavební ruch při výstavbě meziskladů a skladů na zelené louce bývalých polí , nebo občané sídlišť , kde na místě dřívějších parků , které sic jistě chtěly průběžnou údržbu , rostou jako houby po dešti hypermarkety , v nichž lze pozorovat velmi rostoucí podíl zahraničního zboží a to i toho dříve tradičního a kvalitního z tuzemské výroby .Každý zná např . příklady firem , které byly koupeny zahraničním kapitálem a vzápětí jejich výroba utlumena nebo zrušena pro údajnou neefektivnost - např. konzervárenský průmysl , cukrovinkářství , výroba tabákových výrobků a pod . ( firmy Nestlé ,Philip Morris aj.)

Někteří naši " tržně uvědomělí občané " , říkají , že je to neefektivní výrobou našich podniků a že jsme si to vlastně zavinili sami . Zejména prý naše zemědělství neustále jen fňuká a chce dotace od státu " stejné jako v jiných evropských zemích " . Prý , ta troufalost !

Nejsem ten , který by " vlastenecky " nabádal k nakupování pouze českého zboží ( ikdyž jistě si vzpomínáme ,že už v 60. létech byl ministerský předseda V. Británie kritizován , že se neobléká do britského textilu . Známy jsou současné podobné reakce i z jiných zemí - Japonsko apod.

Prostě , bývalo vždy obvyklé ,že i " v malém " se firmy rodinného nebo národního typu vzájemným obchodem podporují .

Domnívám se , že v době krize výroby a obchodu , krize zaměstnanosti a kupní síly obyvatel - tyto spojité nádoby - musí stát a jeho občané , vzájemně semknuti , podporovat národní aktivity a trh . Bude - li otevřenost našeho trhu " s čímkoliv v tomto státě " podobat " sezónnímu " výprodeji zásob v místním asijském trhu , bude - li státní úředník na příkaz odborně málo zdatné a málo společensky odpovědné vlády solitérů , sledující pouze svůj osobní prospěch ( příkladů není málo ! ) , s lehkým srdcem a za mrzký peníz prodávat státní majetek , pak stát samotný a jeho většinový občan skutečně budou " menší a menší " .

Můžeme se tak stát pouhými skladníky ( chcete - li logistiky ) sice u PC a se znalostí angličtiny nebo také v lepším případě poskytovateli silniční sítě pro hustou a často nesmyslnou dopravu zboží z místa na místo za cenu " hustého " provozního a životního prostředí v ČR .
No a z tohoto postu není daleko k výše zmíněnému " čeledínu na vlastním gruntu " .
A ti z občanů , dostatečně servilní nebo v horším případě zkorumpovatelní pod v současné době nenapadnutelným heslem " trh vše vyřeší " , si budou , jako dosud , jen mnout ruce .

Vždyť opravdu díky hospodářské krizi budou ceny potravin a základního spotřebního zboží klesat a to , jak jinak , všem stejně . A obchodní marže budou klesat jen v případech , kdy výrobce zboží a konečný spotřebitel " budou padat na hubu " ! To bude období , kdy i podnikatelé a obchodníci také začnou křičet : " Jsme na jedné lodi a musíme se uskrovnit v našich příjmech " .
A až bude po krizi , zase povstane z popela bájný pták Fénix a bude ještě skvělejší a lákavější . Prostě pohoda a " vo tom to je " - a této úvaze se každý s úlevou zasměje .

Vůbec nevadí , že " had si žere vlastní ocas " . Nikdo si nepřipravuje odpověď na otázku svých dětí " proč jste s tím nic neudělali ? " , to v případě , že ten " megakrátký " had již na vlastní ocas nedosáhne .

Než hledat " pevný bod ve vesmíru " , díky němuž a patřičně dlouhé páce by se vesmír dal do pohybu , je lépe zůstat pacholkem … a hlavně myslet pozitivně !

Psáno dne 24. srpna 2009