Říjen 2008

Hrad 2008 ( 10. - 12.7)

28. října 2008 v 18:29 | wess |  Hradní strážPo úspěšném setkání Hraďáků v Luhačovicích v únoru 2008 podařilo opět díky internetu navázat kontakt tentokrát s administrátorem web stránky Hradní stráže .Tento mladý sympatický člověk,jak jsme přímo poznali při návštěvě Hradu bezprostředně,mne spojil s velitelem HS.Jeho zástupce nám jménem velitele poděkoval za náš zájem o svůj bývalý útvar a pozval nás do kasáren ,Loretánská 4.Setkání jsme naplánovali na 11.7.,kdy podle předem připraveného programu jsme od 9.h do 12.30 h měli poznat jednak kasárny,Síň tradic útvaru a polední střídání celých stráží s doprovodem trubačů hudby HS.Program předem neuvěřitelně pečlivě a dobře připravený pracovním štábem velitele HS.
Skutečnost však byla mnohem překvapivější ,pěknější a také dojemnější.Totiž před devátou hodinou vyšel z kasáren vrchní praporčík - personalista útvaru a přivítal velmi srdečně naši 14 člennou skupinu veteránů HS.Potom nás odvedl do Síně tradic a historie útvaru,kde nás očekávali funkcionáři útvaru.Posadili jsme se do lavic jako ve škole a přišel nás přivítat velitel útvaru HS plk.Ing.Radim Studený,s nímž jsme se měli podle plánu setkat v jeho kanceláři pouze po dobu 10 min.O to překvapivější byla skutečnost,že velitel s námi strávil cca 2 hodiny,kdy nás věcně,poutavě a osobně přesvědčivě seznámil se současnou činností HS při ochraně prezidenta a dalších reprezentačních akcích a také filozofií útvaru ve vztahu k veřejnosti.Jeho upřímná slova a to i ve věcech vyžadování kázně a odpovědnosti současných vojáků HS,kteří jsou profesionály, jak při přednášce, tak v živé besedě s námi nad exponáty síně tradic,působila velmi přesvědčivě.Naše společná fotografie s velitelem HS je krásným dokladem ovzduší ,které po naši celou návštěvu panovalo.
Zvlášť zajímavý byl jeho názor,že ochrana prezidentů byla vždy čestná a odpovědná činnost vojáků HS,ať v roce 1918,mezi válkami ,po roce 1945,padesátých,či šedesátých létech ,či po roce 1989 a neměla by být zatížena politickými událostmi a společenskou atmosférou společnosti.Svojí osobou chce tuto zásadu dodržet při tvorbě oficiální Síně tradic Hradní stráže letos - při příležitosti jejího založení současně se založení ČSR v roce 1918.Z jeho vystoupení bylo cítit hluboké přesvědčení a oddanost Hradní stráži v jeho činnosti velitele,osobní charisma a také obyčejné lidské cítění.Vrchní praporčík připomněl historii a funkce vojenských jednotek při ochraně královských či prezidentských sídel a panovníků a prezidentů..Zvláště zajímavá byla část jeho přednášky o ochraně Hradu mezi válkami a v době protektorátu Čechy a Morava.
Každého z nás ,bývalých vojáků HS,muselo zvlášť překvapit a dojmout ,s jakou péčí a zájmem jsme se strany velitele útvaru,náčelníka štábu ,velitele 1.praporu a velitelů rot ,kteří nás doprovázeli v ubytovacích prostorech 1. a 2. patra hlavní budovy kasáren.Každý z nás si mohl s nostalgií vyfotografovat místa,kde stála jeho postel,oblíbený rajon ( záchody byly nové a poněkud jinde ).Po té jsme stanuli na nádvoří pod mohutným historickým kaštanem ,kde se odehrávaly před 42 lety všechny naše nástupy praporu,rot,čet a stráží při rozdílením,při řazení audienční roty.Také zde byla prováděna povýšení a zažili jsme i degradace.Doprovázejícími důstojníky jsme byli ujištěni,že např.nástup audienční roty se na tomto nádvoří děje i v současnosti.
Povýšení vojáků nebo jejich narozeniny byly před léty oslaveny neformálně -vhozením do kašny,která stále na tomto nádvoří je.Toto naše vzpomínání se zájmem a velkých pochopeních si vyslechli důstojníci útvaru,kteří nám pomáhali fotografoval sami svými foťáky nebo našimi,abychom na fotografii spolu byli všichni.
Návštěvu kasáren jsme ukončili fotografováním před kasárnami v doprovodu několika důstojníků a vrchního praporčíka jsme pak šli středem Hradčanského náměstí na 1.nádvoří Hradu.Tam ,ve vyhraženém čestném prostoru ,jsme shlédli spolu s důstojníky útvaru,kteří také pilně fotografovali a také průběžně vysvětlovali a upozorňovali na zajímavé momenty při střídání nové a staré stráže ( o síle cca 2 x 25 mužů).Toto atraktivní střídání stráží sledovalo ve vymezeném prostoru také mnoho fotografujících návštěvníků Pražského hradu.
Pak nastalo rozloučení s doprovázejícími důstojníky přímo na Hradě - opět srdečné a dojemné.Prostě ukončení setkání,na které určitě nikdo z nás veteránů nikdy nezapomene.
Měl jsem ještě možnost se vrátit do kasáren,poněvadž npor.Kronos pro nás velmi ochotně nabídl čerstvé CD s množstvím fotek z tohoto krásného setkání a jeho kolega ochotně daroval na můj flash disk také prezentace útvaru HS.
Prostě jakékoliv formální poděkování za přijetí a nevšední péči pak na konci setkání se současnými příslušníky Hradní stráže nemůže vyjádřit pocity díků každého z nás - bývalých vojáků.Snad slova jednoho z nás,které poznamenal na 1.nádvoří - cituji " nevadí mi,že to všechno mají tak pěkné,ale to,že jsou tak mladí ".
Jistě všichni v myslích moc děkujeme veliteli Hradní stráže plk.Ing.Radimu Studenému a všem jeho obětavým a přívětivým štábním spolupracovníkům za uskutečnění snu ,o kterém byli bývalí vojáci HS přesvědčeni,že se nemůže uskutečnit.


Děkujeme !!

Podle názorů spolubojovníků i svého dne 12.7.2008 zpracoval: Wess


Foto ze setkání naleznete v rubrice Obrázky - fotografie !!

Nejen po kapsách ...

24. října 2008 v 17:54 Nostalgie
A tak dál nosíš po kapsách sny mládí

EUž ti Anení patnáct Hmilet

a C#miznáš i Hmisvět,

sto Aproblémů dnes Epřejdeš legrácA,Ekou.A, E

Už jsi Aodvyk chodit Hmibos, jsi C#mimuž a Hmikos

a Avychloubáš se Epózou světácAkou.Přesto Dmáš, jak sám víš,

dosud v kapsách tajnou Askrýš,

no a Amaj7tou se F#7vracíš do dětstH7ví.E

Máš tu, Aco si budem Hmilhát,

i C#mišpunt, i Hmidrát a Askrejváš

nám to Ehloupý svědectAví.

A tak Hmidál nosíš po kapEsách sny Amládí,

starej Hminůž s prošlou vstupenEkou, to Aznám.

A tak Emidál nosíš A7po kapsách sny Dmládí,Dmi

nač ten F#mikrám,

H7nač ten Ekrám, E7nevíš Asám.S časem Hmiprý člověk nerovEný boj Asvádí,

tisícHmikrát dostal zabrat, Eno jen Ahoušť.

A tak Emidál nosíš A7po kapsách sny DmládíDmi

bez těch F#misnů H7byl by Esvět E7holá Apoušť.V kapse najdeš, možná fakt,

i klíč i akt a ty vnímáš i kámen se slídou.

Něco kapslí, jeden fant, ty gróf a grand,

i přání pár, co nikdá nevyjdou.V kapsách tvých, ano v nich,

zbylo pár snů klukovských,

ve kterých se vrátíš do dětství.

Kapsy hlubší, než ty sám,

i já je mám a ukrývám

je právem sobectví.A tak dál nosíš po kapsách sny mládí,

starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám.

A tak dál nosím po kapsách sny mládí,

nač ten krám, nač jej mám, nevím sám.S časem prý člověk nerovný boj svádí,

tisíckrát dostal zabrat, no jen houšť.

A tak dál nosím po kapsách sny mládí,

bez těch snů byl by svět holá poušť.

Jsem smutný Sparťan ...

24. října 2008 v 17:51 | Wess |  AC Sparta a fotbal vůbec
Krize naší Sparty trvá příliš dlouho a je mi líto poctivých a slušných fanoušků.Taky je mi líto i Jozefa Chovance - skvělý hráč a " srdcař ",kterého další neúspěch bude stát nejen hlavu, ale pravděpodobně i skvělou pověst a úctu Sparťanů!
Myslím si,že být " jenom " srdcař to je málo ( stejně jako u jeho dvojčete Straky ).Vzpomínám tu plejádu trenérů,kteří Spartu vedli - Ježek,Jarabinský,Hašek,Chovanec,Straka,Hřebík,Griga,Lavička aj.,které prosím o prominutí když jsem je zapoměl jmenovat...Většinou šlo o lidi ,kteří to brali " jako výzvu ",jak se dnes říká.
Já ovšem postrádám stejné předsevzetí u vrcholového managementu a majitele Sparty v poslední době.Ti lidé by měli odejít a uvolnit místo lidem,kteří fotbalu rozumí,mají jej rádi a chtějí z něj mít jenom " přiměřený " zisk a také poděkování celé sparťanské rodiny , které jim bude nejvyšší odměnou ...
Tak významné mužstvo musí vést tým odborníků s hlavním trenérem,který je za každých okolností nespornou autoritou pro hráče,management i majitele klubu !!!

VY SOUČASNÍ - ODEJDĚTE !

Neděle 27.2.2005

24. října 2008 v 16:48 | Wess |  Trocha poezie nikoho nezabije
Neděle 27.2.2005


A je opět neděle a politici válí,
Opět v televizi shlédneme,jak na lidi se kálí.
Ať jsi pravý nebo levý,Kalousek ti praví,
že ne Škromach,Topolánek,pouze on je pravý
demokrat a vlastenec odpovědný v práci
on a strana křesťanů vzdor světské agitaci,
z vlády Klauso - Zemanovy nikdy se neztrácí.

A lidi ba i mládež školní,všichni dobře vědí,
že každého politika touha moci svědí,
napakovat svoje kapsy za službu medvědí…
Lze s tím vůbec něco dělat ,zde je rada drahá
Tak,jak Gross a jeho stará krade celá Praha.

Prý,kdo největším je Čechem,má teď národ říci
Cimrman,Švejk ,Karel Čtvrtý nebo jiná z celebrit?
Málo platné ,bez urážky, v České kotlině teď žít,
Na to musíš býti Keltem nebo aspoň jako Brit,

A tak s klidem Angličana,čekám opět na TýVý,
Na ty naše koryfeje ,koryta a na chlívy
Na pravdy a odpovědnost jejich vůči národu
Po hodince utrpení svěřím asi záchodu…

Boženka mi pořád říká,proč prý na to hledím
Co mne vlastně,když tak sedím,na tom pořád láká,
dávat přednost koninám
a nebo Lidonovinám
opomíjet přitom rady ptáka Loskutáka ...


Poznámka autora : Text ani teď , po létech , nepotřebuje úpravu ( ne proto ,že by byl tak geniální ...!)

Respekt a úcta k bojovníkům

23. října 2008 v 10:33 | Wess |  Fejetony
Respekt a úcta k bojovníkům

Shlédl jsem z DVD zase jednou americký film Údolí stínů,v němž je hlavním hrdinou plukovník Hal Moore,kterého hraje Mel Gibson.
Při odletu vojáků do vietnamské války říká tento velitel vojákům ,že " nemůže slíbit,že se vrátí vojáci domů živí,ale slibuje ,že bude první,kdo vejde na bojiště a poslední,kdo z něho odejde …"
Příkladem vzorného velitele se pak stane ještě několikrát a zejména po rozhodující vítězné bitvě,kdy zůstává jen s několika svými vojáky na bojišti a projeví úctu způsobu boje i nepříteli,ostatně stejně jako vietnamský velitel nad roztřepenou americkou vlaječkou na zákopu.
V té chvíli jsem si vzpoměl na učitele češtiny v učilišti v Brně v Královopolských strojírnách.Ten při předvádění hodiny jedněm vietnamským studentům vykal a jiným tykal.Zeptal jsem se ho ,proč to,když se mi nezdáli nijak věkově odlišní.Tento starý učitel odvětil,že vyká těm,co byli ve vietnamské válce .
Uvědomil jsem si , i tehdy v hodině češtiny,že projevit člověku úctu za jeho činy je možno mnoha způsoby ... .


V Hodoníně dne 4 .února 2008

Zlá neděle ?

23. října 2008 v 10:23 | wess |  Trocha poezie nikoho nezabije

Neděle 20.2.05


Pomalovali prý Busche
Je to líp ,než aby kuše
Nemlčely déle ….

Tituly,tituly,
Vacek už teď nebulí
Dostat tak pár facek,
Protože je klacek

Když zjistili ve vládě,že titul ani maturitu ten koryfej nemá
Omezí teď jeho plat a morálku," To neva " ,
Fakt nikomu nevadilo….

Klaus prý slyšel o demisi Grossí,
Svoji hlavu opět schoval,
Neboť někdy je prý pštrosí

Zvědav jsem na Topolánka,
Jak s Kalouskem si hude,
Bez ohledu na voliče tento pán ,či jeho strana
Zas ve vládě bude …

V mezihře si poslechnu rád,jak to Clapton válí
S ním je lépe každému,škoda ,že je v dáli…
Efjednička připravuje zatím další zprávu,
Bude v ní vůl nebo opět uslyším zas krávu…

Richtig,zpráva bude nová
A v ní Osvaldová…
Ale hele,hele ,kde Katapult se bere a hraje ,jak král…
Ten den asi jediný férový hráč
A v troubě peče se jablkový táč…

Poprve a určitě ne naposled...

22. října 2008 v 20:41 | wess |  Prolog - úvod
Tento text má jenom sloužit jako návěští , které nevěští zatím nic ...

Raději Vás tedy , milí návštěvníci , odkazuji na moje zdůvodnění " Proč jsem se rozhodl mít vlastní blog " - viz rubrika blogu nazvaná Prolog - úvod .