Safra, safra, to už jsem někde slyšel….

20. července 2017 v 10:39 | Wess jen poznámku |  Co napsali jiní ...

Pozn. Wess:
Kde to jen a o čem to bylo…?

Citace z webu:
Západní liberální demokracie není perverzní lež, lidé opravdu věří všem těm svým ideálům, které ovšem nikdy v historii nenaplňovali. Lež to není, jen vyjádření jakési touhy po tom co by mohlo být, kdyby jen jsme nebyli těmi křehkými schránkami na emoce a uměli dát prioritu rozumu.

Psáno dne 20. července 2017
 

Tehdy před lety…

8. května 2017 v 8:54 | Wess |  Nostalgie


Právě včera večer na ČT 1 byl promítán film Svěrákův film Tmavomodrý svět - opět dojemný film. Znovu a znovu!!!
P. S.


Psáno dne 8. května 2017

Co s nimi…?

17. dubna 2017 v 16:36 | Wess |  Politika

Zase jsem se, jako známý doktor ve filmu Vesničko má středisková, kochal v tentokrát velikonočních Parlamentních listech.

Cituji z tohoto tisku fragment z rozhovoru redakce s níže jmenovaným publicistou:

Redakce Parlamentních listů se táže:

Milan Syruček tvrdí, že celé tohle "divadlo" je ve skutečnosti jen k zabavení veřejnosti a k odpoutání pozornosti, neb se nám za zády "peče" něco velkého. Je to možné? Kommersant uvažuje, že tou "velkou věcí" má být rusko-americká dohoda, co se Severní Koreou.

Štěpán Kotrba analytik a publicista odpovídá:

Já nerad spekuluji bez informací. Rusko-americká dohoda, co se Severní Koreou, musí být rusko-americko-čínská dohoda. Protože Čína Korejce moc ráda nemá, ale režim Severní Koreje má ekonomicky a de facto i politicky plně pod kontrolou. Používá ho, využívá ho i zneužívá ho. Část severokorejského raketového i jaderného vývoje by byla bez čínského know-how nemyslitelná. U konvenčních zbraní se jedná téměř vždy o plagiáty čínské technologie. Pokud by se na tak riskantní společné akci proti militaristickému režimu, který vlastní jadernou zbraň, domluvili všichni tři členové Rady bezpečnosti, dohodli by se pak už na všem. Myslím, že Milan Syruček přeceňuje zákulisní děje. Možná se to někdy stane, teď ale nejspíš ne.


Konec citace

Pozn. Wess

Vzpomínám na vyprávění zatvrzelého Moraváka a mého přítele, který půjčil v roce 1988 korejskému kolegovi ze severní části poloostrova - tedy z KLDR - známou Gorbačovovu knihu "Přestavba a nové myšlení" a požádal ho, aby mu po přečtení knihy řekl svůj názor na její obsah.
A ten skutečně po určité době knihu mlčky vrátil. Až po vyzvání mému známému po krátké úvaze lakonicky sdělil: "Víte, naše země je velká! A v ní budou vždycky jenom Korejci."
A zřejmě na tom něco bude, poněvadž ten korejský občan byl tehdy středního věku s vysokoškolským diplomem strojního inženýra a velmi dobrou znalostí češtiny!


Psáno dne 17. dubna 2017
 


Osvobození našeho města

12. dubna 2017 v 9:41 | Wess |  Nostalgie

Lehce si mi to počítá, že již 72. je to letošní výročí, které právě dnes oslavíme vzpomínkou. Narodil jsem se totiž v lednu v tom památném roce.
A 12. duben 1945 měl připomínat symbolicky na věčné časy tank 34 s číslem 124. Ten nebyl stejně slavný, jako ten v Praze na Smíchově s číslem 23, který mnohem později přebarvil jistý "významný" umělec narůžovo, ale měl v našem městě také svoji tradici a místo!
Ten náš hodonínský tank nesl číslo 124, aby připomínal právě dnešní datum - 12. dubna - a rok 1945!!


Foto převzato z http://www.hodonin.ic.cz/

A já si vždy vzpomenu na někdejšího předsedu MěNV pana Emila Schwarze, který byl autorem toho "číselného kódu" na zmíněném tanku a který, ač ne rodilý Hodoňák, vykonal tehdy mnohé pro naše město!


P. S.

Byla kdysi v naší české kotlině velmi známou báseň našeho básníka Stanislava Kostky Neumanna (1875-1947) "Vám poděkování…"

Psáno dne 12. dubna 2017

Zase ten pragmatismus...!

6. dubna 2017 v 17:35 | Wess z webu a zkušenosti |  Společnost
Pragmatismus, tolik upřednostňovaný Karlem Čapkem a naopak spíše upozaděný prezidentem TGM, který sám pragmatikem nebyl - viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Pragmatismus, ten mě vždy zajímal. A zajímal mě ovšem zejména z hlediska osobní morálky a zásad jednotlivce či společnosti a možnosti vzniku bezohledného egoismu a mamonu.

Tentokrát mě docela zaujala myšlenka hodnotitele při celkovém zhodnocení jisté aktuální dizertační práce o pragmatismu. On totiž mj. praví - cituji přibližně:

"Tvrzení, že se vědění musí vyplácet, se málokdy rozumí v souvislosti s okamžitým ziskem či pokrokem; to snad právě proto, že není dopředu jasné, co a zda to zisk či pokrok opravdu jsou."

Konec citace

P. S. Usmívající se

Psáno dne 6. dubna 2017

Kam dál